0
0

دانلود تحقیق تحولات مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

310 بازدید

نظم و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دودر هم نشيني با قدرت به ثمر مي نشيند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت ساماني ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و كشمكش ميان صاحبان حق را به ارمغان ميآورد كه در آن تعادل و توازني برقرار نيست و… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق تحولات مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران دنبال نمایید. این فایل شامل 200 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق تحولات مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

 

مشخصات فایل تحولات مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

عنوان: تحولات مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 200
حجم فایل : 112 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق تحولات مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

فصل اول:مفاهيم

رسم معمول آن است كه بحث پيرامون يك موضوع نيازمند آشنايي و روشن گردانيدن مفاهيم آن موضوع مي‌باشد. تا خواننده را آگاهي نسبي حاصل آيد و آمادگي ورود به بحث اصلي را پيدا نمايد‍ اين موضوع زماني خود را بيشتر نمايان مي‌سازد كه اصطلاحات فني باشد و علم به آن در اين حالت از اصول اوليه است، در موضوع مورد بحث مفاهيم آن از اهميت اساسي و شايان توجه برخوردار مي‌باشد و بدون اطلاعات اوليه مقصود مطلوب را نخواهيم يافت، نكته ديگر آنكه سعي بر اين بوده است كه بيان اين مفاهيم به نحوي ساده و مختصر انجام گيرد و آنقدر كه به كارما مي‌آيد بحث شود و از توضيحات اضافي و بدون ارتباط خودداري شود، در هر مورد كه لازم شود علاقه‌مندان را به كتب مربوطه ارجاع خواهيم داد.

مبحث اول : مفهوم و شاخه‌هاي مسئوليت

بند 1 : تعريف مسئوليت

واژه مسئوليت در زبان عربي مصدر جعلي از «مسؤول» است .در قوانين موجود تعريفي از مسئوليت به عمل نيامده تعاريف حقوقدانان نيز در اين مورد گوناگون مي‌باشد در ذيل به گونه‌هايي از اين تعاريف اشاره مي‌شود :

مسئوليت تعهد قانوني شخصي است به رفع ضرر ديگري كه وي به او وارد آورده است، خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود باشد يا از فعاليت او ايجاد شده باشد[1]. همچنين مسؤوليت را: فرضي كه به موجب آن هر فردي نتايج شناخته شده اعمال خود را خواستار  است تعريف كرده‌اند[2]. در فقه به جاي كلمه مسئوليت از كلمه ضمان استفاده شده اين كلمه بسيار عام مي‌باشد و انواع مسئوليت اعم از مدني و كيفري را در بر مي‌گيرد.

بند 2 : اقسام مسئوليت

مسئوليت را از زواياي مختلفي مي‌توان تقسيم بندي كرد معمولترين تقسيم‌بندي كه در كتب حقوقي صورت پذيرفته است به شرح زير مي‌باشد:

الف) مسئوليت اخلاقي

مسئوليت اخلاقي عبارت است از مسئوليتي كه قانونگذار متعرض آن نشده باشد[3] همانند مسئوليت انسان نسبت به خود يا خداوند يا ديگري، ضمانت اجراي چنين مسئوليتي تنها تاثير وجدان و دروني است ولي ضمانت اجراي حقوقي ندارد به بعارت ديگر مسئوليت اخلاقي مواخذه وجدان از خطاست، نيتي پليد در درون انسان مي‌تواند از نظر اخلاقي شخص را مسئول قرار دهد، ارتباط مسئوليت اخلاقي با درون آدمي است. [4]

ب) مسئوليت حقوقي

مسئوليت حقوقي آن است كه در قانون پيش بيني شده و ضمانت اجرايي قانوني (مدني، كيفري و انتظامي) دارد و شخص در مقابل افراد ديگر مسئول است[5] شاخه‌هاي مسئوليت حقوقي يا قانوني عبارتند از : مسئوليت مدني، مسئوليت كيفري و مسئوليت اداري كه از جهاتي با هم تفاوت دارند ولي قدر مشترك هر سه نقض الزام تعهدي است كه قرار داد يا قانون قرار داده است.

1-مسئوليت مدني

آنچه كه در تعرف مسئوليت مدني گفته اند اين است كه در هر مورد شخص ناگريز از جبران خسارت ديگري ‌باشد مي‌گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد[6]. به عبارت ديگر انسان وقتي از نظر مدني مسئول تلقي مي‌شود كه ملزم باشد آثار و نتايج ضرر وارد به ديگري را جبران نمايد[7].

