0
0

دانلود تحقیق شركت سهامی بيمه ايران

597 بازدید

در سال 1310 خورشيدي، فعاليت جدي ايران در زمينة آغاز شد. در اين سال بود که قانون و نظامنامة ثبت شرکتها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شرکتهاي بيمة خارجي از جمله گستراخ، آليانس، ايگل استار،يورکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحاد الوطني و… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق شركت سهامی بيمه ايران دنبال نمایید. این فایل شامل 450 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق شركت سهامی بيمه ايران

 

 

مشخصات فایل شركت سهامی بيمه ايران

عنوان: شركت سهامی بيمه ايران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 450
حجم فایل : 823 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق شركت سهامی بيمه ايران را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

تعريف واژه بيمه

واژة بيمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگليسي insurance ناميده مي شود، ظاهراً به کلام فارسي شباهت دارد ولي معلوم نيست از چه تاريخي مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه هاي انگليسي و فرانسه از ريشة لاتيني securus که به معناي اطمينان است گرفته شده و علاوه بر عقد بيمه در معاني تضمين، تأمين، اعتماد يا اطمينان به کار رفته است. واژة بيمه در اغلب زبانهاي ديگر  نيز از همين ريشه مشتق شده است. در حالي که تصور نمي رود که واژة « بيمه» در فارسي خود از ريشه هاي عربي، ترکي، عبراني، يوناني، روسي يا لاتين باشد گو اينکه واژه هاي بسياري در زبان فارسي از اين زبانها گرفته شده، با اين همه، به نظر مي رسد که ريشة اصلي همان « بيم» است زيرا عامل اساسي انعقاد عقد بيمه، ترس و گريز از خطر است و به سبب همين ترس و به منظور حصول تأمين عقد بيمه وقوع مي يابد.

بيمه چيست؟

بيمه، اشخاصي را که متحمل لطمه، زيان يا حادثه ناخواسته اي شده اند قادر مي سازد که پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران کنند. خسارت هايي که به اين قبيل افراد پرداخت مي گردد از پول هاي تأمين مي شود که گروه مشتريان براي خريد بيمه مي پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همديگر مشارکت مي کنند. به بيان ديگر همه آنهايي که بيمه مي خرند با مشارکت در سرمايه اي که متلق به همه خريداران بيمه است، در جبران خسارت و زيان هاي هر يک از افراد زيان ديده شريک و سهيم مي شوند.

انواع بيمه

انواع مختلف بيمه را طبق رويه مرسوم به دو دسته تقسيم کرده اند:

بيمه هاي زندگي و بيمه هاي غير زندگي.

البته رويه ديگري هم وجود دارد که بيمه را در 3 گروه دسته بندي مي کنند:

بيمه هاي اموال، بيمه هاي اشخاص و بيمه هاي مسئوليت.

در شرکتهاي بيمه بازرگاني  بيمه به 5 گروه فني تقسيم مي گردد:

1-بيمه اتومبيل 2-اشخاص 3-مهندسي و مسئوليت 4-حمل و نقل کالا ( باربري ) 5-آتش سوزي

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه

قرارداد بيمه ممکن است در موارد زير قبل از انقضاي مدت پيش بيني از طرف بيمه گر يا بيمه گذار يا هردو فسخ يا در مواردي منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد بايد توجه داشت که اولاً، بر خلاف بطلان قرارداد که به لحاظ ممانعت از تقلب يکي از طرفين و رعايت نظم عمومي برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفي که از حق فسخ برخوردار مي شود وضع شده است، لذا دارندة حق فسخ مي تواند حق خود را اعمال و قرارداد را فسخ کند. يا آنکه با صرف نظر کردن از حق خود، قرارداد را باقي نگه دارد در حالي که در مورد بطلان، چه طرف بخواهد، بطلان محقق مي شود.

