0
0

دانلود پروژه تاثير بازاريابی رابطه مند بر افزايش وفاداری مشتريان بانک ملی

681 بازدید

در این زمان استفاده از شیوه ها و فنون بازاریابی مورد توجه قرار گرفته است.بررسی ها نشان داده است که ناموفق بودن شرکتها و سازمان ها از ناتوانی آنها در بهره گیری سازمانها و بانکهاس خصوصی و دولتی قرار گرفته است.به همین دلیل سازمان ها مجبور شده اند واکنش خود را نسبت به بازار تغيير دهند ، آن ها کمتر…ادامه این مطلب را در پروژه تاثير بازاريابی رابطه مند بر افزايش وفاداری مشتريان بانک ملی دنبال نمایید. این فایل شامل 108 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

پروژه تاثير بازاريابی رابطه مند بر افزايش وفاداری مشتريان بانک ملی

 

 

 

مشخصات فایل تاثير بازاريابی رابطه مند بر افزايش وفاداری مشتريان بانک ملی

عنوان: تاثير بازاريابی رابطه مند بر افزايش وفاداری مشتريان بانک ملی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 108
حجم فایل :  557 کیلوبایت

بخشی از پروژه تاثير بازاريابی رابطه مند بر افزايش وفاداری مشتريان بانک ملی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

1-1مقدمه

جهانی شدن، مستلزم آگاهی است و آگاهی جز از طریق مطالعه و پژوهش مستمر حاصل نمی گردد. با یک برنامه ریزی درست و موشکافانه به این نتیجه دست خواهیم یافت که یکی از اساسی ترین مقولاتی که نیازمند پژوهش است، مقوله بانک و خدمات بانکداری است که نتایج آن وفاداری و عدم وفاداری مشتریان بانکی را به همراه دارد. مساله بانکداری به عنوان بازوی مالی دولت در تجهیز منابع، زمینه های مساعدتری را جهت توسعه اقتصادی فراهم می آورند. همچنین وجود رقابت در بین موسسات و بنگاهها برای کسب سهم بیشتر از بازار و تلاش مشتریان برای رسیدن به رضایتمندی بیشتر موجب شده است که هم بنگاهها به دنبال کسب موقعیت ممتاز در بازار باشند و هم مشتریان در پی یافتن سرنخ هایی برای رسیدن به بهترین تامین کنندگان.

در جهان امروز ، تغييرات به سرعت در بخش خدمات رخ می دهد. اين تغييرات هم بر ساختار صنعت و هم بر ماهيت رقابتی ان تاثير می گذارد. امروزه برای دستيابی به موفقيت در يک بازار تکنولوژی محور، پيچيده و رقابتی محققين به يافتن موارد کليدی برای وفادار ساختن مشتريان مشتاق شده اند. يکی از موارد کليدی، نفوذ در روابط مشتری با سازمان برای دستيابی به اطلاعات مزيتی در مورد مشتريان است که بدين وسيله درک بهتری از نيازهای آنان حاصل می شود و نتيجه آن ارائه خدمات مطلوب به مشتريان است…

1-2 بيان مسأله

امروزه شرکت هايی با عملکرد بهتر در سازمانهای گوناگون  در حال حرکت به سمت حفظ مشتريان و جذب آنها می باشند زيرا اغلب بازارها در مرحله بلوغ ودرخال رشدهستند . مشتری تنها منبع سودآورسازمانهاو شرکت هاوبانکها در زمان حال وآينده است. ولی هميشه يک مشتری خوب که سودمندی بيشتری ايجاد می کند امکان دارد که از دست برود. زيرا رقابت بر سر دستيابی به مشتری خوب بسيار شديد است (gary&byun,2001,8)

بازار یابی رابطه مندارتباطی است بین سازمان و مصرف کنندگان، از طریق تقویت جذابیتهای خرید به وسیله فعالیتهای بازاریابی چندگانه که باعث حفظ و بقاء مشتریان می شود(بری و همکاران ، 1983)همچنین بازاریابی رابطه مند ایجاد ، حفظ و بهبود روابط مستحکم با مشتری و دیگر ذینفعان می باشد (کاتلر، 1999).

بازاریابی رابطه مند رویکردی جدید در صنعت بانکداری است که هدف اصلی آن ایجاد روابط نزدیک و بلندمدت به منظور درک و شناخت کامل از مشتری و تامین رضایت او می باشد ، چشم انداز بازاریابی رابطه مند افزایش ارزش سرمایه گذاری و ارتباط طولانی مدت با مشتریان می باشد (دوبیسی وواه ، 2005)…

 

 

فهرست مطالب پروژه تاثير بازاريابی رابطه مند بر افزايش وفاداری مشتريان بانک ملی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 

