0
0

دانلود تحقیق مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

204 بازدید

 براي ارائه تعريف مناسب از خسارت معنوي لازم است معناي لغوي خسارت روشن شده و سپس انواع خسارت و ملاك تقسيم بندي آن معلوم شود. و طرح يك مسئله علمي و ارائه پاسخ مناسب آن منوط به دريافت مبادي تصوري و تصديقي آن مسئله است … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی دنبال نمایید. این فایل شامل 285 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

 

 

مشخصات فایل مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

عنوان: مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 285
حجم فایل : 270 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

1-1-1 معني لغوي خسارت

كلمه‌ي خسارت از لغات زبان عربي است كه درزبان فارسي نيز استعمال مي‌گردد و در فرهنگ‌هاي لغت مختلف براي اين كلمه معاني مشابه و احياناً مختلفي ذكر گرديده است :

 چنانكه كلمه خسارت در « المعجم الوسيط » به معني « زيان كردن در تجارت » معني نموده‌اند و مولف المنجد ضرر را به معناي ضد نفع ،شدت ضيق ، سوء حال و نقص شيء دانسته است .(معلوف 1973 م . ،ص 447) مولف قاموس المحيط و قابوس الوسيط آن را به معناي ضد نفع ، شدت ، سوء حال ، نقص دراموال و انفس دانسته است .

راغب اصفهاني با عنايت به استعمال اين لغت در قرآن كريم ، ضُرّ ( وزن فُعْل ) را به معناي بد حالي دانسته و هم او مي‌گويد كه ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم ،عفت يا در بدن مانند نقص عضو يا در حال مانند كمي مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل ) پيوسته مقابل نفع بكار رفته است (راغب الاصفهاني ، 1404، ص 293)

كلمه‌ي خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسي مترادف واژه‌هاي زيان و ضرر است (دهخدا، 1337 ، ج 2 ، صص 524- 523 و به معناي 1- ضرر كردن ،زيان بردن 2- زيانكاري ، زيانمندي 3- زيان ، ضرر است ( معين 1375 ص 1419) ازاين رو در معناي زيان گفته شده است زيان به معني 1- ضرر مادي يا معنوي ، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسيب و صدمه 3- نقصان ، زيان بردن و ضرر رسانيدن است ( همان منبع ، ص 1767) در معناي كلمه ضرر لغت شناسان نوشته‌اند ، ضرر عبارتست از 1- زيان وارد آوردن 2- گزند رسانيدن 3- زيان ، خسارت ،‌مقابل نفع 4- گزند و آسيب ( همان منبع ص 2186)‌

دكتر جعفر لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوق درباره معني خسارت آورده است « خسارت مدني – فقه » دو معنا دارد .

الف ) مالي كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر داده شود .

ب) زيان وارد شده را هم خسارت گويند ( لنگرودي ، 1376، ص 260)

 اگر چه كلمه خسارت از مفاهيم بديهي و روشن است ، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دريافت موارد استعمال آن رهنمون مي شود . با دقت در موارد استعمال خسارت و كلمات مترادف آن در زبان فارسي نتيجه مي گيريم كه اين كلمه در زبان فارسي به معناي مصدر ، اعم از لازم و متعدي ، و اسم مصدر بكار گرفته است .و معادل فرانسوي واژه‌ي خسارت كلمه‌ي “Dommaye”,”Prejuduce” است .

1-1-2- معني اصطلاحي خسارت

خسارت تعريف قانوني ندارد ( لنگرودي ، 1376، ج 4 ، ص 21) بعضي از حقوقدانان داخلي واژه‌ي خسارت و ضرر را مترادف تلقي كرده و يكي را به جاي ديگري استعمال نموده‌اند ولي بايد توجه داشت كه واژ‌ه‌ي خسارت اعم از كلمه‌ي ضرر است چون كلمه‌ي خسارت علاوه بر معناي زيان كه به ديگري وارد مي شود بر تاوان و غرامتي كه به زيان ديده داده مي شود نيز دلالت مي‌كند . برخي از حقوقدانان در تعريف ضرر مي‌نويسند :« در هر جا كه نقصي در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي فوت گردد يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخصي لطمه‌اي وارد شود مي‌گويند ضرر به بار آمده است.» ( سنهوري ، 1954، ج 1،ص 697)

