0
0

دانلود تحقیق موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

750 بازدید

در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند. دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران دنبال نمایید. این فایل شامل 121 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

 

مشخصات فایل موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

عنوان: موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 121
حجم فایل : 60 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

1-1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب

قرار ها مانند احکام ، رای شمرده شده است برای این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید معنا و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چه نوع عمل قضایی می باشد.

از زمان تعقیب متهم به جرم تا زمان اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری معمولاً تصمیمات بی شماری صادر می شود. در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی گفته می شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. بعضی[1] معتقدند برای تمیز رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را در قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز حکم از قرار کدام است ماده 299 ق.ا.د.ع و ا.د.م  این معیار را این چنین می گوید که ( چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن  به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود ).

بنابراین با توجه به ماده مذکور حکم دارای چهار عنصر است

1- در امور ترافعی صادر شده باشد 2- از دادگاه صادر شده باشد 3- راجع به ماهیت دعوا باشد 4- قاطع دعوا باشد.

اما قرار در حقیقت با توجه به ماده 299 ق.ا.د.ع.ا.م باید گفت قرار به تصمیمی گفته می شود که رای شمرده شود و تنها راجع به ماهیت بوده یا تنها قاطع دعوا باشد یا هیچ یک از این دو شرط مزبور را دارا نباشد.

بنابراین با توجه به مطالب فوق چون تصمیم موقوفی تعقیب تنها قاطع دعوا است و راجع به ماهیت دعوا نمی باشد بنابراین قرار محسوب می شود. اما قرار موقوفی تعقیب جز کدام نوع از قرارهای نهایی یا اعدادی می باشد؟

قرار اعدادی[2] به قراری گفته می شود پرونده را جهت اخذ تصمیم نهایی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد مانند قرار ارجاع امر به کارشناس

قرار های نهایی[3] به قرار هایی گفته می شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نیست به اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محکمه با قرار منع تعقیب اعلام می کند.

 

 

فهرست مطالب تحقیق موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • چکیده   11
 • مقدمه  12
 • بخش اول : کلیات
 • فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب
 • 1-1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری   16
 • 1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب 19
 • 1-3 سابقه تقتین  20
 • فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن
 • 2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی  22
 • 2-2 در مرحله دادرسی  23
 • 2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
 • – زمان صدور قرار موقوفی تعقیب   24
 • – مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب     24
 • فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن
 • 3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب
 • – مرجع دادسرایی    27
 • – مرجع دادرسی    30
 • الف : دادگاه کیفری استان  31
 • ب: دادگاه عمومی و انقلاب  31
 • 3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار   32
 • فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب
 • 4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی   34
 • 4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی 35
 • فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
 • 5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی
 • الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب   38
 • ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت 41
 • 5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی 42
 • بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب
 • فصل اول: فوت
 • کلیات   45
 • 1-تعاریف
 • 1-1-1      معنای فوت  46
 • الف ) مرگ ظاهری  46
 • ب) کما                    47
 • ج) مرگ مغزی                       48
 • د) حکم موت فرضی                              50
 • 2-1-1 :معنای مجازات شخصی
 • 2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها
 • 1-2-1 تاثیر فوت بر دیه                         51
 • 2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی                            53
 • 3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال                               54
 • 3-1  اثر فوت بر مراحل دادرسی
 • 1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب                              55
 • 2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی                             56
 • 3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم                      59
 • 4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت                                 60
 • 5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی                              61
 • 6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم                            61
 • 4-1 : نمونه کاربردی                              62
 • فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
 • کلیات                       64
 • 1-2  : معنای گذشت     64
 • 2-2: جرایم قابل گذشت                   65
 • 3-2 : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت
 • الف : روش ضابطه قانونی    65
 • ب: روش احصای قانونی   66
 • ج: روش قانون گذار ایران    66
 • 4-2    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
 • 1-4-2 : تعریف شاکی 70
 • 2-4-2 :تشریفات گذشت    71
 • 3-4-2 : شرایط گذشت کننده
 • الف: حق تمتع  71
 • ب: اهلیت استیفاء  72
 • 5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی73
 • فصل سوم : نسخ مجازات قانونی
 • کلیات  77
 • 1- تعریف  77
 • 2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی
 • 1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب   78
 • 3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی   80
 •  و قبل از صدور حکم
 • 3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم  80
 • فصل چهارم : عفو
 • کلیات  83
 • 4-1 : تعریف  83
 • 4-2 :انواع عفو
 • الف: عفو عام  84
 • ب: عفو خاص  85
 • 4-3 : آثار عفو
 • الف : آثار عفو عام  86
 • ب: آثار عفو خاص 86
 • فصل پنجم : اعتبار امر مختومه
 • کلیات                       90
 • 1-5 : تعریف                           90
 • 2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری                                 90
 • 3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری                         94
 • فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات
 • 6-1 : تعریف                           97
 • 6-2 : علت وضع مرور زمان
 • الف : دلایل موافقان                                98
 • ب: دلایل مخالفان                    99
 • 6-3 : انواع مرور زمان
 • 1-3-6: مرور زمان شکایت                    99
 • 2-3-6: مرور زمان تعقیب                      100
 • 3-3-6 : مرور زمان مجازات                  100
 • 6-4 قطع مرور زمان
 • الف : علل انقطاع مرور زمان                                101
 • ب : آثار انقطاع مرور زمان                   102
 • 6-5 تعلیق مرور زمان                            102
 • 6-6 آثار مرور زمان                               103
 • 6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری    103
 • فصل هفتم : جنون
 • کلیات                       108
 • 1-7 تعریف جنون                   108
 • 2-7 انواع جنون
 • الف : جنون ادواری  109
 • ب: جنون دایمی       109
 • 3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم
 • 1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم       109
 • 2-3-7 : جنون در زمان تعقیب   110
 • نتیجه گیری   113
 • پیشنهادات    114
 • منابع و ماخذ

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران را به قیمت 6900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4223
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.