0
0

دانلود مقاله وند افزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار

582 بازدید

در ميان ابزارهاي ارتباطي بشر، زبان به عنوان مؤثرترين و آسانترين ابزار و در عين حال پيچيده‌ترين پديدهٴ ارتباطي در قالب قواعد و اصولي خاص به منظور بيان انديشه‌ها به تلفظ در مي‌آيد. واژه‌هاي[1] مختلف با استفاده از قواعد زباني به يكديگر مي پيوندند و مفاهيم و انديشه‌ها را منتقل مي‌كنند… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله وند افزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار دنبال نمایید. این فایل شامل 300 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله وند افزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار

مشخصات فایل وند افزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار

عنوان: وند افزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 300
حجم فایل : 423 کیلوبایت

بخشی از  مقاله وند افزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

1ـ2ـ تعريف موضوع

  زبان ابزار بيان و انتقال مفاهيم و انديشه هاي افراد بشر است. هر چقدر اين ابزار، غني تر و منظم‌تر باشد، مفاهيم و انديشه ها صحيحتر و آسانتر منتقل مي‌شوند. زبان، اين پديدهٴ اجتماعي ِ بديهي و در عين حال پيچيده، همراه با ديگر تحولات جامعه دچار تغيير مي‌شود. در دنياي امروز با گسترش تكنولوژي و پيشرفت و تحول علوم مختلف، براي بيان و توصيف مفاهيم نياز به ساختن و پرداختن واژه ها بيش از پيش احساس مي‌شود. در چنين موقعيتي بهتر مي‌نمايد كه هر زباني به جاي وام گيري و جايگزيني واژه هاي بيگانه و تأثير پذيري از زبانهاي ديگر و در نتيجة آن فراموشي واژه هاي بومي، استعدادهاي دروني خود را بروز دهد و با به كارگيري علم ساختواژه ،از طبيعي ترين فرايندهاي ساخت و پرداخت واژه ها در زبان خود، يعني اشتقاق[1] (وندافزایی اشتقاقی )و تصريف[2](وندافزایی تصریفی) سود بجويد. مادهٴ اصلي اشتقاق و تصريف در اكثر زبانها ستاكهاي[3] فعلي اند كه با افزودن وندهاي مختلف به آنها
مي توان مقولات و مفاهيم جديدي ساخت. هر چقدر از تعداد ستاكهاي فعلي و وندهاي كمتري استفاده شود، از دو فرايند اشتقاق و تصريف سود كمتري مي‌توان برد. خوشبختانه در زبان فارسي از لحاظ تعداد افعال و وندها مشكلي نداريم اما از فرايند اشتقاق به خوبي استفاده نكرده ايم و فرايند تصريف نيز به خوبي معرفي نشده است. با اين حال براي حفظ و غناي زبان فارسي مي‌توان ساختار آن را در قالب قواعد و اصولي منظم تدوين نمود تا از آفتهاي مختلف دور نگه داشته شود.

  اين پژوهش سعي دارد در چارچوب ” نظرية حاكميت و مرجع گزيني “[4] و به طور اخص طبق نظرية  “نحوايكس تيره”[5] ،وندهاي اشتقاقي[6] و تصريفي[7] و چگونگي افزودن آنها به ستاكهاي سادة فعلي در زبان فارسي    نوشتاري و گفتاري  معيار را بررسي نمايد.

1ـ3ـ ضرورت و سابقهٴ پژوهش

هر زباني براي بيان و توصيف مفاهيم، نيازمند واژه سازي[8] و واژه پردازي[9] است. اين مهم جز با شناخت صحيح و عميق فرايندهاي اشتقاق و تصريف كه از طریق وندافزايي صورت می گیرند، ميسر نمي‌گردد. اگرچه تا كنون به اين فرايند بسيار پرداخته اند، هنوز به طور اخص به تحليل انواع وند افزايي در خصوص ستاكهاي سادهٴ فعلي در گونه‌هاي گفتاري و نوشتاري زبان فارسي معيار، ويژگيها، محدوديتها و تغييرات حاصل از اين فرايند پرداخته نشده است. بررسي ستاكهاي فعلي و وندهاي مختلفي كه در وندافزايی به كار مي‌روند، ما را در رسيدن به الگوهاي مناسب واژه‌سازي، واژه پردازي و واژه گزيني ياري مي‌كند و بر استقلال و غناي زبان فارسي مي‌افزايد.

