0
0

دانلود کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

541 بازدید

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی دنبال نمایید. این فایل شامل 54 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

 

 

مشخصات فایل کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

عنوان: کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54
حجم فایل : 151 کیلوبایت

بخشی از  کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

2- تاریخچه جرم کلاهبرداری :

غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[1] یا « بحران قرن بیستم»[2] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .

در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال 1810 نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال 1757 این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (1) 15 قانون ( سرقت ) مصوب سال 1968 را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .

به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال 1292 میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال 1350 نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.

تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند    بی مفهوم بوده اند .

ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج      می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

انگلستان لندن

در سال 1984 خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .

در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال 1985 به 1084 میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً 2 برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »

آلمان

خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .

کانادا :

کلاهبرداری در امور بیمه در سال 1985 بالغ بر 860 میلیون دلار

چین :

دولت این کشور در سال 1984 معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .

 

 

فهرست مطالب کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • عنوان
 • پیشگفتار
 • چکیده مطالب
 • فصل اول : کلاهبرداری
 • مبحث اول : کلیات
 • 1- مقدمه
 • 2- تاریخچه کلاهبرداری
 • 3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان
 • 4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی
 • 5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
 • 6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
 • 7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
 • 8- تعریف جرم کلاهبرداری
 • مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
 • گفتار اول : عنصر قانون
 • گفتار دوم : عنصر مادی
 • الف) رفتار مادی فیزیکی
 • ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای
 • ج ) نتیجه حاصله
 • گفتار سوم : عنصر روانی
 • مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
 • الف ) شرکت در کلاهبرداری
 • ب ) معاونت در کلاهبرداری
 • مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
 • مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری
 • مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند
 • فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی
 • مبحث اول : کلیات
 • 1- تاریخچه استعمال چک در جهان
 • 2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری
 • 3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی
 • 4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی
 • 5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک
 • 6- انواع چک
 • مبحث دوم : جهات کیفری چک
 • 1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک
 • مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست
 • مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
 • 1- عنصر قانونی
 • 2- عنصر مادی
 • 1-2) عمل فیزیکی
 • 2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
 • 3-2) نتیجه حاصله
 • مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی
 • مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی
 • فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل
 • مبحث اول : مقدمه
 • مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری
 • 1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه
 • 2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )
 • 3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی
 • 4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان
 • مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری
 • 1-  جدول 1-3)
 • 2- جدول 2-3)
 • 3- جدول 3-3)
 • 4- جدول4-3)
 • 5- جدول5-3)
 • 6- جدول6-3)
 • 7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها
 • 8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب
 • فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )
 • مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری
 • جدول 1- 4 )
 • مبحث دوم : نتیجه گیری
 • مبحث سوم : پیشنهادات
 • منابع و ماخذ

 

در صورت تمایل شما می توانید کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی را به قیمت 5900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4415
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.