0
0

دانلود کار تحقیقی مسئوليت كيفری بيماريهای ناقل ايدز و ساير بيماريهای مسری

666 بازدید

عفونت با ويروس ايمني انسان (HIV) منجر به ايدز مي‌گردد، هر 13 ثانيه يك نفر به اين ويروس آلوده مي‌شود و هر 9 دقيقه يكنفر به علت آلودگي به اين ويروس جان خود را از دست مي‌دهد… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در کار تحقیقی مسئوليت كيفری بيماريهای ناقل ايدز و ساير بيماريهای مسری دنبال نمایید. این فایل شامل 105 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق مسئوليت كيفری بيماريهای ناقل ايدز و ساير بيماريهای مسری

 

 

مشخصات فایل مسئوليت كيفری بيماريهای ناقل ايدز و ساير بيماريهای مسری

عنوان: مسئوليت كيفری بيماريهای ناقل ايدز و ساير بيماريهای مسری
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 105
حجم فایل : 79 کیلوبایت

بخشی از  کار تحقیقی مسئوليت كيفری بيماريهای ناقل ايدز و ساير بيماريهای مسری را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

قسمت دوم :

در قسمت دوم مقدمه مي‌پردازيم به تعريف مسئوليت كيفري :

جرم از ديرباز به مثابه رفتاري معارض با وضعيت مطلوب انسان، پيوسته با مجازات در اشكال گوناگون آن همراه و همدوش بوده است. و اگر مسئوليت كيفري را در ساده‌ترين معناي خود عبارت از تحمل مجازات در برابر رفتاري معين بدانيم، بايد تصديق كرد كه اين نوع مسئوليت در جوامع بشري از عمري در درازاي جرم و مجازات برخوردار بوده است. زيرا به هر حال مجازات به عنوان واكنش انساني به «موجود» معطوف مي‌شود كه به نحوي در پديد آمدن جرم موثر بوده است.

در مراحل نخستين زندگي اجتماعي، مجازات واكنشي بود كه صرفاً براي رفع الم و ناراحتي ناشي از رفتاري خاص ابراز مي‌شد و لاجرم تمايزي بين منشاء پيدايش درد و الم در انواع گوناگون آن قائل نمي‌شدند. اين منشاء در هر حال موضوع مجازات قرار مي‌گرفت و در برابر رفتاري كه به نحوي در ايجاد درد و الم موثر بود «مسئوليت كيفري» داشت فارغ از اين كه انسان يا حيوان و يا حتي جهاد باشد.

در مراحل پيشرفته‌تر، مجازات به عكس‌العملي در برابر زيان ناشي از يك رفتار معين تبديل شد در اين مرحله بشر يك گام فراتر گذاشت و مسئوليت كيفري يك موجود را بر مبناي نوع و ميزان خسارت مالي يا جاني كه از ناحيه او بهم مي‌رسيد، معين مي‌ساخت. مسئوليت در اين دو مرحله تاريخي، صرفاً ماهيتي مادي و عيني داشت اما رفته رفته با ورود عنصر تقصير به نهاد مسئوليت كيفري، مسئوليت معنوي و شخصي هم رسماً به قلمرو حقوق جزا وارد شد و عرصه را بر مسئوليت مادي و عيني تنگ و محدود ساخت.

اما طولي نكشيد كه حقوقدانان جزايي با اين مساله مواجه شدند كه مسئوليت كيفري – در مفهوم معنوي و شخصي خود – تنها با تحقق تقصير در رفتار مرتكب جرم پديد نمي‌آيد، بلكه لازم است كه فاعل برخوردار از ويژگي‌هايي باشد تا بتوان او را در ازاي رفتار توام با تقصير و قابل سرزنش، «مؤاخذه» و «مجازات» كرد. از اين پس بود كه در كنار رابطه ذهني خاص فاعل با جرم كه با عنصر تقصير تبيين مي‌شد، وضعيت رواني خاص مجرم بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت.

اين وضعيت خاص كه تحت عنوان اهليت جزائي مركز توجه حقوقدانان جزايي قرار گرفت، رفته رفته از چنان اهميتي در ساختمان مسئوليت كيفري برخوردار شد كه امروزه به جزء تفكيك ناپذير مسئوليت كيفري تبديل شده به نحوي كه درك مفهوم مسئوليت كيفري بدون فهم اهليت جزايي ميسر نيست. در حال حاضر، اين رابطه تنگاتنگ تا آنجا اهميت پيدا كرده كه واژه مسئوليت كيفري فارغ از هر نوع مجاز و مسامحه در اهليت جزائي به كار مي‌رود، در بسياري از متون حقوقي و قانوني مراد از فرد مسئول، كسي جز همان شخص داراي اهليت جزائي نيست.

