0
0

دانلود تحقیق بررسی نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ايران

609 بازدید

توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تأثير گذار شده است… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق بررسی نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ايران دنبال نمایید. این فایل شامل 254 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق بررسی نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ايـران

 

مشخصات فایل بررسی نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ايران

عنوان: بررسی نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ايران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 254
حجم فایل : 272 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق بررسی نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ايران را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

الف : بيان مسئله و تعريف آن

 توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تأثير گذار شده است. اين تغيير و دگرگوني مبتني بر شيوه‌هاي ارتباطي و بهره‌جويي از گونه‌هاي اين ارتباط در فضاي مجازي با انعكاس نظريات متنوع است. تغييرات مزبور چالش‌هاي چندي را براي سياستگزاران اجرايي در جامعه انديشمند و به نحو طبيعي در ساختار فرهنگي، فني و شكوفايي اقتصادي فراهم آورده كه با موازين فعلي اقتصاد صنعتي دولت در تقابل واقع شده و بر اين قرار بسياري از متفكرين مسائل اجتماعي سعي در همگرايي اين موضوع با فرصتهاي حاصله دارند.

تغيير در مباني سنن اطلاعاتي موجبات ظهور روش‌هاي جديدي از تبادل نظريات در تكوين توسعه ملي را فراهم آورده كه با توجه به سازگاري نوين طرح‌هاي ملي در چارچوب فناوري ارتباطات و اطلاعات قابليت همخواني دارد. بر اين مبنا انطباق اين سياستگزاري با توجه به جامعه ايراني از منظر دولت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فرايند و مفهوم نويني از توسعه اجتماعي تلقي مي‌شود كه در بخش‌هاي مختلف اين پايان نامه   مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

 برنامه «توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران» (تكفا) اولين برنامه فراگير ملي در بكارگيري يك فنّاوري پيشرفته براي توانمند‌سازي كليه بخش‌هاي كشور در جهت رشد و توسعه و ارايه خدمات بهتر و نوين به مردم مي باشد، اين برنامه در كليه قلمرو‌ها از جمله آموزش‌وپرورش، آموزش عالي، بهداشت و درمان، تجارت و انواع خدمات دولتي و….. مي‌باشد. مشابه اين برنامه در اغلب كشور‌هاي جهان با هدف دستيابي به رشد و توسعه سريعتر و پايدار در طي دهه اخير بر پا شده است و عليرغم مشكلات بسيار زياد در اجراي اين برنامه‌ها هر روز اعتبارات بيشتري را به آن اختصاص   مي دهند تا زمينه رشد خود را تقويت نمايند.

روند تحولات فعلي ادامه تحولات كلان تاريخي بشر است. تحول انقلاب كشاورزي به انقلاب صنعتي و سپس به انقلاب اطلاعاتي گسترده‌تر از آن است كه بتوان آن را دستاورد گروهي خاص قلمداد كرد. همانطور كه انقلاب كشاورزي دستاورد مستقيم تمدنهاي خاور ميانه و نتيجه كل ميراث بشري بود كه بعدا عالمگير شد و ديگر متولي خاصي ندارد، انقلاب اطلاعاتي نيز نتيجه طرح و برنامه خاصي نيست.

پيشتازان آن همه جايي و هيچ جايي هستند. طبقه تازه و ارباب رايانه به مرز خاصي تعلق ندارد. از طرفي، اگر توليد تمدن كشاورزي به زمين وابسته بود و توليد صنعتي به سرمايه و مواد خام، كه همه تمام شدني است، توليد تمدن اطلاعاتي به نبوغ، ابتكار و خلاقيت بشري وابسته است. نيروي كار از يك سو پايان ناپذير است و از سوي ديگر، برخلاف سرمايه و زمين، معادله جمع جبري صفر برآن حاكم نيست كه نفع يكي زيان ديگري باشد، پرسش اختصاصي راجع به ايران اين است كه با اين پديده و عصر جديد چگونه بايد برخورد كردونقش دولت در بسترزائي آن در جامعه ايران  چگونه بايد باشد ؟

 

 

