0
0

دانلود تحقیق نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

194 بازدید

امروزه‌ در ميان‌ تمامي‌ جوامع‌، بهره‌گيري‌ از آموزش‌ و پرورش‌ عمومي‌ و آموزش‌ عالي‌ از اهميت‌ خاصي‌ برخوردار است‌. علت‌ اصلي‌ اين‌ اهميت‌ را بايد در نقشي‌ كه‌ آموزش‌ به‌ عنوان‌ ابزاري‌ براي‌ ايجاد يا حفظ‌ وحدت‌ ملي‌ و ارتقاي‌ سطح‌ زندگي‌ مردم‌ ايفا مي‌كند، جستجو كرد… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان دنبال نمایید. این فایل شامل 181صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

 

مشخصات فایل نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

عنوان: نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 181
حجم فایل : 132 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

 بخش‌ اول‌ : مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ ي‌ حق‌ آموزش‌

 واژه‌ ي‌ «حق‌» در فرهنگ‌ ادب‌ فارسي‌ به‌ معني‌ راست‌ و درست‌، حقيقت‌، يقين‌، عدل‌، داد، انصاف‌، نصيب‌، بهره‌، مزد، سزاواري‌، شايستگي‌، ملك‌ و مال‌ و خداي‌ تعالي‌ آمده‌ است‌. [1]

 اما لفظ‌ حق‌ در گفتمان‌ سياسي‌، اجتماعي‌ و حقوقي‌ جامعه‌ بار معنايي‌ سنگين‌ تر و متنوع‌ تري‌ پيدا كرده‌ است‌. معاني‌ گوناگوني‌ چون‌ اختيار، امتياز، قدرت‌ و توانايي‌، منفعت‌، تصرف‌ و تسلط‌ ومصالحي‌ چون‌ آزادي‌، سلامت‌ آبرو و دسترسي‌ به‌ مواهب‌ مادي‌ هر يك‌ به‌ نوعي‌ در خدمت‌ فهم‌ حق‌ است‌.

 هر يك‌ از انديشمندان‌ نيز بنا به‌ مصلحت‌ خويش‌ نظراتي‌ را در فهم‌ ماهيت‌ حق‌ ارائه‌ داده‌ اند. جان‌ استين‌ حقوقدان‌ انگليسي‌ (1790ـ1859م‌) مي‌گويد: «دارنده‌ي‌ حق‌ كسي‌ است‌ كه‌ ديگري‌ به‌ حكم‌ قانون‌ در برابر او ملزم‌ به‌ انجام‌ عملي‌ يا خودداري‌ از عملي‌ باشد.» جان‌ استوارت‌ ميل‌ (1806ـ1873م‌) از تعريف‌ فوق‌ ايراد گرفته‌ و آن‌ را ناقص‌ مي‌داند. او مي‌گويد: «حق‌ هميشه‌ متضمن‌ منفعتي‌ براي‌ صاحب‌ حق‌ است‌.» يعني‌ خوداري‌ از عمل‌ و انجام‌ عمل‌ بايد به‌ نفع‌ صاحب‌ حق‌ باشد.[2]

 فقيهان‌ حق‌ را از سنخ‌ ملك‌ و درجه‌ اي‌ ضعيف‌ تر از آن‌ مي‌دانند و در اين‌ تعبير نشان‌ اصلي‌ حق‌ سلطنت‌ و اختياري‌ است‌ كه‌ به‌ شخص‌ داده‌ مي‌شود تا در آن‌ تصرف‌ كند. [3]

 «هارت‌» از شناخته‌ ترين‌ صاحبنظران‌ مكتب‌ پوزيتيوستي‌ سه‌ عنصر اصلي‌ را در مفهوم‌ حق‌ مشخص‌ ساخته‌ است‌. او مي‌گويد: مفهوم‌ حق‌ خبر از سه‌ چيز مي‌دهد.

