0
0

دانلود تحقیق بررسی دايره حسابداری شعب بانكها

622 بازدید

بر كسي پوشيده نيست كه بانك ها جز نهادهاي مالي هر كشور مي باشند. نهادهاي مالي دو گونه اند: نهادهاي مالي سياست گذار: موسساتي كه مسئوليت پايه ريزي و تعيين خط مشي هاي اصلي مالي را عهده دارند و برنامه هاي كلي را در چهارچوب قوانين و مصوبات جاري دولت مشخص مي‌كنند پس از تكميل و تاييد سياست هاي مقرر توسط دولت اين برنامه ها براي اجرا به دستگاههاي مربوطه ابلاغ مي گردد… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در  تحقیق بررسی دايره حسابداری شعب بانكها دنبال نمایید. این فایل شامل 217 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق بررسی دايره حسابداری شعب بانكها

 

 

مشخصات فایل بررسی دايره حسابداری شعب بانكها

عنوان: بررسی دايره حسابداری شعب بانكها
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 217
حجم فایل : 201 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق بررسی دايره حسابداری شعب بانكها را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

شرح وظايف دايره حسابداري شعب:

 1. جمع‌آوري اسناد: جمع‌آوري كليه اسناد روزانه شعب، از نقدي و انتقالي
 2. اطمينان از صحت صدور اسناد:

1/2. اطمينان از صحت و اصالت اسناد از نقطه نظرهاي اعضاء و تاريخ، نام شعبه، موضوع سرفصل، شرح كامل و واضح بودن سند، كامل بودن ضمائم مربوطه، طرف حساب سند و محاسبات مربوطه

2/2. اطمينان از مطابقت شرح و محتوي اسناد صادره با سر فصل مربوطه طبق مقررات و دستورالعمل موجود و اصول حسابداري

 1. تفكيك و توازن اسناد:

1/3. پشت نمره نمودن و تفكيك اسناد بدهكار و بستانكار اعم از نقدي و انتقالي به ترتيب سرفصل‌هاي مندرج در خلاصه دفتر كل

2/3. تهيه نوار جمع از اسناد پشت شماره شده به تفكيك بدهكار و بستانكار هر فصل و توازن آنها

3/3. تهيه روكش از كليه اسناد بدهكار و بستانكار روزانه به تفكيك هر سرفصل برحسب مورد و اطمينان از تطابق مبلغ روكش با جمع اجزاء (اسناد) تشكيل دهنده آن

 1. صدور اسناد:

1/4. صدور كليه اسناد و نامه‌هاي مربوطه به حسابداري و امضاء دوم آنها توسط مسئول مربوطه

2/4. تنظيم و صدور اسناد مربوط به ليست حقوق و مزايا و ديگر پرداخت هاي پرسنلي كاركنان

3/4. تنظيم و صدور اسناد هزينه با توجه به بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات بانك

 1. ثبت اسناد:

1/5. ثبت اسناد و روكش‌ها در نمونه گردش عمليات روزانه و مانده خلاصه دفتر كل شعبه    و انجام عمليات مربوط به توازن خلاصه مزبور.

2/5. ثبت اسناد در دفاتر يا كارتهاي معين و فهرست حساب بين واحدها و تهيه شيفريه روزانه

 