 

فهرست مطالب تحقیق شركت سهامی بيمه ايران, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه
 • تاريخچه بيمه ايران (شركت سهامي بيمه ايران)
 • تاريخچة بيمه در ايران
 • فصل اول : تعريف واژة بيمه
 • بخش اول: بيمه چيست؟
 • بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه
 • فسخ از طرف بيمه گر يا بيمه گذار
 • فسخ از طرف بيمه گر
 • فسخ از طرف بيمه گذار
 • موارد انفساخ قرارداد بيمه
 • خاتمه  قرارداد
 • بخش سوم: متن كامل قانون بيمه مصوب سال 1316 معاملات بيمه
 • فصل دوم: بيمه هاي اتومبيل
 • بخش اول: بيمه شخص ثالث
 • توضيحات مهم
 • مدارك لازم مورد نياز و شرايط رسيدگي به پرونده هاي خسارت شخص ثالث
 • بخش دوم: بيمه سرنشينان اتومبيل
 • توضيحات مهم
 • مدارك مورد نياز پرونده هاي خسارت سرنشين
 • بخش سوم: بيمه بدنه اتومبيل
 • خطرات تبعي و تكميلي
 • توضيحات مهم
 • تخفيف عدم خسارت در بيمه هاي بدنه
 • مدارك مورد نياز براي دريافت خسارت بدنه
 • بخش چهارم: شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل
 • شرايط مخصوص بيمه هاي تكميلي بدنه اتومبيل
 • گزيده اي از شرايط عمومي و خصوصي بيمه اتومبيل
 • فرانشين خسارت هاي جزئي ناشي از حادثه و آتش سوزي
 • فصل سوم: بيمه آتش سوزي
 • بخش اول: تاريخچة بيمه آتش سوزي
 • موضوع بيمه آتش سوزي
 • اصل غرامت
 • حدود خطرها
 • ماهيت و نوع بيمه آتش سوزي
 • آتش سوزي چيست؟
 • بخش دوم: انواع خطرهاي تحت پوشش در بيمه هاي آتش سوزي
 • مشخصات خطرهاي اصلي و تبعي
 • خطر حريق
 • مثلث حريق
 • روش هاي اطفاي حريق
 • انواع حريق
 • تعريف آتش سوزي
 • انواع آتش سوزي
 • قرارداد بيمه آتش سوزي
 • محتواي يك قرارداد بيمه آتش سوزي
 • بخش سوم: شرايط بيمه نامة آتش سوزي
 • شرايط عمومي
 • فسخ بيمه نامة آتش سوزي
 • شرايط خصوصي
 • شرايط ويژه
 • الحاقيه
 • بخش چهارم: نحوة تنظيم و آناليز بيمه نامه
 • نحوة محاسبه حق بيمه
 • خسارت
 • پرداخت خسارت در بيمة آتش سوزي
 • فصل چهارم: بيمه باربري (حمل و نقل كالا)
 • بخش اول: بيمه حمل و نقل دريايي
 • قرارداد حمل و نقل
 • كليات
 • قرارداد بيمه دريايي
 • خصوصيات قرارداد
 • شروع و خاتمه قرارداد
 • بيمه نامة دريايي
 • بيمه نامه هاي حمل و نقل
 • خطر يا ريسك
 • خطرهايي كه معمولاً بيمه مي شوند
 • خطرهايي كه معمولاً بيمه نمي شوند
 • خطرهايي كه  بيمه گران بيمه مي كنند
 • اشخاص ذي نفع در قرارداد بيمة حمل و نقل
 • بخش دوم: قرارداد بيمه حمل و نقل كالا
 • بيمه بدنة كشتي
 • محدوديت پوشش
 • كارشناسي در بيمة حمل و نقل دريايي
 • باشگاههاي حمايت و جبران خسارت (پي اند آي)
 • بخش سوم: بيمه حمل و نقل زميني
 • حمل و نقل در خشكي
 • خطرهاي مورد پوشش
 • استثنائات بيمه حمل و نقل در خشكي
 • حمل و نقل داخلي (توزيع كالا)
 • مراحل اجرايي واردات كالا
 • بيمه هاي باربري
 • بيمه هاي باربري وارداتي
 • انواع خطرات تحت پوشش
 • خطرهاي مورد تعهد
 • الحاقيه هاي مربوط به بيمه نامه هاي وارداتي
 • خسارت
 • خسارت همگاني و هزينه هاي نجات
 • عمليات نجات و هزينه هاي مربوطه