از جمله كساني كه به فرايند وندافزايي تحت عناوين اشتقاق، واژه سازي و تصريف پرداخته‌اند مي‌توان به افراد زير اشاره كرد: ليبر[10](1980)، ويليامز[11] (1981)، سلكرك[12]، بائر[13](1983)،اسپنسر[14](1991)، صادقي (72-1370)، كلباسي (1370)، كشاني (1371)، سامعي (1375)، اسحاقي(1375) و طباطبايي(1376).

1ـ4ـ هدفهاي پژوهش

در اين پژوهش با بررسي وندها و ستاكهاي سادهٴ فعلي كه در واژه سازي و واژه پردازي در دو گونه‌ٴ نوشتاري و گفتاري زبان فارسي معيار به كار مي‌روند، اهداف زير دنبال مي‌شود:

1- معرفي وندها و  ستاكهاي سادهٴ فعلي كه طی وندافزایی  در زبان فارسي معيار از آنها استفاده مي‌شود.

2- بررسي ويژگيهاي انواع مختلف وند افزايي

3- تغييرات حاصل از انواع وند افزايي

4- تعيين محدوديتهاي انواع وند افزايي

5- بررسي تفاوتهاي دو گونهٴ زبان فارسي معيار در نتيجهٴ وندافزايي

1ـ5ـ پرسشهاي اصلي پژوهش

 اين تحقيق با هدف رسيدن به پاسخهايي براي پرسشهاي زير دنبال مي‌شود:

 • زبان فارسي معيار از چه وندها و ستاكهاي سادهٴ فعلي در وندافزایی استفاده مي‌كند؟
 • ويژگيهاي انواع مختلف وندافزايي چيست؟
 • تغييرات حاصل از انواع وندافزايي چيست؟
 • وندافزايي تابع چه محدوديتهايي است؟
 • چه تفاوتهايي در نتيجهٴ وندافزايي درگونه هاي زبان فارسي معيار ديده مي‌شود؟

1ـ6ـ فرضيه ها

فرضيه‌هاي زير پاسخي است به پرسشهاي پژوهش :

 • در زبان فارسي معيار از پیشوندها[15] و پسوندهای[16] تصریفی و اشتقاقی خاص و ستاكهاي سادهٴ فعلي حال و گذشته در وندافزایی  استفاده مي‌شود.
 • انواع مختلف وندافزايي داراي ويژگيهاي منحصر به فرد[17] آوايي[18]، معنايي[19]،ساختواژی[20] و نحوي[21] هستند.
 • در نتيجهٴ وندافزايي تغييرات آوايي، معنايي، ساختواژی و نحوي مختلفي ديده مي‌شود.
 • وندافزايي تابع برخي محدوديتهاي دستوري و غير دستوري است.
 • در نتیجهٴ وندافزایی تفاوتی در گونه های زبان فارسی معیار دیده نمی شود.

1ـ7ـ روش انجام پژوهش

  در اين تحقيق كه از نوع نظري و كاربردي خواهد بود، براي جمع‌آوري داده‌ها به منظور بررسي زبان فارسي گفتاري معیار از برنامه‌هاي مختلف صدا و سيما و گفتگوي اشخاص استفاده مي‌شود. براي بررسي زبان فارسي نوشتاري معیار نيز از صفحات اجتماعي، ورزشي، اقتصادي، سياسي، حوادث و اخبار داخلي روزنامه‌هاي همشهري، كيهان، ايران، آفتاب، جام جم و اطلاعات و همچنين برخي متون درسي و فرهنگهاي فارسي استفاده مي‌گردد. علاوه بر ضبط و ثبت داده‌ها، گاه به شم زباني نيز توجه خواهد شد. روش تحليل محتوايي نيز براي تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل به كار گرفته مي‌شود.

1ـ8ـ چارچوب نظري

  اين پژوهش در چارچوب نظريهٴ حاكميت و مرجع گزيني صورت مي‌گيرد كه امروزه مطرح‌ترين نظريهٴ صورتگرا به شمار مي‌رود. بسياري از روابط ساختاري نظريهٴ فوق بر اساس نظريهٴ ايكس تيره استوار است كه اساس ارتباط نحو و واژگان محسوب مي‌شود. به همين دليل پس از معرفي نظريهٴ حاكميت و مرجع گزيني، بيش از زير نظريه هاي ديگر، به توضيح نظريهٴ ايكس تيره پرداخته خواهد شد.