 

فهرست مطالب کار تحقیقی مسئوليت كيفری بيماريهای ناقل ايدز و ساير بيماريهای مسری, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه
 • بخش اول : تاريخچه و ميزان شروع ايدز در ايران و جهان
 • مبحث اول: نحوه انتقال بيماري
 • گفتار اول: انتقال از مادر به كودك
 • گفتار دوم: انتقال از راه خون و تزريق
 • گفتار سوم: انتقال از طريق تماس جنسي
 • مبحث دوم: چگونگي عملكرد ويروس ايدز
 • مبحث سوم: تشخيص وجود ايدز از طريق آزمايش
 • مبحث چهارم: راههاي پيشگيري
 • گفتار اول: روشهاي رايج پيشگيري
 • مبحث پنجم: مراحل بيماري ايدز
 • گفتار اول: دوره باليني آلودگي با HIV
 • گفتار دوم: مرحله نهفته مزمن
 • گفتار سوم: مرحله نهايي بحران
 • مبحث ششم: تظاهرات باليني ايدز
 • مبحث نهايي: درمان ايدز و عفونت با HIV
 • بخش دوم : مفهوم و ماهيت مسئوليت كيفري
 • فصل اول: مفهوم و ماهيت مسئوليت كيفري
 • مبحث اول: درجه بندي مراتب مسئوليت
 • مبحث دوم: انواع مسئوليت كيفري
 • گفتاراول: مسئوليت كيفري در جنبه و معناي انتزاعي
 • گفتار دوم: مسئوليت كيفري در جنبه و معناي واقعي
 • مبحث سوم: طبقه بندي مسئوليت
 • گفتار اول: مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران
 • الف) در قانون مقررات تأميني مصوب 1339
 • ب) درقانون مجازات بخصوص مصوب 1304
 • ج) در قانون مجازات عمومي اصلاحي مصوب 1352
 • د) در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370
 • ه) مسئوليت كيفري در حقوق اسلام
 • فصل دوم: ماهيت ضمان – ارزيابي دو نظريه
 • مبحث اول: ضمان و مسئوليت كيفري
 • نتيجه
 • بخش سوم:  فصل اول تاريخچه هپاتيت
 • مبحث اول: اپيدميولوژي
 • مبحث دوم: افرادي كه بيشتر در معرض خطر هستند
 • مبحث سوم: سرايت پذيري و راههاي انتقال
 • گفتار اول: انتقال از مادر به فرزند
 • گفتار دوم: انتقال از طريق جنس
 • گفتار سوم: تزريق خون و فرآورده هاي خوني پيوند اعضا
 • گفتار چهارم: انتقال از طريق وسائل تيز نافذ و تماسهاي زيرپوستي
 • گفتار پنجم: انتقال در حين ارائه خدمات تشخيصي و درماني
 • گفتار ششم: ساير راههاي انتقال
 • فصل دوم: هپاتيت چيست؟
 • مبحث اول: هپاتيت نوع A
 • مبحث دوم: هپاتيت نوع B
 • گفتار اول: راههاي انتقال ويروس هپاتيت نوع B
 • گفتار دوم: آيا ويروس هپاتيت نوع B در اثر برخوردهاي روزمره منتقل مي‌گردد
 • گفتار سوم: چه كساني در معرض ابتلا به بيماري هپاتيت نوع B هستند؟
 • گفتار چهارم: ناقلين هپاتيت به چه كساني گفته ميشود؟
 • الف) ناقلين هپاتيت بايد به چه مواردي توجه نمايند؟
 • ب) ناقلين هپاتيت B بايد به چه مواردي توجه نمايند؟
 • مبحث سوم : هپاتيت C
 • مبحث چهارم: هپاتيت D
 • گفتار اول: براي افراد آلوده به ويروس بايد مشاوره كامل شامل…
 • گفتار دوم: توصيه هاي لازم براي پيشگيري از انتقال به سايرين
 • بخش چهارم: بررسي مسئوليت كيفري ناقلين ايدز و ساير بيماريهاي مسري
 • مبحث اول: قتل عمد
 • مبحث دوم: اقدام مجني عليه، عليه خود
 • مبحث سوم: تأثير قوت جانبي يا مجني عليه
 • مبحث چهارم: رضايت مجني عليه
 • گفتار اول: علم مجني عليه نسبت به ناقل بودن متهم
 • الف) فرض علم مجني عليه
 • ب) فرض جهل مجني عليه
 • مبحث پنجم: ابراء جانبي
 • گفتار اول: حكومت اصل صحّت
 • مبحث ششم: تعيين ارش
 • مبحث هفتم: سقط جنين مبتلا به ايدز
 • نتيجه گيري
 • فهرست منابع و مآخذ

 

در صورت تمایل شما می توانید کار تحقیقی مسئوليت كيفری بيماريهای ناقل ايدز و ساير بيماريهای مسری را به قیمت 6900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4466
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود کار تحقیقی مسئوليت كيفری بيماريهای ناقل ايدز و ساير بيماريهای مسری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.