0
0

دانلود تحقیق عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا

192 بازدید

مسئوليت در معني عام آن از نظر قانون شامل مسئوليت مدني و كيفري است و مسئوليت كيفري ناشي از جرم و يكي از بنيادهاي حقوقي است كه بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عيني خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهني خواهد داشت زيرا در جريان رسيدگي… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا دنبال نمایید. این فایل شامل 262 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

 

مشخصات فایل عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا

عنوان: عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 262
حجم فایل : 378 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

مفاهيم مسئوليت

الف) مفهوم لغوي مسئوليت

در كتاب هاي فرهنگ لغات زبانهاي مختلف مسئوليت به معني قابل باز خواست بودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تكليف و وظيفه و آنچه كه انسان عهده دار آن باشد تعريف شده است چنان كه در فرهنگ جامع نوين عربي به فارسي، مسئوليت به معني قابل بازخواست و مسئول به معني قابل جواب آمده است.

در المنجد1مسئوليت از سئل و به معني آنچه كه مورد سؤال قرار مي گيرد يعني: (ما يسئل) تعريف شده است.

در فرهنگ فارسي معين ، مسئول  به معني ، چيزي خواهش شده كسي كه فرضيه اي بر ذمه دارد كه اگر عمل نكند از او باز خواست شود و مسئوليت به معني مسئول بودن و موظف بودن به انجام دادن
امري است2.

 در مفردات راغب در تعريف مسئوليت آمده است سؤال به معني خواهش و در خواست و پرسش است. چنان كه گفته شود (سالت عن حاله) از حالش پرسيد و يا (سالت بكذا) او چنين پرسيد یَسئولُنَكَ عَنِ الاَفعال در مورد افعال از تو مي پرسند و مسئول به معني قابل بازخواست ذكر شده است .

در فرهنگ فارسي عميد ، مسئوليت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معني پرسيده شده و خواسته شده آمده است3.

بنابر آنچه در ترمینولوژي حقوق آمده است مسئوليت عبارت است از تعهد قانوني شخص ، بر رفع ضرري كه به ديگري وارد كرده است4.

از نظر فرهنگ فارسي نفيسي مسئول كسي است كه از وي سوال كنند و در خواست نمايند5. به هرحال بررسي معاني لغوي و اصطلاحي مسئوليت ملازمه اين كلمه را با تعهد و تكليف، آشكار مي سازد ولي اين معني به تنهايي نمي تواند مفاهيم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئوليت را بازگو كند.

براي درك مفهوم واقعي مسئوليت از جهات گوناگون ناگذير بايد علاوه بر وجود تعهد و تكليفي كه از طرف مقام صلاحيت دار ، وضع و برقرار مي گردد ، عوامل و شريط لازم ديگري را هم در نظر گرفت. در اين باره لازم است كه:

اولاً: مشروعيت مقام يا مقامات صلاحيت داري كه حق وضع هرگونه قاعده يا تكليفي را دارند مورد تأييد شخص مسئول و موظف قرار گيرد.

ثانياً: شخصي كه داراي اهليت قانوني است از وجود وظيفه و يا قوانين موضوعه ، مطلع و آگاه گردد و توانايي انجام عمل و يا ترك آن را داشته باشد به اين ترتيب ابعاد مختلف مفهوم مسئوليت و ماهيت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زير فراهم خواهد شد .

1- آگاهي و اطلاع شخص ، از قائده و يا تكليف و توانايي انجام ويا ترك آن .

2- وجود او امر ونواهي قانوني

3- مشروعيت مقام واضع قائده ويا تكليف

اينك ارتباط منطقي بين عوامل ياد شده راتحت عنوان كلي مسئوليت مورد تجزيه و تحليل
قرار دهيم.

ب) مفهوم كلي مسئوليت

براي اينكه مفهوم كلي مسئوليت از نظر كلي مصداق پيدا كند وجود دو دست از عوامل و شرايط ضرورت دارد. دسته اول ، عوامل ابتدايي يا مقدمات مسئوليت ، دسته دوم شرايط مسئوليت كه به ترتيب به بررسي آنها مي پردازيم.