1ـ8ـ1ـ نظريهٴ حاكميت و مرجع گزيني

  زبانشناسي ساختگرا[22] مكتب غالب نيمهٴ اول قرن بيستم به شمار مي‌رفت تا اينكه نوام چامسكي[23] در سال 1957 اولين كتاب خود را با عنوان  “ساختهاي نحوي”[24]منتشر ساخت و انقلاب عظيمي در زبانشناسي به وجود آورد.

  چامسكي با ارائهٴ نظريهٴ زايشی[25]، فطري بودن زبان را مورد توجه قرار داد. به اعتقاد او مكانيسم زبان آموزي در انسان به حدی پيچيده است و سرعت زبان آموزي با توجه به داده هاي محدود و گاه ناقص و حتي خلاف قواعد زباني به حدي است كه نمي‌توان آن را نتيجهٴ عادت و تعميم دانست. كودك در نتيجهٴ خلاقيت و ابتكار، ساختارهايي را توليد مي‌كند و جملاتي را بر زبان مي‌آورد كه هيچگاه از كسي نشنيده است. لذا او به هنگام تولد به دانش زباني[26] ذاتي كه حاوي اطلاعات كلي است، مجهز مي‌باشد كه پس از قرار گرفتن در معرض زبان ، به سرعت آن را فرا مي‌گيرد. دانش زباني ذاتي همان دستور جهاني[27] يا همگاني است و منظور از دانش زباني ِ يك زبان خاص، توانش زباني[28] گویشور مي‌باشد.

  دستور جهاني شامل دو بخش اصول[29]و پارامترها[30] می شود كه اولي به مجموعه اي از همگانيهاي قطعي اطلاق مي‌شود كه بين همهٴ زبانها مشترك است؛ مثل وجود گروه اسمي. پارامترها به مشخصات و خصيصه‌هاي ويژهٴ زباني گفته مي‌شود كه ممكن است از زباني به زبان ديگر تفاوت داشته باشد؛ مثل پارامتر ضمير انداز[31] كه زبانهايی مثل ايتاليائي آن را انتخاب مي‌كنند ولي اين پارامتر در زبانهايي مثل انگليسي و فرانسه ديده نمي‌شود (چامسكي، 1981، 240).

  نظريهٴ حاكميت و مرجع گزيني يا نظريهٴ اصول و پارامترها،نظريه اي است در رابطه با دستور جهاني(همان ،4).اين نظريه صورت تحول يافته‌ٴ دستور زايشي است و در چارچوب كلي” نظريهٴ  اصلاح شدهٴ گسترش يافتهٴ‌ معيار”[32] شكل گرفته است. نظريهٴ حاكميت و مرجع گزیني به زبان خاصي محدود نمي‌شود و علاوه براين به حد كارايي تبييني[33] نيز رسيده است؛ ” يعني مي‌تواند دستور همگاني (اصول دستور جهاني و پارامترها)، تجربهٴ لازم براي انتخاب اصول دستور جهاني و دستور كانوني[34](انتخاب و تثبيت پارامترها) را توصيف نمايد ” (هگمن[35]، 1994، 17). اگرچه برخي از قسمتهاي اين نظريه قبلاً مطرح شده بود، چامسكي در سال 1981 آن را در كتاب ” خطابه هايي در حاكميت و مرجع گزيني”[36] به صورت انسجام يافته منتشر كرد.

  در نظريهٴ حاكميت و مرجع گزيني، دستور جهاني شامل زير مجموعه هايي[37] است كه با يكديگر در تعامل هستند. اين زير مجموعه ها را مي‌توان از دو ديدگاه ملاحظه كرد: از ديدگاهي زير بخشهاي ” نظام قواعد دستوري[38]” هستند و از ديدگاه ديگر زير مجموعه هاي اصول. زير بخشهاي نظام قواعد عبارتند از:

 • واژگان[39]
 • نحو[40]

    الف ) بخش مقوله‌اي[41]

     ب ) بخش گشتاري[42]

 • بخش صورت آوايي[43]
 • بخش صورت منطقي[44]

(چامسكي ٬همان، 5)

