0
0

دانلود تحقیق بررسی قابليت گزارشگری مطلوب سيستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها

629 بازدید

دولت و واحدهاي تابعه، شهرداريها و همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي، از جمله سازمان‌هاي بزرگ بخش عمومي ايران محسوب مي­شوند. بنابراين، با ارائه تحليلي در مورد گزارشگري مالي اين قبيل سازمانها مي­توان سيماي وضعيت گزارشگري مالي بخش عمومي را يكي از ابزارهاي اصلي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مقامات برگزيده و منصوب سازمانهاي بزرگ بخش عمومي است براي دست يابي و … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در  تحقیق بررسی قابليت گزارشگری مطلوب سيستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها دنبال نمایید. این فایل شامل 132 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق بررسی قابليت گزارشگری مطلوب سيستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها

 

 

مشخصات فایل بررسی قابليت گزارشگری مطلوب سيستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها

عنوان: بررسی قابليت گزارشگری مطلوب سيستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 132
حجم فایل : 191 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق بررسی قابليت گزارشگری مطلوب سيستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

1ـ 1 ـ ديباچه

دولت و واحدهاي تابعه، شهرداريها و همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي، از جمله سازمان‌هاي بزرگ بخش عمومي ايران محسوب مي­شوند. بنابراين، با ارائه تحليلي در مورد گزارشگري مالي اين قبيل سازمانها مي­توان سيماي وضعيت گزارشگري مالي بخش عمومي را يكي از ابزارهاي اصلي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مقامات برگزيده و منصوب سازمانهاي بزرگ بخش عمومي است براي دست يابي و ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي، شرايط لازم را فراهم كرد. با افزايش سطح مطالبات شهروندان داير بر حق دانستن حقايق و پاسخ خواهي، دولتمردان و سياستمداران كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را بر آن داشت تا نظام گزارشگري مالي نويني را كه مبتني بر مسئوليت پاسخگويي مجهز نمايند. چون در جوامعي كه دولتها بر اساس راي مستقيم مردم برگزيده مي شوندتوان ناشي از اراده مردم است مسئوليت پاسخگويي عمومي دولت از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است . ولي گفته مي شود که توجه ناكافي بر منابع مالي واقتصادي عمومي مقامات برگزيده شده و منصوب سازمانهاي بزرگ بخش عمومي ايران ورشد ناچيز يا افت سطح مطالبات شهروندي در مورد حق دانستن حقايق و نظارت مردم‌سالار،از جمله دلايلي است كه نظام گزارشگري مالي بخش عمومي ايران را با نارسايي­هاي در خورملاحظه‌اي روبروساخته است. (باباجاني،حعفر،1378،ص 1و2)…

 

 

 