 

 

فهرست مطالب تحقیق عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 

 • 1- پیشگفتار
 • 2- مقدمه
 • 3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت
 • مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت
 •                 ب-  مفهوم کلی مسئولیت
 •                 ج- مسئولیت در قرآن کریم
 •                 د- مسئوليت اخلاقي
 •                 هـ- مسئوليت اجتماعي
 • جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه
 •                 الف- جنبه فردی مسئولیت
 •                 ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه
 • 4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری
 •                 مفاهیم مسئولیت کیفری
 •                 مسئولیت واقعی و انتزاعی
 •                 مقایسه مسئولیت با تکلیف
 •                 تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت
 • 5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت
 • سابقه تاريخي مسئوليت
 •                 الف- سابقه مسئوليت در قديم الايام
 • بند اول- مختصات مسئوليت در قديم الايام
 • 1- ويژگي جمعي بودن مسئوليت
 • 2- تسري مسئوليت به اجساد و حيوانات
 • 3- موضوعي بودن مسئوليت
 •                 – در ایران باستان
 •                 – در روم باستان
 •                 – در یونان باستان
 •                 ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر
 • 6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام
 • مسئوليت كيفري در اسلام
 •                 الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام
 •                 ب- اصول حاكم بر مسئوليت كيفري در اسلام
 • بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری
 • بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت
 • بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها
 • بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها
 • 7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
 • مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران
 •                 الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
 •                 ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339
 •                 ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352
 •                 د- مجازات اسلامی مصوب 1307
 • 8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
 • حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
 • بخش اول- اهليت و انواع آن در حقوق جزا
 •                 الف- اهلیت جنایی
 •                 ب- اهلیت مادی یا واقعی
 •                 ج- اهليت جزائي
 •                 مقايسه اهليت جزايي با اهليت جنايي
 •                 اهليت جزايي و مسئوليت كيفري
 • بخش دوم- تقصير و مسئوليت كيفري
 •                 قلمرو تقصير در حقوق جزا
 • الف- تقصير در قلمرو وسيع
 • بند اول- ادراك و اختيار، توأماً شرط اعتبار اراده
 • بند دوم- اختيار، شرط منحصر اعتبار اراده
 • ب- تقصير در قلمرو محدود
 • ج- نقد و بررسي، ارزيابي نظريات
 • بخش سوم- اسناد و مسئوليت كيفري
 •                 انواع اسناد               در حقوق جزا
 • الف- اسناد يا انتساب مادي
 • ب- اسناد يا انتساب معنوي
 •                 اسناد مادي و مسئوليت كيفري
 •                 اسناد معنوي و مسئوليت كيفري
 • 9- فصل هفتم) اركان اهليت جزائي
 • اركان و اهليت جزايي
 • ركن اول- ادراك
 •                 الف- مفهوم ادراك و تمييز
 •                 ب- نقش ادراك در مسئوليت كيفري
 •                 ج- عقل در مفهوم ادراك
 •                 د- عقل در مقررات جزائي ايران
 •                 هـ – عقل در حقوق جزائي اسلام
 • ركن دوم- اختيار
 •                 مفاهيم و كاربردهاي اختيار
 •                 الف- اختيار در لغت
 •                 ب- اختيار در مفهوم فلسفي
 • بند اول- عنصر قدرت
 • بند دوم- عنصر اراده
