0
0

دانلود تحقیق اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران

646 بازدید

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران دنبال نمایید. این فایل شامل 70 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران

 

 

مشخصات فایل اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران

عنوان: اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 70
حجم فایل : 64 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

سازماندهی تحقیق :

بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته.

فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای  دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است.

 

فهرست مطالب تحقیق اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه       1
 • بخش اول : تعاریف و مفاهیم
 • فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی      5
 • مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن         5
 • مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی         17
 • گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی       17
 • الف : شرکت های تجاری       17
 • ب : مؤسسات غیر تجاری      18
 • گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی            19
 • الف : دولت             20
 • ب: شوراهای اسلامی              21
 • ج : شهرداری ها     24
 • د : سایر اشخاص حقوقی عمومی           25
 • مبحث سوم : آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز       27
 • گفتار اول : شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف 27
 • گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح          30
 • فصل دوم : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی
 • مبحث اول : شخصیت حقوقی دولت      34
 • گفتار اول : چگونگی شخصیت حقوقی دولت        38
 • گفتار دوم : مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت           39
 • مبحث دوم : جنبه های شخصیت حقوقی دولت      42
 • گفتار اول : جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت     42
 • گفتار دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت               43
 • مبحث سوم : تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی              44
 • گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات      44
 • الف : وزارتخانه ها 44
 • ب : مؤسسات دولتی               45
 • ج : شرکت های دولتی            46
 • گفتار دوم : مؤسسات عمومی و انواع آن               51
 • الف : مؤسسات عمومی مستقل               51
 • ب : مؤسسات  و نهادهای عمومی غیر دولتی       56
 •  بخش دوم : شناخت اختلاف بین دستگاههای دولتی و راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی
 • فصل اول : چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه آن            62
 • مبحث اول : چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی               62
 • مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی          64
 • مبحث سوم : تاریخچه پس از انقلاب اسلامی         66
 • فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی              69
 • مبحث اول : مبانی حقوقی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی  69
 • مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی             70
 • مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی                 71
 • گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول 134 و 138       71
 • گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل 134 قانون اساسی72
 • گفتار سوم : متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و نقد و بررسی آنها                76
 • اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 21/4/64              76
 • دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 25/12/71            83
 • سوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 5/7/72                85
 • چهارم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ4/11/72            86
 • پنجم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ15/8/80               86
 • ششم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ13/12/84            88
 • هفتم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ11/  /84               88
 • هشتم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ27/12/86 و آیین نامة آن89
 • فصل دوم : بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی و مراحل عملی آن            92
 • مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی               92
 • گفتار اول : بررسی ماده 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی کشور به « سازمان 113 زندان ها » مصوب 7/11/64-92
 • گفتار دوم : تبصره 12 قانون بودجه 1369 و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن            97
 • گفتار سوم : ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380   101
 • مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرایی               103
 • گفتار اول :  بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن   104
 • الف : نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال 1366 و مراحل آن               104
 • ب : نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال 1371      106
 • ج : نحوه حل و فصل اختلاف براساس تصویب نامه 1386 106
 • گفتار دوم : سایر مراجع حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرایی111
 • الف : مراجع اختصاصی         111
 • ب : مراجع عمومی 113
 • مبحث سوم : حل اختلاف و داوری در قرار دادهای دولتی   122
 • نتیجه گیری
 • فهرست منابع

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران را به قیمت 6900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4274
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.