0
0

دانلود تحقیق ادله اثبات دعوی

299 بازدید

ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد همچنين  برا ساس آن حكم صادر شده است… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق ادله اثبات دعوی دنبال نمایید. این فایل شامل 76 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق ادله اثبات دعوی

 

 

مشخصات فایل ادله اثبات دعوی

عنوان: ادله اثبات دعوی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 76
حجم فایل : 68 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق ادله اثبات دعوی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مبحث اول: تعريف

گفتار اول: دليل

ادله جمع مكسر دليل و جمع ديگر دلائل يا دلالت دلائل است معني لغوي دليل راهنما است دليل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقيقت امري است كه مورد انكار قرار مي‌گيرد (ق، مدني با اينكه يك جلد را به شرح ادله اثبات دعوي اختصاص داده تعريفي از دليل نكرده است. آئين دادرسي مدني دليل را به اين عبارت تعريف مي‌نمايد: ( دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مي‌نمايند)[1]آنها كه بيشتر در امور جزائي به دنبال مطالعه هستند مي‌گويند دليل نوري است كه قاضي را براي كشف حقيقت راهنمائي مي‌كند به اين ترتيب دليل لسان قانون معني محدودي دارد و امري است كه كاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلي آن زمان دعوي و دفاع است در يك معني وسيع دليل حافظ و نگهدارنده حق شناخته مي‌شود اعم از اينكه دعوايي مطرح و از دليل استفاده شود يا نشود و بلاخره به تعريفي از دليل مي‌رسيم كه مي‌گويد دليل مبناي علم و يقين قاضي در اثبات بزهكاري است مجموع وسايلي است كه به كمك آن قاضي وقوع جرم و شناخت فاعل مادي و معنوي آن به تصميم مبادرت مي‌ورزد.[2]

گفتار دوم: اثبات

در معني ثابت گردانيدن و وجود امري را ثابت كردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امري در مرحله واقعي است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال مي‌باشد هر صاحب حق بايد آن چنان دليل در اختيار داشته باشد كه در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتي را در مرحله بنشاند هر حقي محتاج قدرت اثبات است اگر توانائي اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگيرد در تحقيقات و باز جوئي ها و رسيدگي دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم بايد اثبات شود در امور جزائي هم چون امور مدني دليل ابزار اصلي صاحب حق است دارنده واقعي حق اگر حقش در معرض انكار قرار گيرد بايد با دليل آن را اثبات كند و اگر دليل نداشته باشد مانند كسي است كه اصلا حق ندارد شما اگر مبلغي وام داديد ولي دليلي بر اثبات نداشتيد در مرحله ثبوت حق هستيد ولي در مرحله اثبات عاجزيد كه آن را بنماياند همين طور ممكن است حقي در مرحله ثبوت نباشد ولي كسي بتواند با اتكا به دليل آن را اثبات كند طلبكاري كه طلب را دريافت مي‌نمايد ولي رسيدي ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نمايد نموداري از كاربرد دليل بر خلاف حق است در آئين دادرسي كيفري هم دليل براي اثبات وقوع جرم و شناسائي مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دليل ممكن است احراز ارتكاب آن جرم از جانب شخص معين هم دليل لازم دارد. وقوع جرم يك موضوع است مشخص كردن مجرم موضوع ديگري.

در بسياري از موارد دلايل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است كه ما اشخاص را متهم كنيم. جسد شخصي را مي‌يابيم كه آثار حيات در آن نيست مدتها از مرگ او گذشته هويت او را از اسنادي كه در جيب دارد معين مي‌كنيم خانواده او را در جريان مي‌گذاريم اظهار مي‌دارند در عين سلامتي ساعت هفت ديروز از منزل خارج شده پزشك قانوني مرگ او را در اثر ضربات جسمي سخت به سر او تشخيص مي‌دهد دلايل به وقوع قتل به دست مي‌آيد.