 الف‌ ) وجود يك‌ نظام‌ حقوقي‌

 ب‌) وجود ضمانت‌ اجرايي‌

 ج‌) وجود اختيار براي‌ صاحب‌ حق‌ كه‌ اگر بخواهد از آن‌ ضمانت‌ اجرايي‌ استفاده‌ كند و در مقام‌ اجبار طرف‌ به‌ انجام‌ تعهد برآيد.[4]

 بنابراين‌ لفظ‌ حق‌ آنچنان‌ در گفتمان‌ اجتماعي‌، سياسي‌ و اخلاقي‌ روزمره‌ ما نفوذ كرده‌ كه‌ گويي‌ براي‌ ما غير قابل‌ تصور است‌ كه‌ بپذيريم‌ هر يك‌ از نظريات‌ بطور مطلق‌ صحيح‌ يا مردود است‌.

 بر پايه‌ نقد تعريف‌ هاي‌ مشهوري‌ كه‌ از حق‌ شده‌ است‌، ميتوان‌ اين‌ تعريف‌ را از حق‌ ارائه‌ نمود: «امتياز و نفعي‌ است‌ متعلق‌ به‌ شخص‌ كه‌ حقوق‌ هر كشور، در مقام‌ اجراي‌ عدالت‌ از آن‌ حمايت‌ مي‌كند و به‌ او توان‌ تصرف‌ در موضوع‌ حق‌ و منع‌ ديگران‌ از تجاوز به‌ آن‌ را مي‌دهد.»[5]

 اما با توجه‌ به‌ نظريات‌ انديشمندان‌ و تعاريف‌ آنها از حق‌، چارچوب‌ بندي‌ «هوفلد»[6]  براي‌ فهم‌ بهتر و شناخت‌ مفهوم‌ حق‌ كاركرد موثرتري‌ را نشان‌ مي‌دهد. بنا به‌ نظر او وقتي‌ از حق‌ سخن‌ مي‌گوييم‌ در تمامي‌ موارد يك‌ معنا را مراد نمي‌كنيم‌، بلكه‌ بايد مفهوم‌ حق‌ را در كاربرد اين‌ لفظ‌ در موقعيت‌ استعمال‌ آن‌ تعريف‌ نمود. ليكن‌ براي‌ شناخت‌ از مفهوم‌ حق‌ و پي‌ بردن‌ به‌ جايگاه‌ حق‌ آموزش‌ كه‌ در كداميك‌ از تعاريف‌ و مفاهيم‌ حق‌ جاي‌ مي‌گيرد، بهتر است‌ تحليل‌ «هوفلد» را كه‌ مستلزم‌ تفكيك‌ معني‌ عام‌ حق‌ از معني‌ اخص‌ آن‌ است‌، مورد بررسي‌ قرار دهيم‌.

 

 