 •                 ج- اختيار در مفهوم حقوقي
 • بند اول- مفهوم نقش اراده
 • 1- نقش اراده در ركن مادي جرم
 • 2- نقش اراده در ركن رواني جرم
 • بند دوم- مفاهيم گوناگون اختيار در حقوق
 • 1- اختيارات در لغت
 • 2- اختيار در تكاليف و جزائيات
 • ركن سوم- علم به قانون
 •                 الف- مفهوم قانون
 • بند اول- نص جزايي
 • بند دوم- عدم مشروعيت جزايي
 •                 ب- نقش علم به قانون
 • بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نيت جزايي
 • بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
 • بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئوليت كيفري
 • بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات
 • 10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری
 • عوامل رافع مسئوليت كيفري
 • علل عدم مسئوليت كيفري
 • الف- علل توجيه كننده جرم يا علل مشروعيت
 • ب- عوامل رافع مسئوليت كيفري
 • ج- علل معافيت از مجازات يا معاذير قانوني
 • طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت جزايي و وجوه افتراق آن با ساير علل
 • الف- طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت كيفري
 • بند اول- عوامل تام رافع مسئوليت جزايي
 • بند دوم- عوامل نسبي رافع مسئوليت جزايي
 • ب- وجوه افتراق با ساير علل عدم مسئوليت
 • بند اول- فرق عوامل رافع مسئوليت جزائي از علل مشروعيت
 • بند دوم- تفاوت ميان علل عدم انتساب با معاذير معاف كننده يا تخفيف دهنده مجازات
 • بند سوم- فرق بين عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و معافيت از مجازات
 • تأثير عوامل عيني رافع مسئوليت نسبت به ساير شركت كنندگان
 • تأثير عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و مسئله مسئوليت مدني
 • خصوصيات ضمني قانون و عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري
 • مقررات قانون ايران و خصوصيات ضمني عوامل رافع مسئوليت كيفري
 • مجرم در برخورد با علل رافع مسئوليت
 • 11- فصل نهم) جنون
 • كودكي و مسئوليت كيفري
 • تاريخچه ي مسئوليت كيفري اطفال
 • طفل كيست؟
 • مفهوم بلوغ
 • الف- مفهوم علمي بلوغ
 • ب- معيار بلوغ در قفسه
 •                 بند اول- معيار بلوغ در كتاب
 •                 بند دوم- معيار بلوغ در سنت
 •                 بند سوم- سخنان فقها در مورد علايم و سن بلوغ
 • اهميت جرايم اطفال
 • مسئوليت جزايي اطفال
 • مسئوليت جزايي اطفال در مراحل مختلف طفوليت و امتيازات هر دوره
 • الف- مسئوليت جزايي اطفال غيرمميز
 • ب- مسئوليت جزايي اطفال مميز
 • ج- مسئوليت جزائي اطفال در مرحله بلوغ
 • مسئوليت جزايي اطفال در قوانين ايران
 • الف- قانون مجازات عمومي ايران مصوبات 1304
 • ب- قانون مجازات عمومي مصوب 1352
 • ج- قانون مجازات اسلامي مصوب 1361
 • مسئوليت اجزايي اطفال در اسلام
 • الف- بلوغ
 • ب- ادراك يا تميز
 •                 بند اول- حقوقي
 •                 بند دوم- جزائيات
 • سن تمييز در حقوق جزاي اسلام
 • الف- سن عدم مسئوليت جزايي
 • ب- سن مسئوليت جزايي نسبي
 • ج- سن مسئوليت جزايي كامل
 • 12- فصل دهم) جنون
 • جنـون
 • سابقه تاريخي عدم مسئوليت جزايي مجائين
 • جنون از مسايل موضوعي است
 • تعريف جنون
 • انواع جنون
 • اول- اختلالات سيستم عصبي
 • دوم- جنون اخلاق
 • سوم- ديوانگي ناشي از مصرف بي رويه مشروبات الكلي و مواد مخدر
 • ارزيابي يا نحوه احراز جنون
 • الف- كارشناس رواني
 • ب- همكاري كارشناس و قاضي
 • جنون در قوانين سابق جزايي ايران
 • جنون در قانون مجازات اسلامي
 • ضوابط قانوني حاكم بر مفاهيم جنون
 • آثار جنون
 • لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم
 • الف- تقارن جنون يا جرم
 • ب- تلازم جنون يا جرم
 • ج- جنون كامل
 • تأديب مجنون
 • تشريفات اداري نگاهداري مجنون
 • مسئوليت مدني مجنون
 • 13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه
 • بخش اول- مفاهيم اجبار
 •                 الف- تعريف اجبار
 •                 ب- اجبار و اختيار
 •                 ج- اجبار و اكراه
 •                 د- خلاصه تفاوت هاي اجبار با اكراه و جنون واضطرار