 

 

فهرست مطالب تحقیق تحولات مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه       1
 • طرح بحث               1
 • هدف تحقیق             10
 • سوالهای تحقیق        10
 • فرضیات تحقیق       11
 • روش تحقیق             12
 • ارائه اجمالی پلان    12
 • بخش اول: تبيين مفاهيم و مباني مسؤوليت مدني دولت           14
 • فصل اول: مفاهيم    14
 • مبحث اول: مفهوم و شاخه‌هاي مسؤوليت                15
 • بند 1: تعريف مسؤوليت          15
 • ب 2: اقسام مسؤوليت              16
 • الف: مسؤوليت اخلاقي            16
 • ب: مسؤوليت حقوقي               17
 • مبحث دوم: مقايسه مسؤوليت مدني با ساير مسؤوليتها            20
 • بند 1: مقايسه مسؤؤليت مدني با مسؤوليت اخلاقي                 20
 • بند 2: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت كيفري 21
 • بند 3: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري   23
 • مبحث سوم: دولت   24
 • بند 1: مفهوم دولت 24
 • بند 2: مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن          27
 • بند 3: مفهوم دولت در مسؤوليت مدني   30
 • فصل دوم: تحول مباني مسؤوليت مدني دولت و تأثير آن برنظام حقوقي ايران      33
 • مبحث اول: نظريه مصونيت 35
 • بند 1: مفاد نظريه   35
 • بند 2: نقد نظريه     39
 • مبحث دوم: نظريه‌هاي مسؤوليت مبتني بر تقصير                 40
 • بند 1: نظريه مسؤوليت غير مستقيم دولت              41
 • بند 2: مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصی    43
 • بند 3: اجتماع خطاي شخصي و اداري   50
 • بند 4: اجتماع مسؤوليت اداري و شخصي              52
 • بند 5: تعديل نظريه تقصير    54
 • بند 6: نظريه مسؤوليت مستقيم دولت     57
 • مبحث سوم: نظريه‌هاي نوين در مسؤوليت مدني دولت          61
 • بند 1: نظريه خطر 63
 • بند 2: نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي       65
 • بند 3: نظريه تضمين حق       68
 • بند 4: نظريه دولت بيمه‌گر     71
 • بخش دوم: اركان و قلمرو مسؤوليت مدني دولت     73
 • فصل اول: اركان مسؤوليت مدني دولت  74
 • مبحث اول: ضرر   75
 • بند 1: مفهوم ضرر 75
 • بند 2: شرايط ضرر قابل مطالبه             77
 • الف: مسلم بودن زيان              77
 • ب: زيان بايد مستقيم باشد        78
 • ج: قابل پيش‌بيني بودن زيان   79
 • د: زيان بايد خاص باشد.          80
 • هـ: زيان قبلاً جبران نشده باشد                81
 • مبحث دوم: فعل زيانبار           81
 • بند 1: ويژگي عامل فعل زيانبار             81
 • بند 2: ويژگي فعل زيانبار       84
 • مبحث سوم: تقصير                 87
 • بند 1: مفهوم تقصير                87
 • بند 2: مصاديق تقصير اداري                 88
 • بند 3: نقش تقصير در تحقق مسؤوليت مدني دولت 90
 • مبحث چهارم: رابطه سببيت   92
 • بند 1: مفهوم رابطه سببيت     92
 • بند 2: اجتماع اسباب و تعيين سبب مؤثر در وقوع زيان        93
 • بند 3: نقد رابطه سببيت          94
 • فصل دوم: قلمرو مسؤوليت مدني            96
 • مبحث اول: تفكيك اعمال دولت               97
 • بند1: نظريه حاكميت و تصدي               97
 • بند 2: نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت      101
 • الف: نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه      101
 • ب: نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي        104
 • مبحث دوم: مسؤوليت مدني دولت در اعمال تقنيني 105
 • بند 1: اعمال غيرقانونگذاري قوه مقننه 105
 • بند 2: اعمال قانونگذاري        110
 • مبحث سوم: مسؤوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي          115
 • بند 1: تعريف سوء اجراي عدالت           115
 • بند 2: مسؤوليت مدني قضات                 119
 • بند 3: مسؤوليت مدني ساير مأموران قضايي         125
 • مبحث چهارم: مسؤوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي           127
 • بند 1: زيانهاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه 127
 • بند 2: زيانهاي ناشي از اعمال تصدي    136
 • بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت
 • فصل اول: آثار مسؤوليت مدني دولت     141
 • مبحث اول: جبران خسارت     142
 • بند 1: شيوه‌هاي جبران خسارت              142
 • بند 2: نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت     147
 • بند 3: توزيع نهايي مسؤوليت كارمند و دولت         150
 • مبحث دوم: تأثير بيمه در مسؤوليت مدني               152
 • بند 1: مفاد               152
 • بند 2: نقد                157
 • فصل دوم: مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت       160
 • مبحث اول: مراجع اختصاصي               161
 • بند 1: ديوان عدالت اداري      161
 • بند 2: مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري               167
 • بند 3: دادگاه انتظامي قضات 168
 • مبحث دوم: مراجع عمومي     170
 • بند 1: حدود صلاحيت مراجع عمومي    170
 • بند 2: انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان           172
 • نتيجه‌گيري              175
 • فهرست منابع

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق تحولات مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران را به قیمت 7900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4612
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق تحولات مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.