فهرست مطالب تحقیق نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه‌:     1
 •  فصل‌ اول‌: حق‌ آموزش‌ و تئوري‌ دولت‌                 4
 •  بخش‌ اول‌ : مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ ي‌ حق‌ آموزش‌      5
 •  مبحث‌ اول‌: تحليل‌ هوفلد از مفهوم‌ حق‌   7
 •  بند اول‌: چهار قلمرو مفهوم‌ حق‌             8
 •  1- حق‌ – ادعا (مطالبه‌)  (Claim-Right)              8
 •  2- حق‌ – آزادي‌/اختيار  (Liberty/Privilage-Right)         9
 •  3- حق‌ – قدرت‌   (Power-Right)       10
 •  4- حق‌ – مصونيت‌  (Immunity-Right)            10
 •  بند دوم‌: آثار حقوقي‌ مفهوم‌ حق‌ (تحليل‌ مفهوم‌ وظيفه‌ يا تعهد)               12
 • تعهد به‌ وسيله‌ و تعهد به‌ نتيجه‌ 13
 • ماهيت‌ تعهدات‌ دولت‌ در قبال‌ حق‌ آموزش‌ 14
 •  مبحث‌: حق‌ آموزش‌ از ديدگاه‌ اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر و اسلام‌ 15
 •  بند اول‌: حق‌ آموزش‌ از نگاه‌ اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر      15
 • اعلاميه‌ ي‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر 16
 • ميثاق‌ حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ 16
 • ساير اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر 18
 •  بند دوم‌: ديدگاه‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ حق‌ آموزش‌            18
 • قرآن‌ و تعليم‌ و تربيت‌ 19
 • سيره‌ ي‌ معصوم‌ و آموزش‌ 21
 •  بخش‌ دوم‌: توسعه‌ي‌ آموزش‌ و تئوري‌ دولت‌           23
 •  مبحث‌ اول‌: توسعه‌ي‌ آموزش‌ گامي‌ در جهت‌ توسعه‌ي‌ انساني‌               24
 •  بند اول‌: سرمايه‌ گذاري‌ آموزشي‌ شاخصي‌ از فرايند توسعه‌ 26
 •  بند دوم‌: ضرورت‌ توسعه‌ي‌ آموزش‌       29
 •  بند سوم‌: رويكرد دولت‌ها در توسعه‌ي‌ آموزش‌       32
 • بند چهارم‌: عدم‌ تعادل‌ توسعه‌ي‌ آموزشي‌ در ايران‌ 36
 •  مبحث‌ دوم‌: ماهيت‌ دولت‌ و كاركرد آن‌ در تحقق‌ حق‌ آموزش‌                39
 •  بند اول‌: دولت‌ محدود يا مشروطه‌          40
 •  الف‌) ويژگي‌ دولت‌ مشروطه‌ 41
 •  ب‌) كاركرد دولت‌ مشروطه‌ در توسعه‌ ي‌ حق‌ آموزش‌           42
 •  بند دوم‌: دولت‌ رفاه‌ 44
 •  الف‌) بررسي‌ ابعاد اقتصادي‌ و اجتماعي‌ دولت‌ رفاه‌               45
 •  ب‌) دولت‌ رفاه‌ و حق‌ آموزش‌ 46
 •  بند سوم‌: دولت‌ طبقاتي‌           47
 •  الف‌) ويژگي‌ دولت‌ طبقاتي‌     47
 •  ب‌) رويكرد دولت‌ طبقاتي‌ و حق‌ آموزش‌ رايگان‌   49
 •  بند چهارم‌: مفاهيم‌ دولت‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌     51
 •  الف‌) مفهوم‌ دولت‌ اسلامي‌      52
 •  1- تئوري‌ دولت‌ اسلامي‌         52
 •  2- بينش‌ دولت‌ اسلامي‌ در زمينه‌ي‌ حق‌ آموزش‌    53
 •  ب‌) مفاهيم‌ حقوقي‌ دولت‌ در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و حق‌
 •  آموزش‌   54
 •  1- دولت‌ در مفهوم‌ حاكميت‌    55
 •  2- دولت‌ در مقام‌ تصدي‌         56
 •  فصل‌ دوم‌: تحليل‌ نظام‌ آموزشي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و آموزش‌ رايگان‌           58
 •  بخش‌ اول‌: چالش‌هاي‌ فراروي‌ آموزش‌ رايگان‌       59
 •  مبحث‌ اول‌: فرايند خصوصي‌سازي‌ آموزش‌           60
 •  بند اول‌: اهداف‌ و مزاياي‌ خصوصي‌ سازي‌ آموزشي‌            61
 •  الف‌) اهداف‌ خصوصي‌سازي‌:               61
 •  ب‌) مزاياي‌ خصوصي‌ سازي‌ محور استدلال‌ مدافعان‌            65
 •  ج‌) پاسخ‌ به‌ دلايل‌ موافقان‌ خصوصي‌ سازي‌          68
 •  بند دوم‌: شكل‌هاي‌ خصوصي‌ سازي‌       73
 •  بند سوم‌: خصوصي‌سازي‌ آموزشي‌ در ايران‌         78