  واژگان، ساختار انتزاعي ِ واژ – واجي ِ[45] هر مقولهٴ‌ واژگاني و مشخصات نحوي از جمله مشخصه‌هاي مقوله‌اي و بافتي آن را مشخص مي‌سازد. قواعد بخش مقوله‌اي ،گونه‌اي از نظريهٴ ايكس تيره هستند. مجموع بخشهاي 1 و 2 (الف) بخش پايه[46] را به وجود مي‌آورند. قواعد بخش پايه، ژ- ساخت[47]ها را از طريق درج مقولات واژگاني[48] در ساختهايي كه ماحصل بخش مقوله‌اي‌اند، توليد مي‌كنند. ژ- ساخت به وسيله‌ٴ قاعدهٴ حركت آلفا[49] به ر- ساخت[50]  مرتبط مي‌شود و رد[51]هايي از خود باقي مي‌گذارد كه با مرجعشان هم نمايه[52]اند. قاعدهٴ حركت آلفا به تنهايي بخش گشتاري يعني 2- (پ) را تشكيل مي‌دهد و ممكن است در بخشهاي صورت آوايي و صورت منطقي نيز ظاهر شود. بنابراين نحو،ر- ساختهايي را توليد مي‌كند كه نمودهاي صورت آوايي و صورت منطقي به ترتيب توسط بخش 3و4 به آنها نسبت داده مي‌شوند (همان).

  زير مجموعه هاي اصول عبارتند از:

 • نظريهٴ تحديد[53] كه ميزان حركت سازه را مشخص مي‌كند.
 • نظريهٴ حاكميت[54] كه به رابطهٴ هسته[55] و وابسته ها مي‌پردازد.
 • نظريهٴ تتا[56] كه به تعيين حالتهاي معنايي همچون عامل[57]، پذيرنده[58] و مانند آن مي‌پردازد.
 • نظريهٴ مرجع گزيني[59] كه به رابطهٴ مرجعدارها، ضماير، اسمها و متغيرهاي مرجعهاي ممكن مي‌پردازد.
 • نظريهٴ حالت[60] كه به نسبت دادن حالت انتزاعي و نمودهاي ساختواژي آن مربوط مي‌شود.
 • نظريهٴ نظارت[61] كه امكان ارجاع ضمير انتزاعي PRO را تعيين مي‌كند (دبيرمقدم، 1378، 377) .

   حوزهٴ عملكرد هر يك از نظريه ها به صورت زير است:

ـ نظريهٴ تحديد برگشتار حركت آلفا٬

ـ نظريهٴ حاكميت بر بخش واژگان، رـ ساخت، صورت منطقي و نظريهٴ مرجع گزيني عمل مي‌كند.

ـ نظريهٴ تتا بر بخش واژگان و ژ- ساخت٬

ـ نظريهٴ مرجع گزيني بر رـ ساخت و

ـ نظريهٴ نظارت بر بخش صورت منطقي عمل مي‌كند.

  با ادغام زير بخشهاي نظام قواعد دستور و زير مجموعه هاي اصول مي‌توان به نمودار زير رسيد:

1ـ8ـ1ـ1ـ نظريهٴ ايكس تيره

با معرفي دستور همگاني، زبانشناسان در پي عرضهٴ نظريه‌اي نحوي برآمدند كه بتواند از عهدهٴ توصيف ساختار گروهي تمام زبانهاي طبيعي برآيد و تنها در مورد يك يا چند زبان خاص كاربرد نداشته باشد. از اين رو سعي كردند با برطرف ساختن ايرادهاي “قواعد ساخت گروهي”[62]  نظريه‌اي نحوي را مطرح كنند كه قادر به توصيف ساخت تمام زبانها باشد.

مقالهٴ 1970 چامسكي با عنوان “ملاحظاتي دربارهٴ فرايند اسم سازي”[63] بسيار بر زبانشناسي تاثير گذاشت، از جمله اينكه راه را براي گسترش نظريه اي ساختواژي هموار كرد و به منظور نمايش ساختار دروني اسمهاي مشتق، در قواعد ساخت گروهي تغييراتي ايجاد كرد كه منجر به طرح نظريهٴايكس تيره شد (اسپنسر، 1991، 72).

1ـ8ـ1ـ1ـ1ـ برخي از مزاياي نحو ايكس تيره

مشكوﺓ الديني (1373، 243) برخي از مزاياي نظريهٴ ايكس تيره را چنين بيان مي‌كند كه:

1- در نحو ايكس تيره بر خلاف قواعد ساخت گروهي علاوه بر مقولات واژگاني و مقولات گروهي، مقولات بينا بيني هم وجود دارد.

2- نحو ايكس تيره نشان مي‌دهد كه در هر گروه كدام عنصر ضروري است. اين عنصر ضروري همان هستهٴ گروه را تشكيل مي‌دهد كه در نتيجهٴ آن مي‌توان تحليل درستي از ساختار گروه ارائه داد و تركيبات ناممكن را رد كرد.