 

فهرست مطالب تحقیق مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه       1
 • بخش اول : كليات   5
 • فصل اول : مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي              6
 • مبحث اول : معاني و ملاك‌ها و ريشه‌هاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي           7
 • 1-1-1-    معني لغوي خسارت                7
 • 1-1-2-    معني اصطلاحي خسارت       9
 • 1-1-3-    انواع تقسيمات خسارت و معيار آن        11
 • الف – خسارت ناشي از نقض قرارداد    12
 • ب- خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع               13
 • ج- خسارت ناشي ازارتكاب جرم             13
 • 1-1-4-    ملاك تشخيص خسارت مادي از معنوي                 16
 • 1-1-5-    تعريف خسارت معنوي           18
 • 1-1-6-    تقسيمات خسارت معنوي        22
 • 1-1-7-    پيشينه‌ تاريخي مفهوم خسارت معنوي در اسلام و قوانين كهن              24
 • 1-1-8-    پيشينه تاريخي خسارت معنوي در حقوق ايران     26
 • 1-1-9-    نگاهي تاريخي به خسارت معنوي در فرانسه        26
 • مبحث دوم : اركان مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي و شرايط مطالبه آن 27
 • 1-2-1- وجود ضرر               27
 • 1-2-2- ارتكاب فعل زيانبار نامشروع    29
 • 1-2-3- رابطه سببيت بين فعل زيانبار نامشروع و خسارت موجود      31
 • 1-2-4- دفاع مشروع               31
 • 1-2-5- اجراي حكم قانون يا مقام صلاحيت‌دار      32
 • 1-2-6- اجبار          33
 • 1-2-7- اضطرار     34
 • 1-2-8- اجراي حق                 34
 • 1-2-9- شرايط ضرر قابل جبران در خسارت معنوي            35
 • الف –خسارت بايد قطعي و مسلم باشد    35
 • ب- خسارت بايد مستقيم باشد 37
 • ج – خسارت بايد جبران نشده باشد          39
 • د- خسارت بايد قابل پيش‌بيني باشد         41
 • مبحث سوم : مباني مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي                 42
 • 1-3-1- نظريه تقصير             42
 • 1-3-2- ايرادها به نظريه‌ي تقصير         45
 • 1-3-3- نظريه خطر               45
 • 1-3-4- ايرادها به نظريه خطر               46
 • 1-3-5- نظريه تضمين حق     47
 • 1-3-6- نظريه مختلط             48
 • 1-3-7- مباني مسئوليت مدني ناشي از ايراد خسارت معنوي درحقوق موضوعه
 • ايران و فرانسه        49
 • 1-3-8- فقه و حقوق اسلامي و نظريه تقصير و نظريه خطر               49
 • فصل دوم : مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌هاي دكترين‌هاي
 • حقوقي فرانسه         51
 • مبحث اول : خسارت معنوي در حقوق اسلام        52
 • 2-1-1- مستندات و مدارك قاعده لاضرر                52
 • 2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوي     56
 • 2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوي    57
 • 2-1-4- شمول لفظي قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ي خسارت معنوي        58
 • 2-1-5- قاعده نفي عسر و حرج و جبران خسارت معنوي     65
 • 2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوي     66
 • 2-1-7- قاعده اتلاف و تسبيب                 69
 • 2-1-8- وجوه افتراق و اشتراك ، اتلاف و مباشرت و تسبيب               70
 • 2-1-9- قاعده غرور                72
 • 2-1-10- بناي عقلا و جبران خسارت معنوي        74
 • مبحث دوم : مفهوم و ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي   76
 • 2-2-1-معناي ديه در لغت واصطلاح فقه و حقوق                76