فهرست مطالب تحقیق بررسی نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ايران, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • فصل اول : کليات تحقيق
 • الف): بيان مسئله و تعريف آن
 • ب)  : بررسي پيشينه و ادبيات تحقيق
 • ج)  : هدف پژوهش
 • د)  : پرسش اصلي پژوهش
 • ه)  : فرضيه هاي تحقيق
 • و)  : تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها
 • ز)  : روش تحقيق و گردآوري داده ها
 • ح)  : حدود و قلمرو پژوهش
 • ط)  : موانع، مشکلات و محدوديتهاي تحقيق
 • ي)  : سازماندهي پژوهش
 • فصل دوم: چهارچوب نظری
 • گفتار اول :  مباحث مفهومي و نظري  توسعه
 • الف : مروري بر مباحث نظري  پيرامون توسعه
 • الف – 1: نظريات  توسعه ( رهيافت نوسازي )
 • الف-2- : نظريات  وابستگي ( رهيافت  راديكال)
 • ب : مباحث نظري پيرامون دولت ونقش آن در فرايند توسعه
 • ب-1-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائي
 • ب-2-: دولت و روند توسعه  در كشور اي پيرامون
 • گفتار دوم : ديدگاه هاي مختلف پيرامون  ماهيت  دولت درجهان سوم
 • الف:حمزه علوي و نظريه استقلال نسبي  دولت در جوامع پيراموني
 • ب  : تيلمان اورس و نظريه دولت پيراموني
 • ج  :اودانل و نظريه دولت اقتدار گراي ديوان سالار
 • د  :خاورميانه و الگوي دولت رانتير
 • گفتار سوم : مباحث نظري ومفهومي اطلاعات وفناوري
 • الف : اطلاعات
 • الف -1 : ضرورت اطلاعات :
 • الف -2 : ارزش اطلاعات :
 • الف -3 : معيار ها ي مفيد بودن اطلاعات
 • الف -4 :سازماندهي اطلاعات:
 • الف -5 : مشخصات عصر  اطلاعات
 • الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگوني ها
 • ب  : فن آوري اطلاعات
 • ب -1- :اجزاء فن آوري اطلاعات:
 • ب-1-1- :كامپيوتر
 • ب-1-2- : شبكه هاي ارتباطي
 • ب-1-3- : معلومات خاص
 • ج : وظايف فن آوري اطلاعات
 • ج -1- : فوايد فن آوري اطلاعات
 • گفتار چهارم:مباحث نظري ومفهومي دولت الكترونيك
 • مقدمه:
 • تعاريف و مفاهيم دولت الكترونيك
 • فصل سوم: تاریخچه سير توسعه اطلاعات در جهان
 • گفتاراول
 • الف :  تاريخچه
 • الف-1-  : موج اول: عصر كشاورزي
 • الف -2-  : موج دوم:  عصر صنعت
 • الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات
 • الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازي
 • گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه
 • الف :ارتباطات و توسعه
 • ب   :ارتباطات سلطه بخش يا ارتباطات توسعه بخش
 • ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بينانه)
 • ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبينانه)
 • ب-3- : اينترنت
 • ب-3-1- : کارکردهاي اينترنت
 • ب-3-2- : خدمات اينترنت
 • ب-3-3- : اينترنت و توسعه
 • ب-3-3-1- : توسعه فرهنگي و اينترنت
 • ب-3-3-2- : توسعه اجتماعي و اينترنت
 • ب-3-3-3- : توسعه سياسي و اينترنت
 • ب-3-3-4- : توسعه اقتصادي و اينترنت
 • گفتار سوم :  توسعه فناوري اطلاعات
 • الف : توسعه فناوري اطلاعات
 • الف-1- : ابعاد توسعه فناوري اطلاعات
 • الف-2- : فناوري اطلاعات ومزيتهاي جديد
 • الف-3- : فناوري اطلاعات در ساير کشورها
 • گفتار چهارم :  چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات درايران و جهان سوم
 • الف :  چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران
 • الف-1- : چالش هاي فرهنگي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مديران و توده مردم)
 • الف-2- :  چالش نيروي انساني آموزش، پژوهش و اشتغال
 • الف-3-  : چالشهاي زير ساختي (مخابراتي، تجاري،حقوقي، امنيتي و غيره)
 •   الف-4- : بازار، تقاضا و سرمايه گذاري
 • ب :  چالش هاي كشور هاي  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
 • فصل چهارم : ايران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
 • مقدمه
 • گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران
 • الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ايران
 • الف -1- : توسعه ((ICT فناوري ارتباطات و اطلاعات در ايران
 • الف-1-1- : محورهاي برنامه توسعه مليICT
 • الف-1-2- : محورهاي اصلي اهدافICT
 • الف -2- :  توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران(تكفايك )
 • الف-3- : توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران(تكفادو )
 • ب : نقش دولت جمهوري اسلامي ايران در توسعه فن آوري اطلاعات در ايران
 • ب -1- : وظايف وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات در ايران
 • ب-2- : مسائل اساسي توسعه فن آوري  اطلاعاتي در ايران
 • ب-3- : فايده توسعه فن آوري اطلاعاتي براي ايران
 • ب-4- : نگرش نوين به زير ساخت‌هاي توسعه فن آوري اطلاعاتي در ايران
 • ب-5- : استراتژي‌ دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد وتوسعه فن آوري اطلاعاتي
 • ب-6- : چشم انداز توسعه فناوري اطلاعات در ايران
