0
0

دانلود پروژه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

559 بازدید

مولفه هاي جز دستمزد وجود دارند كه نيروي كار برتر را حفظ مي كند عاملي ديگري جزء بهاي نازل كالا نيز وجود دارند كه مشتريان خود را حفظ مي نمايند همچنين در توسعه و اقتصاد كشور به جزء ثروت و منابع موجود در آن عوامل وجود دارند كه پيشرفت را تضمين مي كند. چه بسا كشورهايي كه با در دست داشتن معادن… ادامه این مطلب را در پروژه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان دنبال نمایید. این فایل شامل 110 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

پروژه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

 

 

مشخصات فایل بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

عنوان: بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110
حجم فایل :  369 کیلوبایت

بخشی از پروژه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

1-1مقدمه

تعهد سازمانی عامل بسیار مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل می باشد تعهد و پایبندی مانند رضایت شغلی، دو نگرش کلی نزدیک به هم و در ارتباط با هم می باشند که به رفتارهای مهمی در سازمان می انجامد بسیاری از این رفتارها در جهت افزایش بهبود سازمانی بوده و باعث پیشرفت و ترقی سازمان می شوند. نظم در کار، مشارکت در امور مختلف سازمان، پذیرش مسئولیت، عدم ترک کار و عدم غیبت از جمله عوامل و پیامدهای مثبت تعهد بالا می باشد که این پیامدها در جهت بهبود و پیشرفت سازمان نقش اساسی دارند. چرا که کارمندانی که رفتارهای فوق را بروز دهند مدت زمان طولانی در سازمان می مانند و همچنین تلاش بیشتری را در راه موفقیت سازمان می نماید. همچنین تعهد سازمانی علاوه بر اثرات بالقوه و جدی که بر عملکرد سازمان دارد می تواند پیشگویی کننده مهمی برای اثر بخشی و کارایی سازمان باشد. لذا نادیده گرفتن آن برای سازمان زیانبار بوده و هزینه های زیادی را نیز به دنبال خواهد داشت…

1-2 فرضيه هاي تحقيق

1- رابط معنا داري بين مشاركت کارکنان و افزايش عملكرد آنها وجود دارد.

2- رابطه معنا داري بين به كارگيري آموزش در سازمان و افزايش كارآيی كاركنان وجود د ارد.

3- رابطه معنا داري بين به كار گيري پرداخت حقوق و مزايا متناسب با عملكرد كاركنان سازمان وجود دارد.

4- رابطه معنا داري بين بكار گيري رهبري و افزايش كارآیی عملكرد كاركنان وجود دارد.

5- رابطه معنا داري بين انگيزش و افزايش عملكرد كارمندان وجود دارد.

1-3 هدف تحقيق

تعهد سازماني عامل بسيار مهمي براي درك و فهم رفتار سازماني و پيش بيني كننده خوبي براي تمايل به باقي ماندن در شغل مي باشد تعهد و پايبندي مانند رضايت شغلي، دو نگرش كلي نزديك به هم و در ارتباط با هم مي باشند كه به رفتارهاي مهمي در سازمان مي انجامد بسياري از اين رفتارها در جهت افزايش بهبود سازماني بوده و باعث پيشرفت و ترقي سازمان مي شوند. نظم در كار، مشاركت در امور مختلف سازمان، پذيرش مسئوليت، عدم ترك كار و عدم غيبت از جمله عوامل و پيامدهاي مثبت تعهد بالا مي باشد كه اين پيامدها در جهت بهبود و پيشرفت سازمان نقش اساسي دارند. چرا كه كارمنداني كه رفتارهاي فوق را بروز دهند مدت زمان طولاني در سازمان مي مانند و همچنين تلاش بيشتري را در راه موفقيت سازمان  مي نمايد. همچنين تعهد سازماني علاوه بر اثرات بالقوه و جدي كه بر عملكرد سازمان دارد مي تواند پيشگويي كننده مهمي براي اثر بخشي و كارايي سازمان باشد. لذا ناديده گرفتن آن براي سازمان زيانبار بوده و هزينه هاي زيادي را نيز به دنبال خواهد داشت…