3- در نحو ايكس تيره امكان استفاده از قاعده هاي بازگشتي[64] وجود دارد.

1ـ8ـ1ـ1ـ2ـ قواعد نظرية ايكس تيره

نظريهٴ ايكس تيره در نتيجة پيشنهادهاي چامسكي (1970) شكل گرفته است. اين نظريه بر اساس شباهتهاي ساختاري گروههاي اسمي، فعلي، صفتي و حرف اضافه‌اي، قواعد ساختاري مشتركي را براي تمام اين گروهها بيان مي‌دارد. بر اساس قواعد ايكس تيره، همهٴ گروهها يك هسته دارند. هسته در حقيقت مركز گروه است. به همين دليل است كه همهٴ گروههاي زباني درون مركز[65] خوانده مي‌شوند. هر گروه، فرافكني[66] است از يك هسته . اين فرافكني در دو سطح انجام مي‌شود؛ هستهٴ هر گروه، فرافكن ِ صفر[67] xo و گره اي پاياني[68] است كه به كلمات زبان تسلط[69] دارد. مجموعهٴ‌ هسته و متمم[70]، فرافكن مياني x را تشكيل مي‌دهند. در مرحلهٴ دوم x’ با افزوده‌ها[71] تشكيل x’ مجددي را مي‌دهد و اين عمل قابل تكرار است. در نهايت بالاترين x’ در پيوند با فرافكن بيشينه[72] ، xp را به وجود مي‌آورد (هگمن، همان، 5ـ104).

 

 