 • رويكرد كاربردي خسارت
 • بازيافت در خسارت باربري
 • بارنامة دريايي
 • چند نكته در خصوص بيمه نامه هاي صادراتي و داخلي
 • متن كالاي دست دوم
 • متن توتا لاس
 • متن تخفيف كانتينر
 • متن موتورلنج
 • متن ترانزيت
 • نرخ هاي اضافي
 • متن فلد
 • بيمه نامة باربري هوايي دريايي خشكي (صادرات و واردات)
 • بخش چهارم: شرايط عمومي
 • بخش پنجم: بيمه هواپيما
 • قانون بيمه هواپيما
 • مسئوليت قانوني خطوط هواپيمايي
 • اشخاص ثالث
 • مسئوليت سازمان ها
 • انواع بيمه هوپيما
 • بخش ششم: شرايط بيمه گران كالا
 • مجموعه شرايط A
 • مجموعه شرايط B
 • مجموعه شرايط C
 • فصل پنجم: بيمه هاي اشخاص
 • بخش اول: مفاهيم بنيادي بيمه هاي اشخاص
 • علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه هاي اشخاص
 • اصول قرارداد هاي بيمه هاي اشخاص
 • تعاريف جدول مشخصات
 • جدول مشخصات
 • توافق بيمه نامه
 • شرايط عمومي
 • استثنائات
 • شرايط خصوصي
 • انواع اصلي بيمه هاي اشخاص
 • بخش دوم: بيمه هاي عمر و مستمري
 • انواع بيمه هاي عمر
 • بيمه ي عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زماني)
 • صور مختلف بيمه هاي خطر فوت ساده زماني
 • نمونه جدول حق بيمه ساليانه در عمر زماني براي سرمايه 1000 ريال (انفرادي)
 • موارد استفاده ي بيمه هاي عمر زماني (به شرط فوت)
 • بيمه عمر به شرط حيات
 • بيمه اتمام عمر
 • بيمه تمام عمر با پرداخت حق بيمه در تمام طول قرارداد
 • بيمه تمام عمر بازپرداخت حق بيمه ي محدود
 • بيمه هاي مختلط پس انداز
 • نمونه اي از جدول حق بيمه مختلط خطر فوت به شرط حيات
 • انواع مختلف بيمه هاي مختلط پس انداز
 • بيمه هاي مستمري
 • انواع بيمه هاي مستمري
 • بيمه نامه هاي مستمري متغير
 • بيمه يا الحاقيه مستمري خانوادگي
 • بيمه قرارداد درآمدم بازنشستگي
 • بيمه نامه هاي مستمري مضاعف
 • بخش سوم: بيمه هاي حوادث و درماني
 • بيمه هاي حوادث
 • اصول بيمه گر بيمه هاي حادثه
 • عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي حادثه
 • بيمه هاي درماني
 • بخش چهارم: بيمه هاي گروهي
 • علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه هاي گروهي
 • بيمه هاي عمر زماني گروهي (به شرط فوت)
 • بيمه هاي عمر زماني مانده بدهكار
 • بيمه هاي حوادث گروهي
 • بيمه هاي درماني
 • انواع قراردادهاي بيمه هاي درماني
 • بيمة درمان گروهي در ايران
 • استثنائات بيماري درماني
 • عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي گروهي عمر و حادثه
 • عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي گروهي درماني
 • اصول بيمه نويسي در بيمه هاي گروهي درماني
 • بخش 5: شرايط خصوصي بيمه حوادث تحصيلي
 • بخش 6: بيمه مسافران خارج از كشور (AGSA) آگسا
 • بخش 7: شرايط عمومي بيمه حوادث شخصي گروهي
 • فصل ششم: بيمه هاي مسئوليت
 • بخش اول: بيمه هاي مسئوليت مدني از ديدگاه قانون
 • مباني مسئوليت مدني
 • بيمه مسئوليت مدني
 • بخش دوم: انواع بيمه هاي مسئوليت مدني
 • بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان
 • بيمه مسئوليت عمومي