 • گفتار دوم: مديريت فناوري اطلاعات در ايران
 • الف : مديريت فناوري اطلاعات در ايران
 • الف-1- : گروه تشكيلات
 • الف-2- : گروه بودجه
 • الف-3- : گروه توسعه مديريت ، آموزش و بهسازي، بهره وري و نکريم ارباب رجوع
 • گفتار سوم :  انجمن شركت هاي انفورماتيك ايران
 • مقدمه
 • الف   : اهداف
 • الف -1- : همكاري با دولت
 • الف-2- : همكاري‌هاي خارجي
 • ب    : اركان انجمن
 • ب-1- : اهم فعاليت كميته‌هاي انجمن
 • ب-1-1- : كميته نرم‌افزار
 • ب-1-2- : كميته سخت افزار
 • ب -1-3- : كميته اينترنت
 • ب-1-4- : كميته رفاه صنفي
 • ب-1-5- : كميته اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل
 • ب-1-6- : پايگاه اطلاع‌رساني انجمن (Website  )
 • ب-1-7- : كميته حل اختلاف
 • فصل پنجم :دولت الکترونيک وايران
 • گفتاراول: دولت الکترونیک
 • الف : دولت الكترونيك
 • الف-1- : موضوعها دولت الکترونيک
 • الف-2- : اهداف دولت الكترونيك
 • الف-3- : الزامات دولت الكترونيك
 • الف-4- : پشنيازهاي دولت الكترونيك
 • الف-5- : ساختار دولت الكترونيك
 • الف-6- : كاربردها  و رويكردهاي دولت الكترونيك
 • ب : جنبه هاي مختلف  دولت الكترونيك
 • ب-1- : دولت الكترونيك  از ديد  شهروندان
 • ب-2- : دولت الكترونيكي از ديد بخش دادو ستد
 • ب-3- : دولت الكترونيك از ديد دولت
 • ج :مدلهاي ارزيابي دولت الكترونيكي
 • ج-1- :  مدلي براي ارزيابي دولت الكترونيكي در كشورها
 • ج-2- : مدلهاي پياده سازي دولت الكترونيك
 • ج-3- : مدلهاي سازمان ملل، لاينه و لي و گــــروه گارتن براي پياده سازي دولت الكترونيكي
 • د-: مراحل پياده سازي دولت الكترونيكي
 • د-1- : پياده‌سازي موفق دولت الكترونيك گفتار دوم
 • ه : معايب و چالش هاي استقرار دولت الكترو نيكي
 • گفتار دوم
 • الف : دولت الكترونيك در ايران
 •  الف-1- :  چشم انداز دولت الكترونيكي درايران
 •  الف-2- :  نياز هاي كشور درزمينه پياده سازي دولت الكترونيكي در ايران
 • الف-3- : اهداف دولت الكترونيكي درايران
 •  الف-4-:راهبردهاي پياده سازي دولت الكترونيكي درايران
 • گفتار سوم:تحقق دولت الكترونيكي در ايران
 • الف :اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي
 • ب :اتوماسيون فعاليتهاي عمومي
 • ج : فراگيرنمودن بهره‌گيري از شماره ملي و كد پستي
 • د : سازكارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه
 • ه : آموزش كاركنان دولت در زمينه فنآوري اطلاعات
 • فصل ششم:تجارت الکترونيک،بانکداري الکترونيک و نشرالکترونيک
 • گفتاراول : تجارت الكترونيكي
 • الف : تجارت الكترونيكي چيست
 • الف-1- : قدمت تجارت الكترونيكي
 • الف-2- : تجارت الكترونيكي در جهان امروز
 • ب :مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي
 • ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتي و ارتباطي
 • ب-2- : حذف نسبي واسطه ها
 • ب-3- : افزايش قدرت خريداران و پيدايش بازارهاي جديد براي توليد كنندگان
 • ب-4- : سفارشي كردن محصولات و خدمات پشتيباني قوي
 • ب-5- : پيدايش مؤسسات اقتصادي نوپا و رقابت سراسري
 • گفتار دوم :
 • الف: مدل‌هاي گوناگون تجارت الكترونيكي
 •  الف-1- : مدل B2B
 •  الف-2- : مدل‌هاي B2C وC2B
 •    الف-3- : مدل C2C
 •   الف-4- : مدل‌هاي در ارتباط با دولت
 • ب :منظرهاي  تجارت الكترونيكي
 •   ب-1- : حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن
 •   ب-2- : گريزناپذير بودن تجارت الكترونيكي
 •   ب-3-: تجريه كشورها در زمينه سياست تجارت الكترونيكي
 •   ب-3-1- : اتحاديه اروپايي
 • ب-3-2- : كشورهاي آسه آن
 • ج : توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
 • ج-1- : منافع
 • ج-2- : هزينه‌ها
 • د : موانع و چالشها راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
 • ه : رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران تجارت الكترونيكي
 • گفتار سوم :
 • الف : بانكداي‌ الكترونيك
 • ب   : بانكداري‌ الكترونيك‌ در ايران‌
 • ب-1- : لزوم‌ ايجاد اتوماسيون‌ بانكي‌ در ايران
 • ب-2- : اهداف‌ اتوماسيون‌ بانكي‌ در ايران
 • ب-3- : اتوماسيون‌ جامع‌ بانكي‌ در ايران‌
 • ج   :مركز شتاب
 • ج-1- : وظايف‌ سيستم‌ شتاب
 • ج-2- : شكل‌گيري‌ شبكه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
 • ج-3- : مزاياي‌ شبكه‌ شتاب
 • ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار
 • د    :   نشر الكترونيكي
 • نتيجه گيري
 • پيشنهادات و توصيه های پايان نامه
 • منابع وماخذ

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق بررسی نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ايران را به قیمت 11900  تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4133
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق بررسی نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.