 

فهرست مطالب تحقیق ادله اثبات دعوی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه:      1
 • فصل اول – كليات
 • مبحث اول: تعريف 4
 • گفتار اول: دليل       4
 • گفتار دوم: اثبات      5
 • بند اول: اثبات جرم از طريق خاص       7
 • بنددوم: دلايل فاقد ارزش اثباتي               7
 • مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب         8
 • مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم             10
 • مبحث چهارم: تامين دليل        11
 • گفتار اول: تامين دليل براي جرم واقع شده             12
 • گفتار دوم: تامين دليل براي جرم احتمالي               13
 • گفتار سوم: پرونده تامين دلايل در اثبات جرم         13
 • فصل دوم- ادله اثبات دعوي كيفري
 • مبحث اول: معاينه محل          15
 • مبحث اول: معاينه محل          16
 • گفتاراول: دليل ضرورت معاينه محل     16
 • گفتار دوم: اشخاص مامور معاينه           17
 • گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم          18
 • گفتار چهارم: نتايج حفظ صحنه جرم:     20
 • مبحث دوم: تحقيق محلي         21
 • گفتار اول: شناسائي تحقيق محلي            21
 • گفتار دوم: حضور ضروري افراد در تحقيق محلي                22
 • مبحث سوم: كارشناس             23
 • گفتار اول: انجام تحقيق وسيله خبره        23
 • گفتار دوم: پرسشهاي قاضي از اهل خبره               23
 • گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره         25
 • گفتار چهارم: تشخيص هويت متوفي و علت مرگ                26
 • بند اول: تشخيص هويت:        26
 • بند دوم: تشخيص علت مرگ: 27
 • گفتار پنجم: تشخيص جنون متهم             27
 • بند اول: تكليف متهم                28
 • بند دوم: تكليف مجني عليه      28
 • مبحث چهارم: تفتيش منازل و اماكن       29
 • گفتار اول: تفتيش و بازرسي منزل         29
 • گفتار دوم: بازرسي اماكن و اشيا             30
 • مبحث پنجم: اقرار   31
 • گفتار اول: تعريف اقرار          32
 • بند اول: اخبار بودن                32
 • بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم         33
 • بند چهارم: صراحت و قاطعيت اقرار     34
 • گفتار دوم: اقرار به عنوان دليل در امور كيفري    34
 • گفتار سوم: انكار بعد از اقرار 36
 • گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار               37
 • مبحث ششم: اسناد    39
 • گفتار اول: موقعيت سند در دادرسي كيفري            40
 • گفتار دوم: استكتاب سند          42
 • گفتار سوم: اساس تطبيق         43
 • مبحث هفتم: شهادت 44
 • گفتار اول: تعريف شهادت       44
 • گفتار دوم: شرايط شاهد:          45
 • بند اول: شرط بلوغ 46
 • بند دوم: شرط عقل  47
 • بند سوم: شرط ايمان                48
 • بند چهارم: طهارت مولد          48
 • بند پنجم: عدالت شاهد              49
 • بند ششم: عدم انتفاع مشخص  50
 • بند هفتم: عدم دشمني دنيوي    51
 • بند هشتم: عدم اشتغال به تكدي و لگردي               51
 • گفتار سوم: تشريفات استماع شهادت از شهود         52
 • بند اول: احضار شهود            52
 • بند دوم: جلب شهود 52
 • بند سوم: چگونگي اداء شهادت               53
 • بند چهارم: باز جوئي شهود مقيم خارج از كشور    53
 • گفتار چهارم: شهادت در حدود                54
 • 2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و يا شهادت دادن چهار مرد به ديدن ثابت مي‌شود پس در لواط هم شهادت پذيرفته شده است.      55
 • گفتار پنجم: شهادت در قصاص               57
 • مبحث هشتم: امارات               60
 • گفتار اول: انواع اماره             60
 • گفتار دوم: تفاوت بين اماره قضائي و قانوني         62
 • مبحث نهم: قسامه    63
 • گفتار اول: تعريف قسامه         63
 • گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور كيفري 64
 • گفتار سوم: تعريف لوث          65
 • گفتار چهارم: آيا در قسامه لوث معتبر است؟          65
 • گفتار پنجم: آيا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل مي‌شود؟       66
 • گفتار ششم: موانع حصول لوث              67
 • مبحث دهم: علم قاضي            68
 • گفتار اول: دليل بودن علم قاضي            68
 • گفتار دوم: حجيت علم قاضي از نظر فقهاي اماميه.               70

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق ادله اثبات دعوی را به قیمت 6900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4179
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق ادله اثبات دعوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.