0
0

دانلود تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

915 بازدید

سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد دنبال نمایید. این فایل شامل 164 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

 

 

مشخصات فایل شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

عنوان: شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 164
حجم فایل : 87 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مبحث اول: تعریف عقد و قرارداد و اعمال حقوقی

حقوق زاییدۀ اجتماع است و عقد زاییدۀ ارادۀ دو یاچندشخص از افراد جامعه است پس عقد به عنوان یک نهاد اجتماعی قابل بررسی است[1]که اعتبار و نفوذ خود را از عرف می گیرد یعنی عقود جنبه امضایی داشته و از تأسیسات شارع مقدس نمی باشد.[2]عقد واژه ای عربی است که اهل لغت به معنی «گره زدن ریسمان»،«پیمان»، «نکاح»،«بیع»، «پناه بردن به کسی» ، «عهد» ، «عهد مشدد» ، «عهد موکّد» و … به کار برده اند.[3]

قانون مدنی ایران در ماده 183 عقد را با محتوایی فقهی ولی ظاهری فرنگی تعریف میکند «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد» نویسندگان قانون مدنی در تعریف عقد متأثر از ماده 1101 ق.م فرانسه بوده اند. مؤلفان ق.م فرانسه با تکیه بر عقاید پوتیه و دو ما عقد (contrat) رانوع خاصی از توافق (convention) می دانستند که ایجاد تعهد می‌کند. ولی امروزه درهیچ نظامی محدود کردن عقد به توافق هایی که ایجاد تعهد کند درست نیست بلکه هر تراضی یا توافقی که الزام آور شود عقدی مستقل به حساب می آید.[4]

درنظام حقوق اسلام هرگز اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نبوده است بلکه اراده طرفین نمی تواند در قالب عقد به ایجاد حق عینی وانتقال ملکیت اقدام کند.

عقد در حقوق ما باگسترة وسیعتر خودعلاوه بر ایجاد تعهد می تواند برای ایجاد و انتقال حق عینی وانتقال و اسقاط تعهد و ایجاد شخصیت حقوقی و اعطای نیابت و اذن درتصرف به کار رود. حتی امروزه در حقوق فرانسه نیز معنای کلاسیک و فنی عقد محدود به ایجاد تعهد است و نویسندگان معاصر حقوقی بین عقد و تراضی الزام آور فرقی نمی گذارند.[5]

به نظر میرسد که نویسندگان قانون مدنی با درایت و تسلطی که برمبانی فقهی داشته اند حتما نظر فقهای عظام رادر پیروی از لغویون که عقد را «عهد موکد» یا«عهد مشدد» یا «پیمان استوار» می دانستند مد نظر داشته اند یعنی عقد عبارت است از اینکه یک یاچند نفر دیگر پیمانی استوار ببندند که مورد قبول آنها باشد «و این مفهوم صرف معادل ایجاد و تعهد نیست و ماده 183 ق.م نیز مختص به عقد عهدی نخواهد ن بود پس در «تعهد»مذکور در ماده 183 نوعی عهد موکد است که شدت و استیثاق درآن نهفته است و حالت دو طرفه دارد.

بااین تفسیر هرگونه توافق و تراضی و پیمان استوار که الزام آور بوده و دارای اثر حقوقی باشد عقد است و با ماده 183 ق.م نیز تعارضی ندارد و احتیاج به تعریف جداگانه‌ای نمی‌باشد. ضمناً لازم به یادآوری است که دراین تحقیق واژه عقد معادل قرارداد بوده و حتی با وجود آنکه معامله بیشتر به قراردادهای مالی معطوف است مفهوم معامله نیز باعقد و قرارداد یکسان می باشد و هر چند واژه توافق یا تراضی عامتر ازعقد قراردادي و معامله است ولی مقصود ما از استعمال این واژه ها نیز توافق الزام آور حامل اثر حقوقی است که معادل عقد است.

 

 

فهرست مطالب تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه
 • تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب
 • فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
 • گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن
 • مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی
 • مبحث دوم: تعریف تعهد
 • مبحث سوم: مفهوم شرط
 • مبحث چهارم: مفهوم قدرت
 • مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد
 • مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
 • گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد
 • مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان
 • مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد
 • بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات حقوقی
 • بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد
 • بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد
 • مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد
 • مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای تعهد
 • فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط
 • گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد
 • مبحث اول: مفهوم علم به قدرت
 • مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب
 • بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)
 • بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت
 • بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد
 • بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)
 • مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی
 • بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد
 • بند دوم: ظن بر اجرای تعهد
 • بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت
 • بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد
 • بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد
 • بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
 • مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر
 • گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد
 • مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل
 • بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
 • بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد
 • بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن
 • بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است
 • بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
 • مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
 • بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی
 • بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال
 • مبحث سوم: ‌

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد را به قیمت 4900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4628
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.