 • 2-2-2- پيشينه‌ي تاريخي ديه 77
 • 2-2-3- ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي         79
 • 2-2-4- مطالبه‌ي خسارت‌هاي معنوي زايد بر ديه                 81
 • مبحث سوم : تعزير و جبران خسارت معنوي        83
 • 2-3-1- معناي تعزير در لغت و اصطلاح فقه        84
 • 2-3-2- مفهوم و ماهيت تعزير و جبران خسارت معنوي      85
 • 2-3-3- تعزير مالي كيفر خصوصي يا جبران خسارت معنوي              87
 • 2-3-4- تعزير مالي دردهاي جسماني ناشي از جنايت بر جسم ، لطمه به عرض و
 • خسارت ناشي از سب              88
 • مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امكان جبران مالي خسارت معنوي              90
 • 2-4-1- معناي قصاص در لغت و اصطلاح فقه     90
 • 2-4-2- مفهوم و ماهيت قصاص و امكان جبران مالي خسارت معنوي                 91
 • 2-4-3- معناي قذف در لغت و اصطلاح فقه          92
 • 2-4-4- ماهيت حد قذف و احكام قذف     93
 • 2-4-5- امكان تبديل حد قذف به جبران مالي خسارت معنوي                94
 • 2-4-6- ايلاء و خسارت معنوي              95
 • مبحث پنجم : ديدگاه فقهاي اسلام در جبران مالي خسارت معنوي          96
 • 2-5-1- نظريه‌ي عدم جواز جبران مالي خسارت معنوي       96
 • 2-5-2- نظريه مالي                97
 • 2-5-3- نظريه امكان جبران خسارت مالي             97
 • مبحث ششم : خسارت معنوي درانديشه‌هاي حقوق فرانسه     99
 • 2-6-1- اصول نظريه‌ي امكان جبران مالي خسارت معنوي 99
 • 2-6-2- اصول نظريه‌ي امكان جبران خسارت معنوي          105
 • بخش دوم : جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه ايران و فرانسه و مصاديق و روش‌هاي جبران آن       110
 •  فصل سوم : مطالعه‌ي تطبيقي و مصاديق خاص خسارت معنوي        111
 • مبحث اول : جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه     112
 •  3-1-1- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون اساسي        112
 • 3-1-2- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در مسئوليت مدني     119
 • 3-1-3- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در حقوق مدني          125
 • 3-1-4- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون آيين دادرسي كيفري   129
 • 3-1-5- خسارت معنوي در آئين دادرسي مدني      132
 • 3-1-6- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در حقوق اداري         132
 • 3-1-7- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون مجازات اسلامي         136
 • 3-1-8- موضع قوانين مطبوعات نسبت به ايراد خسارت معنوي         146
 • مبحث دوم : مصاديق خاص خسارت معنوي در مطبوعات 149
 • 3-2-1- توهين به اشخاص و افترا به وسيله مطبوعات         149
 • 3-2-2- توهين به مقدسات در مطبوعات                153
 • 3-2-3- توهين به مقامات رسمي در مطبوعات      155
 • 3-2-4- خسارت معنوي در رسانه‌ها       156
 • 3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه ديگر      156
 • مبحث سوم : مصاديقي از افعال زيانبار خسارت معنوي       158
 • 3-3-1- تجاوز به حق معنوي پديد آورنده              158
 • 3-3-2- تجاوز به حق مخترع                 164
 • 3-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتي         167
 • 3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌هاي صنعتي   169
 • 3-3-5- رقابت نامشروع يا رقابت مكارانه              170
 • 3-3-6- خسارت تأخير تأديه    171
 • 3-3-7- بازداشت قانوني         174