فهرست مطالب تحقیق بررسی قابليت گزارشگری مطلوب سيستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • فصل اول : كليات پژوهش
 • 1ـ1ـ ديباچه
 • 1ـ2ـ بيان مسئله وانگيزه برگزيدن موضوع پژوهش
 • 1ـ3ـ اهميت و ضرورت انجام پژوهش
 • 1ـ4ـ اهداف پژوهش
 • 1ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش
 • 1ـ6ـ روش پزوهش
 • 1ـ7ـروش جمع آوري اطلاعات
 • 1ـ8ـ قلمرو پژوهش
 • 1ـ9ـ متغير هاي پژوهش
 • 1ـ10ـ محدوديت هاي پژوهش
 • 1ـ11ـ تعريف واژگان واصطلاحات كليدي
 • 1ـ12ـ ساختار پژوهش
 • فصل دوم : چارچوب نظري و پيشينه پژوهش
 • گفتار اول : مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي
 • 2ـ1ـ1ـ ديباچه
 • 2ـ1ـ2ـ تعريف حسابداري و حسابداري دولتي
 • 2ـ1ـ3ـ تعريف گزارشگري مالي
 • 2ـ1ـ4ـ اهداف گزارشگري مالي
 • 2ـ1ـ5ـ گزارشگري مالي در ايران
 • 2ـ1ـ6ـ گزارشگري مالي در عصر تجارت الكترونيك
 • 2ـ1ـ7ـ استفاده كنندگان از گزارشگري مالي
 • 2ـ1ـ8ـ امكان ارتقا گزارشگري مالي در ايران
 • 2ـ1ـ9ـ تحولات اساسي در گزارشگري
 • 2ـ1ـ10ـ واحد گزارشگري مالي
 • 2ـ1ـ11ـ جايگاه تئوري وجوه مستقل
 • 2ـ1ـ12ـ جريان اطلاعاتي گزارشگري مالي
 • 2ـ1ـ13ـ محدوديت هاي گزارشگري مالي
 • 2ـ1ـ14ـ گزارشگري مالي دولتي
 • 2ـ1ـ15ـ اهداف گزارشگري مالي دولتي
 • 2ـ1ـ16ـ مفهوم مسئوليت پاسخگويي
 • 2ـ1ـ17ـ اصول حسابداري و گزارشگري مالي دولتي
 • 2ـ1ـ18ـ مباني حسابداري دولتي
 • 2ـ1ـ19ـ مباني تعهدي در حسابداري دولتي
 • 2ـ1ـ20ـسامانه حسابداري حساب مستقل
 • 2ـ1ـ21ـ انواع حسابهاي مستقل
 • 2ـ1ـ22ـ ارزيابي عملكردسامانه گزارشگري مالي و ارتباط آن با مديريت دولتي
 • گفتار دوم : شهرداري ها و گزارشگري مالي شهرداري ها
 • 2ـ2ـ1ـ شهرداري ها بحث نظري
 • 2ـ2ـ2ـ پيشينه ، رشد و تحول شهرداري در ايران
 • 2ـ2ـ3ـ مسائل مربوط به گزارشگري مالي مطلوب در شهرداري هاي و ارتباط آن با سامانه مالي
 • 2ـ2ـ4ـ استفاده كنندگان گزارش هاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها
 • 2ـ2ـ5ـ خصوصيات ، محسنات و كاربرد حسابداري شهرداري ها
 • 2ـ2ـ6ـ اصول و موازين حسابداري شهرداري
 • 2ـ2ـ7ـ اصول حسابداري در شهرداري ها و مفهوم بودجه
 • 2ـ2ـ8ـ خلاصه دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شهرداري ها
 • 2ـ2ـ9ـ حسابداري بودجه
 • گفتار سوم : پيشينه پژوهش
 • 2ـ3ـ1ـ موانع اجراي حسابرسي صورتهاي مالي موسسات غير انتفايي (شهرداري هاي استان كردستان و آذربايجانغربي
 • 2ـ3ـ2ـ ارزيابي ميزان پاسخگويي نظام مالي دولت جمهوري اسلامي ايران
 • 2ـ3ـ3ـ بررسي موانع توسعه حسابداري دولتي و اثرات آن بر گزارشگري مالي دولتي
 • 2ـ3ـ4ـ گزارش ارزيابي مديريت از كنترل داخلي و بررسي فايده مندي برون سازماني آن در ايران.
 • فصل سوم : روش شناسي پژوهش
 • 3ـ1ـ ديباچه
 • 3ـ2ـ جامعه آماري
 • 3ـ3ـ تعيين حجم نمونه.
 • 3ـ4ـ متغيرهاي پژوهش
 • 3ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضيه
 • 3ـ6ـ روش پژوهش
 • 3ـ7ـ روش گردآوري اطلاعات
 • 3ـ8 ـ ابزار اندازه گيري اطلاعات
 • 3ـ9ـ روايي و پايايي ابزار پژوهش
 • 3ـ9ـ1ـ روايي پرسشنامه
 • 3ـ9ـ2ـ پايايي ابزار پژوهش
 • 3ـ10ـ آماره آزمون
 • فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
 • 4ـ1ـ ديباچه
 • 4ـ2ـ توصيف نمونه آماري
 • 4ـ2ـ1ـ جنسيت
 • 4ـ2ـ2ـ ميزان تحصيلات
 • 4ـ2ـ3ـ رشته تحصيلي
 • 4ـ2ـ4ـ سابقه خدمت
 • 4ـ2ـ5ـ سمت سازماني
 • 4ـ3ـ آزمون فرضيه ها
 • 4ـ3ـ1ـ آزمون فرضيه اول
 • 4ـ3ـ2ـ آزمون فرضيه دوم
 • 4ـ3ـ3ـ آزمون فرضيه سوم
 • 4ـ4ـ فرضيه اصلي
 • 4ـ5ـ نتيجه گيري
 • فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش
 • 5ـ1ـ ديباچه
 • 5ـ2ـ نتيجه گيري
 • 5ـ3ـ پيشنهادها
 • 5ـ3ـ1ـ پيشنهادها مبتني بر يافته هاي پژوهش
 • 5ـ3ـ2ـ پيشنهادها براي پژوهش هاي بعدي
 • منابع

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق بررسی قابليت گزارشگری مطلوب سيستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها را به قیمت 8900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=3061
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق بررسی قابليت گزارشگری مطلوب سيستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.