 •  الف‌) خصوصي‌ سازي‌ در آموزش‌ و پرورش‌        78
 •  ب‌) خصوصي‌سازي‌ در آموزش‌ عالي‌   80
 •  مبحث‌ دوم‌: تأمين‌ هزينه‌هاي‌ آموزش‌     85
 •  بند اول‌: چه‌ كساني‌ بايد هزينه‌هاي‌ آموزشي‌ را بپردازند؟      85
 •  بند دوم‌: تأمين‌ منابع‌ مالي‌ آموزش‌ و پرورش‌          91
 •  بند سوم‌: آموزش‌ عالي‌ و تأمين‌ منابع‌ مالي‌             102
 •  الف‌) وضعيت‌ آموزش‌ عالي‌ از لحاظ‌ كميت‌           103
 •  ب‌) راه‌هاي‌ تدارك‌ منابع‌ مالي‌ جديد آموزش‌ عالي‌ 104
 •  بخش‌ دوم‌: تحليل‌ حقوقي‌ نظام‌ آموزش‌ رايگان‌ در جمهوري‌ اسلامي ايران‌            109
 •  مبحث‌ اول‌: آموزش‌ رايگان‌ در قانون‌ اساسي‌         109
 •  بند اول‌: بررسي‌ صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ بررسي‌ نهايي‌ قانون اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌              110
 •  بند دوم‌: اصول‌ قانون‌ اساسي‌ و آموزش‌ رايگان‌     113
 •   مبحث‌ دوم‌: نظام‌ حقوقي‌ آموزش‌ و پرورش‌ (عمومي‌) و آموزش‌ رايگان                115
 •  بند اول‌: آموزش‌ و پرورش‌ دولتي‌ و آموزش‌ رايگان‌              116
 •  الف‌) آيا سرانه‌ي‌ دانش‌آموزي‌ كفاف‌ آموزش‌ رايگان‌ را مي‌دهد؟           116
 •  ب‌) آئين‌ نامه‌ها و مصوبات‌ اداره‌ي‌ مدارس‌ دولتي‌ در رابطه‌ با كمك‌هاي مردمي‌ 118
 •  ج‌) تحليل‌ حقوقي‌ آئين‌ نامه‌ها و تصويب‌ نامه‌هاي‌ مطروحه‌   120
 •  بند دوم‌: ماده‌ 88 قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ و
 •  خودگرداني‌ آموزش‌ و پرورش‌                123
 •  الف‌) ماده‌ 88 و آئين‌ نامه‌ و تصويبنامه‌ مربوط‌ به‌ آن‌           123
 •  ب‌) بررسي‌ حقوقي‌ ماده‌ 88 و آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌     125
 •  بند سوم‌: مدارس‌ غيردولتي‌ (غيرانتفاعي‌)              129
 •  الف‌) قوانين‌، مقررات‌ و دستورالعمل‌هاي‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌               131
 •  ب‌) آموزش‌ رايگان‌ و مدارس‌ غيرانتفاعي‌             134
 •  بند چهارم‌: آموزش‌ و پرورش‌ خاص‌ (مدارس‌ دولتي‌ با شرايط‌ خاص‌)                135
 •  الف‌) آموزشگاههاي‌ علمي‌ آزاد              136
 •  ب‌) مدارس‌ دولتي‌ با شرايط‌ خاص‌         138
 •  مبحث‌ سوم‌: بررسي‌ حقوقي‌ نظام‌ آموزش‌ عالي‌ در جمهوري‌ اسلامي ايران‌ و آموزش‌ رايگان‌             140
 •  بند اول‌: قوانين‌ برنامه‌ پنجساله‌ توسعه‌ و آموزش‌ عالي‌          141
 •  الف‌) مواد قانوني‌ برنامه‌هاي‌ پنج‌ ساله‌ توسعه‌ و توسعه‌ي‌ آموزش رايگان‌             141
 •  ب‌) نقد قانون‌ برنامه‌ پنج‌ ساله‌ي‌ توسعه‌ در زمينه‌ي‌ آموزش‌ عالي‌         145
 •  بند دوم‌: دوره‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ زيرنظر وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌           148
 •  الف‌) دوره‌هاي‌ نوبت‌ دوم‌ (شبانه‌)          150
 •  ب‌) دانشگاهها و مؤسسات‌ غيردولتي‌ زير نظر وزارت‌ علوم‌ تحقيقات‌ و فن‌آوري‌                 154
 •  1- دانشگاه‌ پيام‌ نور                155
 •  2- موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي‌ غيرانتفاعي‌ 156
 •  بند سوم‌: دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌                158
 •  نتيجه‌گيري‌:            163
 •  فهرست‌ منابع‌         170

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان را به قیمت 7900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4576
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.