فهرست مطالب پروژه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • فصل اول:کلیات تحقیق
 • 1-1مقدمه
 • 1-2 فرضيه هاي تحقيق
 • 1-3 هدف تحقيق
 • 1-4 ضرورت تحقيق
 • 1-5 تعريف واژه ها و اصطلاحات
 • فصل دوم: ادبيات موضوع
 • 2-1 تاريخچه موضوع
 • 2-2 مديريت در دوران باستان
 • 2-3 اهميت مديريت
 • 2-3-1 مدير و مديريت موفق و موثر
 • 2-4 سطوح مديريت
 • 2-5 مهارتها ي مديريتي
 • 2-6 نقش هاي مديريتي
 • 2-7 مديريت مشاركتي
 • 2-7-1 فلسفه مديريت مشاركتي
 • 2-7-2 پيش نيازهاي نظام مشاركت
 • 2-7-3 مزاياي حاصل از مديريت مشاركتي
 • 2-7-4 محدوديت هاي مديريت مشاركتي
 • 2-7-5 انواع برنامه هاي مديريت مشاركتي
 • 2-8 اركان مديريت كيفيت جامع
 • 2-9 پيش فرض ها وفلسفه كنترل كيفي
 • 2-10 مديريت منابع انساني
 • 2-10-1 وظايف مديريت منابع انساني
 • 2-10-2 برنامه ريزي منابع انساني
 • 2-11 عناصر فراگرد ارتباطات
 • 2-11-1 عناصر فرستنده يا منبع خبر
 • 2-11-2 دريافت كننده
 • 2-11-3 بازخور
 • 2-11-4 موانع ارتباطات موثر
 • 2-11-5 اثرهاي دراكي
 • 2-11-6 مفاهيم کلمات
 • 2-12 تفاوت در سطح سازماني
 • 2-13 نظام حقوق و مزايا
 • 3-13-1 شرح شغل
 • 2-13-2 روش طبقه بندي
 • 2-14 نظريه هاي متداول در زمينه حقوق و دستمزد
 • 2-15 رهبري اثر بخش
 • 2-15-1 رهبري
 • 2-15-2 منظور از  رهبري و  ويژگي هاي آن
 • 2-15-3 فرق رهبري با مديريت
 • 2-15-4 منابع قدرت رهبري
 • 2-15-5 وظايف رهبري
 • 2-15-6 ويژگي هاي يك رهبر موثر
 • 2-15-7 سبك هاي عمده رهبري
 • 2-15-8 مدل شبكه رهبري يا سبك سنجش رهبري
 • 2-16 انگيزش
 • 2-16-1 تعريف انگيزش
 • 2-16-2 تئوريهاي انگيزش
 • 2-17-تئوري سلسله مواتب نيازهاي مازلو
 • 2-17-1 تئوري دو عاملي هرزبرگ
 • 2-17-2 تئوری های نيازهاي زيستي و تعلق و رشد
 • 2-17-3 تئوري انتظار روم
 • 2-17-4 تئوري برابري
 • 2-17-5 تئوري تقويت انگيزش
 • 2-18 مديريت و انگيزش
 • فصل سوم: روش تحقيق
 • 3-1 فرضيات
 • 3-1-1تعريف فرضيه
 • 3-1-2 فرضيه هاي اين تحقيق
 • 3-2 جامعه آماري و نمونه گيري
 • 3-2-1 تعريف جامعه آماري
 • 3-2-2 جامعه آماري اين تحقيق
 • 3-2-3 تعريف نمونه گيري
 • 3-2-4 انواع نمونه گيري
 • 3-3 نمونه گيري اين تحقيق
 • 3-4 روش هاي تحقيق
 • 3-4-1 تعريف روش تحقيق
 • 3-4-2 انواع روش هاي تحقيق
 • 3-4-3 روش بكار گرفته شده در اين تحقيق
 • 3-5 روش هاي جمع آوري اطلاعات
 • 3-6 روش آماري
 • 3-7 روش جمع آوري اطلاعات اين تحقيق
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
 • 4-1 تجزيه و تحليل فرضيه ها با جدول فراواني و رسم نمودار ستوني
 • فصل پنجم: نتيجه گيري
 • 5-1 نتايج اين تحقيق
 • ارائه پيشنهادات
 • منابع و مأخذ

 

در صورت تمایل شما می توانید پروژه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان را به قیمت 12900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=2261
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود پروژه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.