0
0

دانلود مقاله گرایشات فطری

490 بازدید

اهل لغت در باب فطرت، عموماً آن را معرفتي دانسته اند كه خداوند در نهاد وجود انسان قرار داده است. مؤلف لسان العرب در بابا كلمة فطرت مي نويسد «فطرت معرفتي است كه خداوند در خلائق آفريده است و آيه شريفه به آن اشاره مي نمايد «فطره الله التي فطراناس عليها، لاتبديل بخلق الله… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله گرایشات فطری دنبال نمایید. این فایل شامل 97 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله گرایشات فطری

مشخصات فایل گرایشات فطری

عنوان: گرایشات فطری
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 97
حجم فایل : 52 کیلوبایت

بخشی از  مقاله گرایشات فطری را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

 

فصل اول: فطري بودن اعتقاد به وجود و ظهور مصلح كل براي آيندة بشريت

گفتار اول: تعريف فطرت و جايگاه معلومات فطري در معلومات انساني

 • فطرت در لغت.

اهل لغت در باب فطرت، عموماً آن را معرفتي دانسته اند كه خداوند در نهاد وجود انسان قرار داده است.

مؤلف لسان العرب در بابا كلمة فطرت مي نويسد «فطرت معرفتي است كه خداوند در خلائق آفريده است و آيه شريفه به آن اشاره مي نمايد «فطره الله التي فطراناس عليها، لاتبديل بخلق الله.»[1]

صاحب كتاب اقراب الموارد نيز فطرت را خلقتي مي داند كه مولود در رحم مادر بر آن آفريده مي شود. هم چنين استعداد . آمادگي براي قبول دين ازجمله معاني مذكور در اين كتاب لغت براي فطرت هستند[2]. در كتاب قاموس المحيط و تاج العروس تيز همين معاني تكرار گرديده است[3]

2-1- جايگاه معلومات فطري در ميان معلومات انساني

حس، عقل، فطرت و وحي از ابزارهايي هستند كه خداوند جهت ادراك، دريافت و شناخت در آدمي يا براي او به وديعت نهاده است. بدينجهت ادراكات و معارف انسان از خداوند، جهان، انسان را مي توان به معلومات حسي، عقلي، فطري  و وحياني تقسيم نمود. معلومات حسي ادراكات هستند كه بوسيله حواس پنجگانه انساني از پديده هاي مادي درك مي گردند و معلومات عقلي ادراكاتي هستند كه بوسيله عقل به عنوان قوه و نيروي مدرك كليات درك مي گردند قانون عليتن، وجوب وجود، امتناع، اجتماع نقيضين و امتناع اجتماعي ضدين، ارجمله معلومات و ادراك عقلي بشمار مي آيند.

حقايقي در هستي وجود دارند كه فطرت آدمي مي تواند آنها را درك نمايد. شناخت و دريافت صفات و اسماء حق تعالي، كشش و گرايش به خداوند، حقيقت جويي ميل به زيبايي كمال طلبي  و گرايش به سعادت و تنفر از شقاوت ازجمله ادراكاتي هستند كه از ناحيه فطرت درك مي شوند بدينجهت به آنها معلوماتئ فطري گفته مي شود.

علاوه بر حس، عقل و فطرت نيرويي ماورايي نارسائيهاي ناشي از عدم بكارگيري صحيح و كامل ابزارهاي سه گانه را مرتفع مي سازد و آن وحي است. شناخت هاي كه وحي به آدميان ارايه مي دهد بسان مشعل فروزاني است كه انسان در سير تكاملي خود با بهره گيري از آن به مقاصد آفرينش خويش دست مي يابد. معلومات فطري مهمترين سرمايه براي به ثمر نشستن آموزه ها و تعليمات وحياني است. آموزه هاي وحياني با تكيه به بينشها و گرايشات فطري، آدميان را به سوي رستگاري و فلاح رهنمون مي شوند لذا جايگاه معلومات فطري در ميان معلومات انسان برجسته و كليدي است.

