0
0

دانلود تحقیق بررسی امكان بكارگيری سيستم هزينه‌يابی برمبنای فعاليت (ABC)

556 بازدید

سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت يكي از سيستم‌هاي نوين بهاي تمام شده محصولات و خدمات مي‌باشد كه اطلاعات مورد نياز مديران را بهتر و دقيق‌تر فراهم مي‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصميم‌گيري صحيح و مناسب ياري مي‌نمايد. اين پژوهش جزء تحقيقات علمي و كاربردي است كه در كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم انجام گرفته است كه پس از بررسي و … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق بررسی امكان بكارگيری سيستم هزينه‌يابی برمبنای فعاليت (ABC) دنبال نمایید. این فایل شامل 163 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق بررسی امكان بكارگيری سيستم هزينه‌يابی برمبنای فعاليت (ABC)

 

 

مشخصات فایل بررسی امكان بكارگيری سيستم هزينه‌يابی برمبنای فعاليت (ABC)

عنوان: بررسی امكان بكارگيری سيستم هزينه‌يابی برمبنای فعاليت (ABC)D
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 163
حجم فایل : 209 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق بررسی امكان بكارگيری سيستم هزينه‌يابی برمبنای فعاليت (ABC) را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مقدمه:

تغيير و تحولات ايجاد شده در شرايط دروني و بيروني كاركرد بنگاههاي اقتصادي و سازمانها و تاثير عواملي نظير تشديد روند رقابت، اهميت يافتن، اعمال مديريت فعاليتها و حياتي بودن پاسخگوئي به نياز مشتريان از طريق تلفيق مناسب كيفيت و سود مورد انتظار، مسئوليت و نقش سيستمهاي هزينه‌يابي را بطور ريشه‌اي دگرگون كرده است.

نتيجه مطالعات و تحقيقات انجام شده چنين نشان مي‌دهد كه هر دو گروه تهيه كنندگان و استفاده كنندگان از اطلاعات مربوط به بهاي تمام شده محصولات، از سيستمهاي فعلي هزينه‌يابي ناراضي بوده و روش تخصيص هزينه‌هاي سربار كارخانه به محصولات نيز به نحوي موثر در ايجاد اين نارضايتي مديران موثر است. بهرحال، اغلب مديران توجه دارند، كه برآورد و پيش‌بيني هزينه‌هاي بلندمدت شامل تخصيص هزينه‌هاي سربار به بهاي تمام شده محصولات، عمل مفيد و قابل قبولي است كه مي‌تواند انجام دهند.

سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، نتيجه تلاش حسابداران مديريت، براي فراهم نمودن نيازهاي جديد اطلاعاتي در عصر اطلاعات و شناخت فعاليتهاي داراي ارزش افزوده و به تبع آن حذف فعاليتهاي بي‌ارزش و همچنين افزايش دقت هزينه‌يابي است. اين سيستم علاوه بر اندازه‌گيري صحيح بهاي تمام شده، قادر به ارائة اطلاعات مفيدي در مورد عملكرد فرآيندهاي كسب و كار سازمان است…

 

 

 

