0
0

دانلود تحقیق وضعيت حقوقی زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران

829 بازدید

اهميت خانواده و اثر انکار ناپذير آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامي علوم انساني مانند جامعه شناسي ، فلسفه ي اخلاق، اقتصاد، تاريخ ، حقوق و حتي علوم ديگر مانند زيست شناسي و آمار از ديدگاه ويژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق وضعيت حقوقی زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران دنبال نمایید. این فایل شامل 166 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق وضعيت حقوقی زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران

 

 

مشخصات فایل وضعيت حقوقی زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران

عنوان: وضعيت حقوقی زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 166
حجم فایل : 136 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق وضعيت حقوقی زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

مبحث اول : نفقه زوجه غايب:

در اين مبحث كه شامل چهار گفتار است، بدواً به تعريف نفقه و بيان معناي لغوي و اصطلاحي نفقه مي‌پردازيم و در گفتار دوم؛ ادله وجوب مهريه را در قرآن و سنت مورد بررسي قرار مي‌دهيم، در گفتار بعدي از ويژگي‌ها و ميزان نفقه زوجه صحبت مي‌كنيم و در آخر به بررسي فقهي و قانوني نفقه زوجه خواهيم پرداخت.

گفتار اول- تعریف نفقه:

بند اول- معنای لغوی نفقه:

برای نفقه معاني مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:

ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد)[1].

بعضي دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که   می نویسد: « اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها» [2]

و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.

بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.[3]

و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است[4]


بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:

تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.

الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:

اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و … » می دانند[5]. همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند[6].

در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک[7] احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.

ب- نقه از نظر قانون مدنی:

قانون مدنی ایران در ماده 1106 مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده 1107 می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء»

بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند.

 