فهرست مطالب تحقیق بررسی دايره حسابداری شعب بانكها, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه       1
 • شرح وظايف دايره حسابداري شعب       3
 • حسابداري شعب:
 • عمليات حسابداري پرداخت حقوق كاركنان از طريق دايره حسابداري   7
 • نحوه پرداخت مساعده به كاركنان           8
 • چك:
 • 1- تعريف چك         9
 • 2- اركان چك           9
 • 1-2- تاريخ صدور چك           10
 • 2-2- مبلغ چك         11
 • 3-2- محلي كه چك در آنجا بايد پرداخت گردد        11
 • 4-2- نام گيرنده چك 11
 • 5-2- امضاء صادر كننده چك  12
 • 3- انواع چك            12
 • 1-3- چكهاي عادي  12
 • 2-3- چك مسافرتي  13
 • 3-3- چك بانكي       13
 • 4-3- چك آزاد          13
 • چكهاي في مابين:
 • 1- نكات قابل توجه جهت صدور چكهاي بين بانكها               14
 • 2- نحوه صدور و پرداخت چك بين بانكها              15
 • 3- فقدان چك هاي بانكي          17
 • 4- دستورهاي متفرقه              21
 • 5- عمليات حسابداري              22
 • ظهرنويسي، پشت نويسي و انتقال چك   23
 • مسئوليت صادر كننده چك       25
 • مسئوليت بانك (نحوه كنترل و پرداخت چك)
 • 1- كنترل و پرداخت چك         27
 • 2- برگشت چك و عدم پرداخت               28
 • دستور پرداخت چك بر حسب درجات شعبه           30
 • نحوه پرداخت وجه چكهاي مشتريان ساير شعب به تقاضاي صاحب حساب چك بر              33
 • چكهاي انتقالي:        39
 • 1- چكهاي انتقالي داخلي          40
 • 2- چكهاي انتقالي عهده ساير بانكها         41
 • روش وصول چكهاي انتقالي در شهرستانهاي فاقد اطلاق پاياپاي (كلرينگ)         42
 • نحوه وصول چكهاي داخلي و عهده شعب ساير بانكها تحت پوشش كلر تهران:
 • 1- چك هاي داخلي   47
 • 2- چك هاي عهده ساير بانك ها               47
 • چگونگي واگذاري شعب شهرستانها عهده ساير شعب بانكهاي تهران    48
 • نحوه وصول چك هاي انتقالي شعب تهران و شهرستان عهده ساير شهرستانها      49
 • نحوه وصول چك هاي انتقالي شعب بانك عهده يكديگر در يك شهرستان               50
 • چك هاي بي محل و بستن حساب سپرده قرض الحسنه جاري                50
 • مراحل فروش چك   51
 • مراحل خريد چك     53
 • عمليات حسابداري بازخريد چك ها در شعبه:         54
 • سپرده:
 • سپرده قرض الحسنه جاري     57
 • 1- چگونگي افتتاح حساب قرض الحسنه جاري      57
 • 2- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي اشخاص حقيقي ايراني        58
 • 3- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي پزشكان               59
 • 4- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري مشترك         60
 • 5- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري اشخاص حقيقي خارجي               60
 • 1-5- خارجيان مقيم ايران        60
 • 2-5- خارجيان مقيم خارج از كشور        61
 • 3-5- افاغنه              62
 • 6- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي كسبه، بنگاهها، انجمن هاي فرهنگي
 • و خيريه   62
 • 7- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي اشخاص حقوقي ايراني       63
 • 8- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي شركت هاي خصوصي      65
 • 9- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي شركت در شرف تاسيس     67
 • 10- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي شركت هاي تعاون شهري                67
 • 11- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي شركت هاي دولتي           69
 • 12- افتتاح حساب قرض الحسنه براي دستگاههاي دولتي       71
 • 1-12-نحوه افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري براي دستگاههاي دولتي       71
 • 2-12- طرز استفاده از حساب قرض الحسنه جاري دستگاههاي دولتي  73
 • 3-12- طريقه انسداد حسابهاي دولتي      75
 • 4-12- ممنوعيت قبول سپرده ها             75
 • 13- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري به نام شهرداري ها         75
 • 14- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي اشخاص حقوقي خارجي        75
 • 1-14- اشخاص حقوقي خارجي مقيم ايران             76
 • 2-14- اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از كشور              76
 • 15- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري ارزي              76
 • حساب قرض الحسنه جاري درگير          77
 • بستن حساب قرض الحسنه جاري به تقاضاي صاحب حساب:
 • بستن حساب قرض الحسنه جاري به تقاضاي صاحب حساب در حالت عادي        78