فهرست مطالب مقاله وند افزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • فصل اول: کلیات پژوهش
 • 1-1پیش گفتار                2
 • 1-2تعریف موضوع      3-2
 • 1-3ضرورت و سابقة پژوهش      4-3
 • 1-4هدفهای پژوهش       4
 • 1-5پرسشهای اصلی پژوهش        4
 • 1-6فرضیه ها                5-4
 • 1-7روش انجام پژوهش 5
 • 1-8چارچوب نظری      5
 • 1-8-1- نظریة حاکمیت و مرجع گزینی 9-6
 •  1-8-1-1- نظریة ایکس تیره  10
 • 1-8-1-1-1- برخی از مزایای نحو ایکس تیره       10
 • 1-8-1-1-2- قواعد نظریة ایکس تیره     12-10
 • 1-8-2- گروه تصریفی            19-10
 • 1-9-        تعریف اصطلاحات 19
 • 1-9-1- وند              20
 • 1-9-2- وند افزایی  20
 • 1-9-3- ستاک فعلی 20
 • 1-9-4- زبان فارسی معیار      20
 •  1-9-4-1- زبان فارسی نوشتاری معیار 20
 •  1-9-4-2- زبان فارسی گفتاری معیار    21
 • 1-10-      ساختار پژوهش       22-21
 • فصل دوم: پیشینة پژوهش
 • 2-1- پیش گفتار       24
 • 2-2- تاریخ مباحث ساختواژی در غرب 25-24
 • 2-2-1- ساختواژه در مکتب ساختگرایی 26-25
 • 2-2-2-ساختواژه در مکتب زایشی         27-26
 • 2-2-2-1- ساختواژه در نظریة حاکمیت و مرجع گزینی        28-27
 • 2-3- مطالعات زبانشناسان غیر ایرانی در زمینة ساختواژه    28
 • 2-3-1- چامسکی (1970)      29-28
 • 2-3-2-هله (1973)               30-29
 • 2-3-3-لیبر (1980)               31-30
 • 2-3-4-ویلیامز (1981)         31
 • 2-3-5-کیپارسکی (1982)    31
 • 2-3-6-سلکرک (1982)        34-32
 • 2-3-7-بائر (1983)               35-34
 • 2-3-8-متیوس (1991)          36-35
 • 2-3-9-کریستال (1992)       36
 • 2-3-10-کاتامبا (1993)         37-36
 • 2-3-11-کریستال (1997)     37
 • 2-4- مطالعات ایرانیان در زمینة ساختواژه            37
 •  2-4-1- پژوهشهای سنتی       37
 •  2-4-1-1- ابن سینا (قرن چهارم)           38-37
 •  2-4-1-2- شمس قیس رازی (قرن هفتم)                38
 •  2-4-1-3- میرزاحبیب اصفهانی (اوایل قرن چهاردهم)         38
 •  2-4-1-4-پنج استاد (1363) 38
 •  2-4-1-5- خانلری (1363)   39
 •  2-4-1-6- انوری و گیوی (1363)      39
 •  2-4-1-7- خلیلی (1371)      39
 •  2-4-1-8- نوبهار (1372)    40-39
 •  2-4-1-9- میرزایی (1372) 40
 •  2-4-1-10- مقربی (1372)  40
 •  2-4-1-11- شریعت (1375)                41-40
 •  2-4-2- پژوهشهای نوین        41
 •  2-4-2-1- پیرشفیعی (1361)               41
 •  2-4-2-2- فری (1370)        42
 •  2-4-2-3- صادقی (72-1370)            42
 •  2-4-2-4- کشانی (1371)     43-42
 •  2-4-2-5- سامعی (1375)    44-43
 •  2-4-2-6- اسحاقی (1375)   44
 •  2-4-2-7- طباطبایی (1376)                45-44
 •  2-4-2-8- هاجری (1377)   45
 •  2-4-2-9- مدرس خیابانی (1378)        45
 •  2-4-2-10- کمالی نفر (1378)             46-45
 •  2-4-2-11- قطره (1379)    46
 •  2-4-2-12- کلباسی (1380) 47-46
 •  2-4-2-13- شریف (1381)  47
 •  2-4-2-14- طباطبایی (1382)             47
 • 2-5- معایب دستورهای سنتی 48
 • 2-6- اشتقاق در زبان عربي    48
 • 2-7- اشتقاق در زبان فارسی از دیدگاه سنتی          50-48
 • فصل سوم: فهرست افعال ساده و مشتقات
 • 3-1- پیش گفتار       52
 • 3-2- واژه                52
 •  3-2-1-واژه از نظر آوایی     53
 •  3-2-2-واژه از نظر ساختواژی             53
 •  3-2-3- واژه از نظر معنایی  53
 • 3-3- انواع واژه از نظر ساخت درونی  53
 •  3-3-1- واژة بسیط 53
 •  3-3-2-واژة غیربسیط            54
 •  3-3-2-1-واژة مرکب             54
 •  3-3-2-2- واژة مشتق             54
 •  3-3-2-3- واژة مشتق – مرکب/ مرکب – مشتق   54
 • 3-4- تکواژ             55
 • 3-5- گونة تکواژ    55
 • 3-6- تکواژ گونه    55
 • 3-7- انواع تکواژ در زبان فارسی          56
 •  3-7-1- انواع تکواژ از لحاظ توزیع      56
 •  3-7-1-1-تکواژ آزاد              57
 •  3-7-1-2- تکواژ وابسته        57
 •  3-7-2-انواع تکواژ آزاد و وابسته از لحاظ معنایی               57
 •  3-7-2-1-تکواژ آزاد واژگانی (قاموسی)               57
 •  3-7-2-2-تکواژ آزاد دستوری (نقشی)  57