 • بيمه مسئوليت عمومي
 • بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا
 • بيمه مسئوليت حرفه اي
 • بيمه مسئوليت قراردادي
 • بخش سوم: بيمه نامة مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان
 • نحوة صدور بيمه نامه
 • بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان
 • شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در برابر كاركنان
 • بخش چهارم: بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني نحوة صدور بيمه نامه
 • بيمه نامة مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني
 • شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني
 • بخش پنجم: بيمه مسئوليت فني بيمارستان
 • مشخصات بيمه نامه
 • نحوة صدور بيمه نامه
 • شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت حرفه اي  پزشكان
 • بخش ششم: بيمه مسئوليت كالا
 • بيمه مسئوليت حرفه اي
 • بيمه مسئوليت دارندگان وسيله ي نقليه در مقابل شخص ثالث
 • فصل هفتم: بيمه هاي مهندسي
 • بخش اول: مفهوم تمام خطر در بيمه هاي مهندسي AllRisk
 • ويژگي هاي بيمه هاي تمام خطر مهندسي نسبت به ساير رشته هاي بيمه
 • بخش دوم: انواع بيمه هاي مهندسي
 • بيمه تمام خطر پيمانكاران يا مقاطعه كاران يا ساختماني
 • اجزاء تشكيل دهنده يك پيمان يا قرارداد
 • موارد مهم شناخت يك بيمه نامه
 • موارد پوشش بيمه اي بيمه نامه CAR
 • استثنائات
 • مراحل صدور بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران
 • جدول مشخصات بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران
 • بخش سوم: بيمه تمام خطر نصب
 • موضوع مورد بيمه
 • استنثاها
 • مدت بيمه
 • ويژگي هاي بيمه ي تمام خطر نصب
 • تعيين نرخ
 • پرداخت و تصفية خسارت
 • بخش چهارم: بيمه ماشين آلات
 • ضرورت بيمه ماشين آلات
 • موضوع مورد بيمه
 • پرداخت و تصفيه ي خسارت
 • استثناها
 • سرمايه ي بيمه شده
 • 2) بيمه عدم النفع ماشين آلات
 • موضوع مورد بيمه
 • استثناها
 • سرمايه ي بيمه شده
 • انتخاب ريسك
 • تعيين نرخ
 • پرداخت و تصفيه ي خسارت
 • 3) بيمه ي ماشين آلات ساختماني
 • بيمه نامه پروژه هاي خاص
 • بيمه نامه هاي يك ساله
 • موضوع مورد بيمه
 • خطرهاي بيمه شده
 • سرمايه ي بيمه شده
 • پرداخت و تصفيه ي خسارت
 • انتخاب ريسك
 • تعيين نرخ
 • بخش پنجم: نسل هاي قديم و جديد بيمه هاي مهندسي
 • تعاريف
 • بيمه ماشين آلات و تجهيزات ساختماني
 • بيمه تمام خطر كامپيوتر
 • بيمه ولتاژ پايين و تجهيزات الكترونيكي
 • بيمه فاسد شدن كالا در سردخانه
 • بيمه سازه هاي تكميل شده
 • فصل هشتم: بيمه هاي زيان پولي
 • بخش اول: بيمه ي اعتبار
 • بخش دوم: بيمه ي تضمين
 • بخش سوم: بيمه ي عدم النفع
 • فصل نهم: ضمائم

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق شركت سهامی بيمه ايران را به قیمت 11900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=3316
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق شركت سهامی بيمه ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.