فهرست مطالب تحقیق وضعيت حقوقی زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • چکیده
 • مقدمه
 • بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)
 • فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام
 • مبحث اول : نفقه زوجه غایب
 • گفتار اول : تعریف نفقه
 • بند اول : معنای لغوی نفقه
 • بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه
 • الف – نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)
 • ب – نفقه از نظر حقوقی
 • گفتار دوم : ادله وجوب نفقه
 • بند اول : در قرآن کریم
 • بند دوم : در سنت اسلام
 • بند سوم : اجماع فقهای اسلامی
 • گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه
 • بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه
 • الف – تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب
 • 1- از دیدگاه فقهای اسلام
 • 2- از دیدگاه حقوق ایران
 • ب – تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه
 • 1- از نظر حقوق ایران
 • 2-از نظر فقه اسلام
 • 2-1-فقه عامه
 • 2-2-فقه امامیه
 • ج – حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه
 • 1- از نظر حقوق ایران
 • 2- از نظر فقهای اسلام
 • 2-1- فقهای عامه
 • 2-2-فقهای امامیه
 • د – تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر
 • 1- از نظر حقوق ایران
 • 2- از نظر فقه اسلام
 • ه – تبدیل شدن نفقه گذشته به دین
 • 1- در حقوق ایران
 • 2- در فقه اسلام
 • 2-1- فقه عامه
 • 2-2- فقه امامیه
 • بند دوم : میزان نفقه زوجه
 • الف – دیدگاه فقهای اسلام
 • 1- فقهای امامیه
 • 2- فقهای عامه
 • ب – دیدگاه قانونی
 • گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه
 • بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت
 • الف- از نظر فقهای امامیه
 • ب- از نظر فقهای عامه
 • ج- در حقوق ایران
 • بند دوم : در صورت انحلال نکاح
 • الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی
 • 1- در حقوق ایران
 • 2- از نظر فقهای امامیه
 • 3- از نظر فقهای عامه
 • ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح
 • 1- در حقوق ایران
 • 2- از نظر فقهای امامیه
 • 3- از نظز فقهای عامه
 • ج – نفقه زوجه در عده وفات
 • 1- دیدگاه فقهای امامیه
 • 2- در قانون مدنی ایران
 • 3- دیدگاه فقهای عامه
 • مبحث دوم : مهریه زوجه غایب
 • گفتار اول : تعریف مهریه
 • بند اول : معنای لغوی مهریه
 • بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه
 • الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
 • ب – از نظر حقوقی
 • گفتار دوم : ادله وجوب مهر
 • بند اول : در قرآن
 • بند دوم : در سنت اسلام
 • بند سوم : اجماع فقهای اسلامی
 • بند چهارم : دلیل عقل
 • گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن
 • بند اول : مالکیت زن بر مهریه
 • الف- از نظر حقوقی
 • ب- از نظر فقهای اسلام
 • 1- فقهای امامیه
 • 2- فقهای عامه
 • بند دوم : ضمانت اجرای آن
 • الف- از نظر حقوقی
 • ب- از نظر فقهای اسلام
 • گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح
 • بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق
 • الف- از نظر حقوقی
 • ب- از نظر فقهی
 • بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق
 • الف- از نظر حقوقی
 • ب- از نظر فقهی
 • بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت    فرضی غایب
 • الف- از نظر حقوقی
 • ب- از نظر فقهی
 • مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن
 • گفتار اول : تعریف ارث
 • بند اول : معنای لغوی ارث
 • بند دوم : معنای اصطلاحی ارث
 • الف – از نظر حقوقی
 • ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
 • گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب
 • بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)
 • بند دوم : وجود علقه زوجیت
 • الف- از نظر حقوقی
 • ب- از نظر فقهی
 • بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت
 • بند چهارم : دائمی بودن نکاح
 • الف – در فقه اسلامی
 • 1- فقه عامه
 • 2- فقه امامیه
 • 2-1-وجود توارث به طور مطلق
 • 2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم
 • وراثت
 • 2-3- وجود توارث با قراردادن شرط
 • 2-4- عدم توارث به طور مطلق
 • ب- در حقوق ایران
 • بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث
 • الف – کفر
 • 1- از نظر فقه امامیه
 • 2- از نظر حقوق ایران
 • 3- از نظر فقه عامه
 • ب – قتل
 • 1- از نظر فقه امامیه
 • 2- از نظر حقوق ایران
 • 3- از نظر فقه عامه
 • گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث
 • بند اول : اموال موضوع ارث
 • الف – از نظر فقهی
 • ب – از نظر حقوقی
 • 1- اموال منقول
 • 2-قیمت ابنیه و اشجار
 • بند دوم : حقوق موضوع ارث
 • الف – حق شفعه
 • 1- از نظر حقوقی
 • 2- از نظر فقهی
 • ب – ارث زوجه از حق خیار
 • 1- از نظر حقوقی
 • 2- از نظر فقهی
 • گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه
 • گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه
 • بند اول:در حقوق ایران
 • بند دوم:در فقه اسلام
 • بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
 • (فقه عامه-فقه امامیه)
 • فصل اول : حضانت
 • مبحث اول : در حقوق ایران
 • مبحث دوم : در فقه اسلام
 • گفتار اول : از نظر فقهای امامیه
 • گفتار دوم : از نظر فقهای عامه
 • فصل دوم : عده زوجه غایب
 • مبحث اول : در فقه اسلامی
 • گفتاراول : فقه امامیه
 • گفتار دوم : فقه عامه
 • مبحث دوم : در حقوق ایران
 • بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام  (حق انحلال نکاح)
 • مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران
 • گفتار اول : در فقه امامیه
 • گفتار دوم : در فقه عامه
 • گفتار سوم: در حقوق ایران
 • بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر
 • الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب
 • ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق زوجه غایب
 • ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق
 • د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به علت غیبت شوهر
 • بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت
 • الف- مبنای فقهی قاعده
 • ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب
 • 1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق
 • 1-1- در فقه امامیه
 • 1-2- در فقه عامه
 • 1-3- در حقوق ایران
 • 1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن حداقل به مدت شش ماه
 • 1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام وظایف خاص زناشویی
 • ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج زوجه ناشی از غیبت زوج
 • بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق
 • الف – فقه امامیه
 • ب-فقه عامه
 • ج- در حقوق ایران
 • مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب
 • گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب
 • بند اول : در فقه اسلامی
 • بند دوم : در حقوق ایران
 • الف- موجبات فسخ نکاح
 • گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و حقوقی)
 • بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و انحلال آن
 • بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت
 • نتیجه گیری
 • رویه قضایی و قوانین مرتبط
 • منابع و مواخذ

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق وضعيت حقوقی زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران را به قیمت 8900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4217
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق وضعيت حقوقی زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.