 • بند اول- تفاوت اجبار و اكراه
 • بند دوم- تفاوت اجبار و جنون
 • بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار
 • بخش دوم- انواع مختلف اجبار
 •                 الف- اجبار مادي
 • بند اول- علل اجبار مادي
 • بند دوم- شرائط اجبار مادي
 • اجبار مادي با منشأ دروني
 •                 ب- اجبار معنوي
 • بند اول- اجبار معنوي خارجي
 • شرايط اجبار معنوي خارجي
 • بند دوم- اجبار معنوي داخلي
 •                 نقش انگيزه شرافتمندانه در مسئوليت كيفري
 •                 نقش تحريك در مسئوليت كيفري
 •                 تحقيق اجبار در جرائم قابل تعزير
 • بخش سوم- بررسي اجبار در قوانين جزايي ايران
 •                 الف- قانون مجازات عمومي
 •                 ب- اجبار در قانون مجازات اسلامي
 • ضوابط قانوني حاكم بر اجبار
 •                 الف- اكراه در قتل
 •                 ب- جرم بايد از مجازات هاي تعزيري باشد
 •                 ج- اجبار در غير مورد تعزيرات
 • شرايط اجبار رافع مسئوليت جزايي
 • مسئوليت مدني در زمينه اجبار
 • 14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه
 • بخش اول- مفاهيم جهل
 • تعريف اشتباه
 • مقايسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
 •                 الف- جهل
 •                 ب- اشتباه
 •                 ج- غلط
 •                 د- خطا
 •                 هـ – سهو
 •                 و- غفلت
 •                 ز- نسيان
 • تفاوت ميان جهل و نسيان
 • جايگاه اشتباه در حقوق جزا
 •                 الف- اشتباه در قانون
 •                 ب- اشتباه در عمل
 • بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفي
 •                 الف- جهل مركب
 •                 ب- جهل بسيط (شبهه)
 • بخش سوم- انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه
 •                 الف- جهل و شبهه حكميه
 •                 ب- جهل و شبهه موضوعيه
 •                 ج- جهل تقصيري
 •                 د- جهل قصوري
 • بخش چهارم- جايگاه جهل در حقوق اسلامي
 •                 الف- جايگاه در جرائم مستوجب حد
 •                 ب- جايگاه جهل و شبه در جرايم مستوجب قصاص و ديات
 •                 ج- جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيرات
 • بخش پنجم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق جزاي عرفي
 •                 الف- تأثير جهل حكمي بر مسئوليت كيفري
 •                 ب- تأثير جهل موضوعي بر مسئوليت كيفري
 • بخش ششم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق اسلامي
 •                 الف- ادله و مستندات تأثير جاهل بر مسئوليت كيفري
 • بند اول- ادله برائت
 • بند دوم- قاعده درأ
 • بند سوم- روايات وارده در مورد معذور بودن جاهل
 •                 ب- ادله و مستندات عدم تأثير جهل بر مسئوليت كيفري
 • بند اول- قاعده اشتراك احكام ميان عامل و جاهل
 • بند دوم- قاعده وجوب تعلم احكام
 • بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامي
 •                 ج- اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولي مِنَ الطَّرح(جمع عرفي ميان ادله بهتر از رد كردن آنهاست)
 • بخش هفتم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در قوانين و مقررات جزايي ايران
 •                 الف- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد
 • 1- جرم زنان
 • 2- حد مسكر
 • 3- جرم سرقت
 •                 ب- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب قصاص
 • بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)
 • بند دوم- اشتباه در هويت مجني عليه (اشتباه در شخصيت)
 •                 ج- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب ديه
 • بند اول- جهل حكمي
 • بند دوم- جهل موضوعي
 • خلاصه بحث

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا را به قیمت 11900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4524
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.