فهرست مطالب تحقیق بررسی امكان بكارگيری سيستم هزينه‌يابی برمبنای فعاليت (ABC), در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • چكيده       1
 • فصل اول: كليات     2
 • 1-1 مقدمه                3
 • 2-1 بيان مساله        8
 • 3-1 انگيزه‌هاي انتخاب موضوع تحقيق  9
 • 4-1 اهداف تحقيق   10
 • 5-1 اهميت موضوع تحقيق    10
 • 6-1 سوالات اصلي تحقيق       11
 • 7-1 فرضيه‌هاي تحقيق            11
 • 8-1 نوآوري تحقيق 11
 • 9-1 تعاريف عملياتي               12
 • فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق                14
 • قسمت اول: مفاهيم حسابداري بهاي تمام شده و انواع سيستم‌هاي حسابداري          15
 • 1-2 حسابداري بهاي تمام شده 15
 • 2-2 اهميت بهاي تمام شده و اقلام تشكيل دهنده آن 15
 • 3-2 نقش اطلاعات حسابداري در تصميم‌گيري       16
 • 4-2 بخششهاي سيستم حسابداري بهاي تمام شده     17
 • 5-2 عوامل موثر بر سيستم حسابداري بهاي تمام شده            18
 • 6-2 ماهيت حسابداري بهاي تمام شده      20
 • 7-2 عناصر تشكيل دهنده بهاي تمام شده 22
 • 8-2 سيستمهاي هزينه‌يابي       23
 • 9-2 سيستمهاي هزينه‌يابي سنتي             23
 • 10-2 سيستمهاي هزينه‌يابي سفارش كار 27
 • 11-2 سيستمهاي هزينه‌يابي مرحله‌اي     28
 • 12-2 هزينه‌يابي محصولات مشترك و فرعي        33
 • 13-2 هزينه‌يابي بر مبناي هدف              49
 • قسمت دوم: هزينه يابي برمبناي فعاليت ABC و انواع سيستم‌هاي هزينه يابي برمبناي فعاليت55
 • 14-2 مقدمه             55
 • 15-2 نقش و اهميت هزينه سربار در توليد            57
 • 16-2 حسابداري مديريت         57
 • 17-2 رويكردهاي حسابداري مديريت     58
 • 18-2 هدفهاي حسابداري مديريت            58
 • 19-2 تفاوتهاي اساسي بين حسابداري مديريت و حسابداري مالي          60
 • 20-2 روابط بين حسابداري مالي، سيستم حسابداري بهاي تمام شده و حسابداري مديريت    61
 • 21-2 طبقه‌بندي هزينه‌ها         62
 • 22-2 هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC)               63
 • 23-2 كاربرد استفاده از سيستم ABC       78
 • 24-2 مناسب‌ترين زمان كاربرد سيستم ABC          81
 • 25-2 سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در مقايسه با سيستم سنتي       82
 • 26-2 مديريت بر مبناي فعاليت               83
 • 27-2 نسل‌هاي هزينه‌يابي برمبناي فعاليت              89
 • 28-2 هزينه‌يابي مبتني بر فعاليت بر مبناي زمان   94
 • 29-2 قيمت‌گذاري برمبناي فعاليت
 • 30-2 بودجه‌بندي بر مبناي فعاليت
 • قسمت سوم: ويژگي‌هاي صنايع آلومينيوم و كاربرد هزينه‌يابي برمبناي فعاليت    97
 • 29-2 مشخصات قلمرو تحقيق 97
 • 30-2 شماي ارتباطي سيستم بهاي تمام شده با ساير سيستمهاي اطلاعاتي              103
 • 31-2 فرآيند توليد در شركت   104
 • 32-2 مراحل توليد   105
 • 33-2 پروسه توليد   106
 • 34-2 روش محاسبه بهاي تمام شده         109
 • 35-2 بهاي تمام شده محصولات در سال 1383    115
 • 36-2 طراحي و پياده‌سازي سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت               117
 • 37-2 مقايسه پياده‌سازي و نصب            118
 • 38-2 تعيين فعاليتها 121
 • 39-2 تعيين محركهاي فعاليت 121
 • 40-2 تخصيص هزينه‌ها         123
 • 41-2 مقايسه هزينه سربار محصولات براساس سيستم سنتي و سيستم ABC         124
 • 42-2 مقايسه بهاي تمام شده محصولات براساس سيستم سنتي و سيستم ABC       124
 • قسمت چهارم: تحقيقات انجام شده            125
 • 43-2 پيشينه تحقيق                 125
 • فصل سوم: متدولوژي تحقيق  133
 • 1-3 مقدمه                134
 • 2-3 روش تحقيق     134
 • 3-3 ابزار تحقيق      135
 • 4-3 فرضيه‌هاي تحقيق            135
 • 5-3 قلمرو تحقيق     135
 • 6-3 داده‌هاي تحقيق 136
 • 7-3 متغيرهاي تحقيق              137
 • 8-3 روش جمع‌آوري داده‌ها    136
 • 9-3 روش تحليل داده‌ها           136
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق        138
 • 1-4 مقدمه                139
 • 2-4 آزمون فرضيه‌ها              139
 • 3-4 فرضيه اصلي اول           139
 • 4-4 فرضيه اصلي دوم            142
 • فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات      145
 • 1-5 نتيجه‌گيري و پيشنهادات  146
 • 2-5 نتيجه‌گيري كلي                146
 • 3-5 پيشنهادات حاصل از تحقيق             147
 • 4-5 ساير پيشنهادات                148
 • 5-5 پيشنهاد براي تحقيقات آينده              148
 • 6-5 محدوديتهاي تحقيق          147
 • پيوست     149
 • منابع و مأخذ            150

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق بررسی امكان بكارگيری سيستم هزينه‌يابی برمبنای فعاليت (ABC) را به قیمت 8900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=3050
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق بررسی امكان بكارگيری سيستم هزينه‌يابی برمبنای فعاليت (ABC)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.