 • 3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات    178
 • 3-3-9- غصب نام خانوادگي 181
 • 3-3- 10- سلب آزادي             183
 • 3-3-11- به هم زدن وصلت   186
 •  مبحث چهارم: ايراد خسارت معنوي به جمع نامحصور        189
 • 3-4-1- ايراد خسارت معنوي به سنديكاها              191
 • 3-4-2-ايراد خسارت معنوي به انجمن‌ها               192
 • مبحث پنجم : كودكان و خسارت معنوي                194
 • 3-5-1- مسئوليت كودكان در فقه و حقوق اسلامي                 195
 • 3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ي كيست                197
 • الف ) تقصير سرپرست          198
 • ب) عدم تقصير سرپرست       199
 •  فصل چهارم : روش‌هاي جبران خسارت معنوي و افراد مستحق مطالبه‌ي آن     203
 • مبحث اول : راههاي جبران انواع خسارت معنوي                204
 • 4-1-1- نگاه كلي به روش‌هاي جبران خسارت معنوي          204
 • 4-1-2- انواع جبران خسارت معنوي     206
 • 4-1-3- اعاده وضعيت سابق يا روش عيني           207
 • 4-1-4- پرداخت غرامت يا جبران خسارت معنوي از راه دادن معادل 210
 • 4-1-5- جبران خسارت به روش نمادين و اسمي   217
 • 4-1-6- پرداخت غرامت كيفري و تنبيهي              218
 • مبحث دوم :نحوه‌ي ارزيابي و تعيين ميزان انواع خسارت معنوي        219
 • 4-2-1- نحوه‌ي ارزيابي خسارت معنوي و تفاوت تألم پذيري افراد       219
 • 4-2-2- روش تعيين مبلغ جبران خسارت               221
 • 4-2-3- ملاك زمان ارزيابي    222
 • 4-2-4- ملاك ارزيابي خسارت در فرض تعدد اسباب            224
 • 4-2-5- ارزيابي و تقويم خسارت معنوي ناشي از آسيب‌هاي جسمي     227
 • 4-2-6- روش‌هاي جبران خسارت معنوي در لطمه‌هاي روحي             231
 • مبحث سوم : مطالبه‌ي خسارت معنوي 235
 • 4-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ي خسارت معنوي     235
 • 4-3-2- مطالبه خسارت معنوي وارده به متوفي از ناحيه‌ي وراث وبازماندگان زيان ديده    241
 • 4-3-3- مطالبه‌ي خسارت معنوي وارده قبل ازفوت متوفي   241
 • 4-3-4- نظريه‌ي عدم امكان انتقال حق مطالبه‌ي خسارت معنوي به ورثه            242
 • 4-3-5- نظريه‌ي انتقال حق مطالبه‌ي ورثه درصورت مطالبه زيان ديده قبل از فوت          243
 • 4-3-6- نظريه‌ي امكان انتقال حق مطالبه به ورثه                 244
 • 4-3-7- دعواي مطالبه‌ي خسارت معنوي ناشي از فوت مجني عليه ازناحيه وراث              246
 • 4-3-8- مطالبه‌ي خسارت معنوي ناشي از جرح منجر به فوت مجني عليه ازناحيه وراث به عنوان قائم مقام او                247
 • 4-3-9- قوانين و رويه‌هاي قضايي در زمينه‌ي مطالبه جبران خسارت شخصي   249
 • مبحث چهارم : اسباب رفع يا كاهش مسئوليت مدني در خسارت معنوي               251
 • 4-4-1- اسباب معافيت            252
 • 4-4-2- قوه قاهره يا حوادث پيش‌بيني نشده            254
 • 4-4-3- تقصير زيان ديده        255
 • 4-4-4- رضايت زيان ديده      257
 • نتيجه‌گيري و پيشنهاد              260
 • 5-1- نتيجه‌گيري     261
 • 5-2- پيشنهادات       264
 • 1- فهرست منابع     266
 • الف – كتب فارسي   266
 • ب – پايان نامه‌هاي فارسي      269
 • ج – قوانين               270
 • د – نشريات فارسي 270
 • 2 – كتب عربي        271
 • 3 – منابع لاتين        276
 • الف – كتب فرانسه 276
 • چكيده انگليسي

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی را به قیمت 11900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4220
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.