 •  3-7-2-3- تکواژ وابستة واژگانی          58
 •  3-7-2-4-تکواژ وابستة دستوری          58
 •  3-7-3-انواع تکواژهای وابستة دستوری از لحاظ نقش        58
 •  3-7-3-1- وندهای تصریفی   59-58
 •  3-7-3-2-وندهای اشتقاقی      59
 •  3-7-3-3- واژه بستها             60-59
 • 3-7-3-3-1- واژه بستهای زبان فارسی   61-60
 •  3-7-4- انواع وندها از لحاظ جایگاه       61
 •  3-7-4-1- پیشوند   61
 •  3-7-4-2-پسوند      61
 •  3-7-4-3-میانوند    62-61
 •  3-7-4-4-پیراوند    62
 •  3-7-5- انواع وند از لحاظ میزان زایایی               62
 •  3-7-5-1- وندهای مرده         62
 •  3-7-5-2- وندهای سترون     62
 •  3-7-5-3-وندهای زایا            62
 • 3-8- وندافزایی        63
 • 3-8-1- وندافزایی تصریفی     63
 • 3-8-2- وندافزایی اشتقاقی       64
 • 3-9- انواع فعل در زبان فارسی از لحاظ ساختمان 64
 •  3-9-1- افعال بسیط                65
 •  3-9-2- افعال غیربسیط          65
 •  3-9-2-1- افعال مرکب           65
 • 3-9-3-2- افعال پیشوندی        65
 • 3-10- وند به چه افزوده می شود           65
 •  3-10-1- ریشه       65
 •  3-10-2- ستاک       66
 •  3-10-3- پایه          66
 • 3-11- تفاوت ریشه و پایه       66
 • 3-12- مبنای اشتقاق و تصریف              67-66
 • 3-13- ریشة فعل     67
 • 3-14- نکاتی دربارة فهرست افعال ساده 68
 •  – فهرست افعال ساده
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • 4-1- پیش گفتار       125
 • 4-2- وندافزایی در زبان فارسی معیار    126-125
 • 4-2-1- وندافزایی آشکار         128
 • 4-2-1-1- پیشوندافزایی          128
 • 4-2-1-2- پسوند افزایی          128
 • 4-2-2-وندافزایی غیر آشکار  129-128
 • 4-3-وندافزایی تصریفی و اشتقاقی در زبان فارسی معیار     129
 • بخش اول: وندافزایی تصریفی
 • 4-4- وندافزایی تصریفی در زبان فارسی معیار     131
 • 4-4-1- وندافزایی غیرآشکار تصریفی   132-131
 • 4-4-2-وندافزایی آشکار تصریفی           132
 •  4-4-2-1-پیشوند افزایی تصریفی          132
 •  4-4-2-2-پسوند افزایی تصریفی           133
 • 4-5- وندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند  133
 •  4-5-1-پیشوندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی
 • می پیوندند               133
 •  4-5-1-1- /na-/ پیشوند تصریفی منفی ساز        134
 •  4-5-1-2- /be-/ پیشوند تصریفی وجه ساز         135
 •  4-5-1-3- /mi-/ پیشوند تصریفی وجه ساز         136
 •  4-5-1-3-1- استفاده از افعال کمکی برای بیان وجه             137
 •  4-5-1-4- /mi-/ پیشوند تصریفی نمود ساز         138-137
 • 4-5-2- پسوندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی
 • می پیوندند               138
 •  4-5-2-1- /-e/ پسوند تصریفی نمود ساز            139
 •  4-5-2-2-/-ân/ پسوند تصریفی سببی ساز          142-140
 •  4-5-2-3-/-id/ پسوند تصریفی گذشته ساز          143-142
 •  4-5-2-4-پسوندهای تصریفی مطابقت  145-143
 • 4-6- پسوندهای تصریفی زبان فارسی که به پایه های غیرفعلی می پیوندند         146-145
 • 4-6-1- /-ân , -hâ/ پسوندهای تصریفی جمع ساز               146
 • 4-6-2-/-tar/پسوند تصریفی صفت تفضیلی        146
 • 4-6-3-/-om/ پسوند تصریفی اعداد     146
 • 4-7- ستاکهای حال بدون صورت تصریفی            148-146
 • 4-8- جدول وندهای تصریفی ستاکهای سادة فعلی  148
 • 4-9- تلفیق انواع وندافزایی تصریفی و ستاکهای سادة فعلی   149-148
 • 4-10- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی تصریفی      149
 •  4-10-1- ویژگیهای آوایی وندافزایی تصریفی      150
 • 4-10-1-1-تکواژ گونگی       150
 • 4-10-1-2-توزیع تکمیلی       150
 • 4-10-1-3-همگونی                151
 • 4-10-1-4-درج همخوان         151
 • 4-10-1-5- حذف    152
 •  4-10-1-5-1-حذف آخرین همخوان پسوند مطابقت              152
 •  4-10-1-5-2-حذف بخشی از ستاک فعلی              152
 •  4-10-1-5-3-حذف همخوان میانجی     152
 •  4-10-1-5-4-حذف واکة و همخوان ستاك            153
 •  4-10-1-6- تغییر همخوان     153