گفتار دوم: ويژگيهاي بينشها و گرايشات فطري

چنانكه در مباحث پيشين گذشت بينشها و گرايشات فطري با معلومات عقلي، حسي متفاوتند. ويژگيهايي در بينشها و گرايشات فطري وجود دارد كه آن را از ادراكات و معلومات ديگر متمايز مي نمايد كه دو ويژگي 1- همگاني بودن و شمول و فراگيري زماني و مكاني 2- لايتنهاهي بودن ارجمله ويژگي هاي متمايز سازنده معلومات فطري از ديگر معلومات است.

1- همگاني بودن و شمول و فراگيري زماني و مكاني معلومات فطري

معلومات فطري چون از جوهر مشترك نوع انساني فطرت نشأت مي گيرند[4] همگاني است يعني همه آدميان هدالت را مطلوب مي دانند و به زيبائيها عشق مي ورزند تنوع تفاوت مصاديق زيبايي در ذائقه انسانها با عنايت به تفاوت بينشها و فرهنگ ها مانع از همگاني بودن زيبايي دوستي نيست. حكيم ابونصر فارابي به اين حقيقت به درستي اشاره مي كند. وي در اين زمينه مي نويسد «الناس الذين فطرتهم سليمه، اهم فطره مشتركه اعدوا بها اقبول معقولات هي مشتركه لحميهم، سيعون بها نحو امور مشتركه لهم»[5]. ميل به فضايل و ارزشهاي اخلاقي از جمله گرايشات فطري است كه همواره مورد توجه بوده است. دكارت از گرايش به فضايل اخلاقي به حس اخلاقي تعبير مي نمايد و مي نويسد «حس اخلاق شناختي است كه اولاً بي نياز از دليل و برهان است ثانياً به روشني و بداهت بدون ابهام به ذهن انسان مي آيد»[6] بهرحال ميل و گردش به فضايل اخلاقي حتي در اوج مخالفت با مراكز دفاع از آموزه هاي اخلاقي يعني كليساها در عصر رنساني مغفول نمانده است. بنابراين بينشها و گرايشات فطري اموري فرازماين و مكاني هستند.

2-لايتناهي بودن بينشهاي فطري

فطرت آدمي نظر به كمال طلبي آن نامحدود خواه و بي نهايت طلب است متعلق واقفي بينشها و گرايشهاي فطرت حقيقتي است كه از اطلاق در كمال برخوردار است لذا با توسعه بينشها و گرايشهاي فطري، ابتهاج فطرت براي وصول به كمالات بيشتر مي شود زيرا كه پايگاه فطرت همانا روح الهي است كه در خلقت آدمي به وديعت نهاده شده است برخلاف لذايذ غريزي كه با اندك طعامي يا شرابي يا ارضاي غرايز جنسي به مقصد خود نايل مي آيد. ابن سينا در اين زمينه مي نوسد «والنفوس السليمه التي هي علي الفطره و لم يفظظها مباشره الامور الارضيه الجالسيه اذا سمعت ذاكراً روحانياً بشير الي احوال امنارقات غشيها غاش شائق لايعرف سببه و اصابها وجد مبرح مع لذه مفرحه لفضي ذلك بها الي حيره و دهش و ذلك للمناسبه و قد جرب هذا تجريبا شديداً.[7] بنابراين انسانهايي كه فطرتشان دست نخورده مانده و دستخوش امور طبيعت كه موجب كدورت فطرت هاست نگشته اند وقتي يك ذكر روحاني را مي شنوند آنقدر شاد مي شوند و متهيج مي گردند كه قابل قياس با هيچ شادي و بهجتي نيست ابن سينا اين مسئله را از اموري بشمار مي آورد كه با استدلال بدست نمي آيد بلكه با تجربه مي توان به آن اذعان نمود.

گفتار سوم: عوامل رشد و شكوفايي فطرت.

دانسته هاي ذاتي و نهفته از ابتداي خلقت و گرايشات و انگيزه ها و كشش هاي دروني انسان مهمترين ابعاد فطرت انسان را شكل ميدهند كه دو دسته عوامل در آن مؤثرند دسته اول عواملي هستند كه موجب رشد و شكوفايي فطرت هستند و دسته دوم عواملي هستند كه مانع شكوفايي بينشها و گرايشات فطري هستند و اهتمام در پرورش حس حب به نيكيها و پاكيزگيها و مراقبت مداوم از خويشتن و نگهداري خود از ارتكاب به معاصي ازجمله عواملي هستند كه در شكوفايي و رشد فطرت بسيار مؤثر مي افتد.