 • فصل اول: طرح تحقیق
 • 1-1مقدمه
 • 1-2 بيان مسأله
 • 1-3 اهميت و ضرورت اجرای تحقيق
 • 1-4 اهداف تحقيق
 • 1-5 مدل تحقیق
 • 1-6 سوالات تحقيق
 • 1-7 فرضيه های تحقيق
 • 1-8 متغّيرهای تحقيق و تعاریف مربوط
 • 1-9 قلمروی تحقيق
 • 1-9-1 موضوعی
 • 1-9-2 زمانی
 • 1-9-3 مکانی
 • 1-10 خلاصه و جمع بندی فصل
 • فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • 2-1 مقدمه
 • 2-2 وفاداري مشتري
 • 2-2-1 تعاريفی از وفاداري مشتری
 • 2-2-2 رويكردهاي وفاداري مشتري
 • 2-2-2-1  وفاداري رفتاري
 • 2-2-2-2  وفاداري نگرشي
 • 2-2-2-3  وفاداري مشتري به عنوان يك ساختار دو بعدی
 • 2-2-3 وضعيت وفاداري
 • 2-2-4  مدل هاي وفاداري مشتري
 • 2-2-5  مزاياي مشتريان وفادار
 • 2-2-6بانکهای آينده و مشتري مداري
 • 2-2-7 منحني طول عمر رابطه خريدار و فروشنده
 • 2-3 بازاريابي رابطه مند
 • 2-3-1 از بازاريابي سنتی تا بازاريابي رابطه مند
 • 2-3-2اجزا و عوامل بازاریابی رابطهمند
 • 2-3-3 استراتژیهای بازاریابی رابطهمند
 • 2-4 اصل اساسي توسعه روابط
 • 2-5 مفهوم بازاريابي رابطه مند
 • 2-5-1 تعاريف بازاريابي رابطه مند
 • 2-5-2 مزاياي بازاريابي رابطه مند
 • 2-5-3 تفاوت بازاريابي رابطه مند با بازاريابي سنّتي
 • 2 -6 مدل های بازاریابی رابطهمند
 • 2 -6-1 مدل تاهير رشید
 • 2 -6-2مدل مورگان وهانت
 • 2-6-3 مدل من سو و اسپیس
 • 2-7 بازاريابي رابطه مند و مديريت ارتباط با مشتري
 • فصل سوم: روش اجرای تحقیق
 • 3-1 مقدمه
 • 3-2 توصيف آزمودنی های تحقيق (جامعه و نمونه آماری)
 • 3-3  نمونه گيری و برآورد حجم نمونه
 • 3-4- روش تحقیق
 • 3-5 جمع آوری اطلاعات
 • 3-6  ابزار جمع آوری اطلاعات
 • 3-7 معرفی پرسشنامه و نحوه طراحی سوالات
 • 3-8 اعتبار و پايايی ابزار پرسشنامه
 • 3-8-1روايی
 • 3-8-2پايايی
 • 3-9  معرفی تکنيک های آماری جهت تجزيه و تحليل داده ها
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
 • 4-1 مقدمه
 • 4 ـ 2 توصيف متغيّرهاي جمعیت شناختی تحقيق
 • 4-2-1 متغير جنسيت
 • 4-2-2 متغير سن
 • 4-2-3 متغير تحصيلات
 • 4-3 توصيف متغیر های اصلی تحقیق
 • 4-3-1توصیف متغیر اعتماد سازی توسط بانک
 • 4-3-2 توصيف متغير تعهد بانک جهت تامین رضایت مشتریان
 • 4-3-4 توصيف متغیر توانایی بانک در مدیریت تعارض
 • 4-3-5 توصيف متغیر بازاریابی رابطه مند
 • 4-3-6 توصيف متغیر وفاداری مشتری
 • 4-4  آزمون فرضيه های تحقيق
 • 4 – 4 –1  بررسي آزمون فرضيه اول
 • 4 – 4 –2 بررسي آزمون فرضيه دوم
 • 4-4-3 بررسی آزمون فرضيه سوم
 • 4 ـ 4 ـ 4  بررسي آزمون فرضيه چهارم
 • 4 -4- 5  بررسي آزمون فرضيه پنجم
 • فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها
 • 5-1 مقدمه
 • 5-2 نتيجه گيری
 • 5-2-1 نتايج آمار توصيفی(متغیرهای جمعیت شناختی)
 • 5-3 پيشنهادهای کاربردی تحقيق
 • 5-3-1 افزايش کيفيت ارتباطات
 • 5-3-2 پيشنهادهای مربوط به افزايش تعهّد
 • 5-3-3 پيشنهادهای مربوط به افزايش مديريت تعارض
 • 5-3-4 پيشنهادهای مربوط به افزايش اعتماد
 • 5-4 پيشنهادهایی برای تحقيقات آتی
 • 5-5محدودیّت های تحقیق
 • پرسشنامه تحقيق
 • منابع و ماخذ

 

 

در صورت تمایل شما می توانید پروژه تاثير بازاريابی رابطه مند بر افزايش وفاداری مشتريان بانک ملی را به قیمت 12900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=2271
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود پروژه تاثير بازاريابی رابطه مند بر افزايش وفاداری مشتريان بانک ملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.