 • بستن حساب قرض الحسنه جاري به تقاضاي صاحب حساب به دليل مفقود شدن چك يا دسته چك       78
 • حسابهاي مطالبه نشده              80
 • فصل در گذشتگان   82
 • فصل ورشكستگان   85
 • فصل جاري راكد     86
 • فصل انتقالي از بستانكاران      87
 • حساب قرض الحسنه پس انداز                88
 • نحوه افتتاح قرض الحسنه پس انداز        89
 • انواع حسابهاي سپرده قرض الحسنه پس انداز        89
 • 1- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز براي اشخاص حقيقي، رشيد و
 • باسواد      89
 • 2- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز براي اشخاص حقيقي بي‌سواد         90
 • 3- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه عادي براي اشخاص صغير           91
 • 4- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز با وكالت يا قيوميت يا وصايت رسمي از طرف اشخاص              91
 • 5- افتتاح حساب قرض الحسنه مشترك عادي          92
 • 6- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز عادي براي اشخاص حقوقي   93
 • نحوه پرداخت حساب قرض الحسنه پس انداز         94
 • حساب سپرده قرض الحسنه ويژه:           95
 • افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه             96
 • عمليات حسابداري حساب قرض الحسنه ويژه        100
 • حساب سپرده قرض الحسنه ويژه جوانان                102
 • امتيازات و جوائز حساب سپرده قرض الحسنه ويژه جوانان  103
 • عمليات حسابداري حساب سپرده قرض الحسنه ويژه جوانان 106
 • سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت            109
 • نحوه افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت:             110
 • 1- افتتاح حساب براي اشخاص حقيقي    110
 • 2- افتتاح حساب مشترك          111
 • 3- افتتاح حساب با وكالت        113
 • 4- افتتاح حساب براي شركت هاي دولتي               114
 • 5- افتتاح حساب به نام صغير توسط قيم 114
 • 6- افتتاح حساب توسط افراد غير از ولي، وصي و قيم          115
 • 7- افتتاح حساب توسط وصي 115
 • نرخ سود و طريقه محاسبه آن 116
 • سپرده سرمايه گذاري بلندمدت                116
 • شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت               118
 • افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري براي شركت هاي دولتي 124
 • نرخ سود و طريقه پرداخت آن                124
 • عمليات حسابداري سپرده سرمايه گذاري بلندمدت  126
 • سپرده هاي بيش از يك سال     135
 • حوالجات  136
 • نحوه صدور و حواله هاي عهده شعب    137
 • فقدان چك هاي بانكي               145
 • 1- وظايف صاحب چك بانكي 145
 • 2- وظايف شعبه صادر كننده چك بانكي 145
 • 3- وظايف شعبه پرداخت كننده چك در رابطه با اعلام پاسخ استعلام    146
 • پرداختهاي چكهاي بانكي (چك حواله) و ابزار شبه پول صادره بانكها قبل از قبولي             148
 • حواله هاي صادره مشروحه ذيل فاقد كارمزد يا هزينه مي‎باشد              150
 • حواله هاي عهده ما:                151
 • حواله هاي عهده ما به نشاني محل اقامت               153
 • حواله هاي عهده ما جهت واريز به حساب             154
 • مسائل متفرقه پول رساني       156
 • وصول بها آب، برق، تلفن و گاز           156
 • صندوق امانات        159
 • باجه ها:   163
 • عمليات نقدي و انتقالي            164
 • انعكاس عمليات باجه در حسابهاي شعبه 167
 • دو وقته نمودن ساعات كار شعب (باجه عصر)     169
 • رسيدگي به موجودي روزانه صندوق و طريقه بستن خزانه شعبه و نگهداري
 • كليدها       174
 • اضافه موجودي صندوق و خزانه          179
 • تعديل نقدينگي و بيمه وجوه صندوق و در راه      181
 • تفكيك و شمارش اسكناس         188
 • نكات مهم قبل از بستن حسابها در پايان سال مالي  188
 • دستورالعمل بستن حسابها در پايان سال مالي          189
 • الف- كليات وظايف شعب،‌ حسابداري هاي مناطق و ادارات كل قبل از تهيه صورتهاي مالي پايان سال             190
 • ب- مدارك لازم در پايان سال  198
 • – نحوه ارسال مدارك از طريق شعب      200
 • ج- مدارك ارسالي حسابداري‌هاي مناطق به اداره كل حسابرسي وامور مالي        204
 • د- تذكر چند نكته     205
 • مجموعه ضمائم و پيوست ها (از 1 الي 89)

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق بررسی دايره حسابداری شعب بانكها را به قیمت 9900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=3098
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق بررسی دايره حسابداری شعب بانكها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.