1-3- اهتمام در پرورش حس حب به نيكيها

صدالمتالهين شيرازي در زمينه پرورش حس حب به نيكيها و خيرات مي نويسد «خداوند متعال براي هر يك از موجودات غايت و هدفي قرار داده است كه بسوي آن حركت كنند و به خير و كمال خود نايل آيند. همانگونه كه قرآن كريم مي فرمايد «هوالذي اعطي كل شيء هلقه ثم هدي» مهمترين سبب و وسيله، هشق و حب به كمال است و انسان با سير پله هاي نره بان كمال به بالاترين نقطه و غايت الغايات و خيرالخيرات دست مي يابد. شرط اصلي و محوري حركت انسان به سوي كمال عشق و علاقه به اين راه است و انسان بايد تلاش نمايد كه به اين حب و عشق به اين راه افزوده شود.[8]

 

فهرست مطالب مقاله گرایشات فطری, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 

 

 • فصل اول: فطري بودن اعتقاد به وجود امام (عج) و ظهور مصلح كل
 • گفتار اول: فطرت و جايگاه معلومان فطري در معلومات انساني
 • 1-1- فطرت در لغت
 • 2-1- جايگاه معلومات فطري در ميان معلومات انساني
 • گفتار دوم: ويژگيهاي بينشها و گرايشهاي فطري
 • 1- همگاني بودن و شمول زماني و مكاني معلومات فطري
 • 2- لايتناهي بودن گرايشهاي فطري
 • گفتار سوم: عوامل رشد و شكوفايي فطرت
 • 1-3- اهتمام در پرورش حس حب به نيكيها
 • 2-3- مراقبت مداوم از خويشتن و نگهداري از ارتكاب به معاصي
 • گفتار چهارم: شرايط شكوفايي فطرت
 • گفتار پنجم: فطرت از نظر قرآن كريم و احاديث
 • 1-5- فطرت از ديدگاه قرآن كريم
 • 2-5- فطرت از ديدگاه احاديث
 • گفتار ششم: گرايشات از فطري ديدگاه كلي و عرفاي اسلامي
 • 1-6- فارابي
 • 2-6- ابن سينا
 • 3-6- محي الدين ابن عربي
 • 4-6 صدرالمتالهين
 • 5-6- حكماي رواتي
 • 6-6- ابن فارض
 • 7-6- سعيدالدين فرغاني
 • 8-6- سيد صدر آملي
 • 9-6- خواجه عبدالله انصاري و عبدالرزاق كاشاني
 • گفتار هفتم: بينشها و گرايشهاي فطري از نظر برخي انديشمندان غرب
 • 1-7- فطري گرايي دكارت
 • نقد فطري گرايي دكارتي
 • 2-7- فطري گرايي اسپينوزا
 • 3-7- قضاياي فطري در منطق
 • 4-7- گرايشهاي فطري
 • گفتار هشتم: غفلت از امور فطري و نتايج آن
 • 1-8- امكان غفلت از امور فطري
 • 2-8- فطرت اوليه و ثانويه
 • 3-8- نقش انحراف در دفن فطرت
 • 4-8- عوامل عدم پاسخگويي انسان به نداي فطرت
 • 1- جهل و ناداني
 • 2- قساوت
 • 3- شرك
 • 4- طغيان
 • 5- قدرتها و تبليغات و فضاسازي آنها
 • گفتار نهم:كيفيت دلالت فطرت بر ضرورت وجود امام و مصلح جهاني
 • 1-9- گرايش به عدالت و امنيت جهاني يك گرايش فطري
 • 2-9- فطرت عقل و نياز بشر به مصلح جهاني
 • نتيجه گيري

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله گرایشات فطری را به قیمت 25900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=10332
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود مقاله گرایشات فطری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.