 • 4-10-1-6-1- تغییر همخوان پسوند تصریفی مطابقت           153
 • 4-10-1-6-2- تغییر همخوان ستاک        153
 • 4-10-1-7- تغییر جایگاه تکیة ستاک      153
 • 4-10-2-ویژگیهای معنایی وندافزایی تصریفی      154
 •  4-10-2-1- معنی قاعده مند و پیش بینی پذیر        154
 •  4-10-2-2-نشانداری معنایی  155-154
 •  4-10-3-ویژگیهای ساختواژی وندافزایی تصریفی               155
 • 4-10-3-1- زایایی   155
 • 4-10-3-2-نبودن خلاء اتفاقی 156
 • 4-10-3-3-قاعده مندی            157
 • 4-10-3-4-عدم قابلیت جایگزینی            157
 • 4-10-3-5-وند آرایی              158-157
 • 4-10-3-6- وندافزایی چندگانه                158
 • 4-10-3-7- همنشینی و جانشینی وندها  159-158
 • 4-10-3-8- افزایش تعداد مدخلهای واژگانی           159
 •  4-10-4- ویژگیهای نحوی وندافزایی تصریفی     160
 • 4-10-4-1-وند به عنوان هستة نحوی و تراوش ویژگی آن 162-160
 • 4-10-4-2-ساخت موضوعی  165-162
 • 4-10-4-3- هستة گروه فعلی  166-165
 • 4-10-4-4-عنصر تصریفی INFL          168-166
 •  4-10-4-4-1-اتصال وندهای زمان و مطابقت      168
 •  4-10-4-4-2-اتصال پیشوند منفی ساز  170-169
 • 4-10-4-5- وندهای تصریفی وجه ساز، نمود ساز و سببی ساز            170
 • 4-10-4-6- جایگاه افعال کمکی              171
 • 4-11- محدودیتهای وندافزایی تصریفی  171
 • 4-11-1- محدودیتهای آوایی   171
 • 4-11-2- محدودیتهای معنایی 172
 • 4-11-3- محدودیتهای ساختواژی           172
 •  4-11-3-1- ممانعت                172
 •  4-11-3-2- نوع ستاک فعلی  173-172
 • 4-11-4- محدودیتهای نحوی  173
 •  بخش دوم: وندافزایی اشتقاقی
 • 4-12- وندافزایی اشتقاقی در زبان فارسی معیار     175
 • 4-13- وندافزایی غیر آشکار اشتقاقی      175
 • 4-13-1- تبدیل ستاک فعلی به اسم          176
 • 4-13-1-1- تبدیل ستاک حال به اسم       176
 • 4-13-1-2-تبدیل ستاک گذشته به اسم     176
 • 4-13-2- تبدیل اسم به ریشة فعلی           176
 • 4-13-3-تبدیل فعل تصریف شده به پایة غیرفعلی  177
 • 4-13-3-1- تبدل فعل مضارع به اسم     177
 • 4-13-3-2- تبدیل فعل ماضی به اسم      178
 • 4-13-3-3- تبدیل فعل امر به مقولة غیر فعلی       178
 • 4-13-3-4-تبدیل فعل نهی به مقولة غیر فعلی       178
 • 4-13-4-تبدیل صفت به اسم   179-178
 • 4-14- اهمیت وندافزایی غیر آشکار اشتقاقی          180-179
 • 4-15- پیشوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند            180
 • 4-15-1- پیشوند اشتقاقی نفی /na-, nâ-/             181-180
 • 4-15-2- پیشوندهای فعلی       183-181
 • – تفاوت فعلهای مرکب و پیشوندی         183
 • تفاوت قیدها و پیشوندهای فعلی              183
 •  4-15-2-1- باز – /bâz-/       184
 •  4-15-2-2- سر – /sar-/       184
 •  4-15-2-3- پیش – /piš-/      184
 •  4-15-2-4- بر – /bar-/        185
 •  4-15-2-5- در – /dar-/        185
 •  4-15-2-6- وا- /vâ-/           185
 •  4-15-2-7- پس – /pas-/      185
 •  4-15-2-8- فرا- /farâ-/       186
 •  4-15-2-9- فرو- /foru-/     186
 •  4-15-2-10- ور – /var-/     186
 • 4-16- فهرست مشتقات حاصل از پیوند پیشوندهای فعلی با ستاکهای فعلی           188-186
 • 4-17- جدول بسامدی پیشوندهای فعلی   188
 • 4-18- پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای فعلی می پیوندند     189
 •  4-18-1- پسوندهای اشتقاقی ستاک حال 189
 •  4-18-1-1- -َنده /-ande/  190-189
 •  4-18-1-1-1- ستاکهیا حال بدون پسوند /-ande/                191-190
 • 4-18-1-2- -ِش /-eš/         191
 • 4-18-1-3- تکواژ صفر / /    191
 • 4-18-1-4- -ه، ـه /-e/          192-191
 • 4-18-1-5- -ان /-ân/            192
 • 4-18-1-6- -ا /-â/                 192
 • 4-18-1-7- -َک /-ak/         192
 • 4-18-1-8- مان /-mân/       192
 • 4-18-1-9- -َند /-and/       193
 • 4-18-1-10- ناک /-nâk/      193
 • 4-18-1-11- گار/-gâr/         193
 • 4-18-1-12- – و /-u/            193
 • 4-18-1-13- – انه /-âne/     193
 • 4-18-1-14-اک/-âk/            193
 • 4-18-1-15- – ون /-un/       194
 • 4-18-1-16- – ال /-âl/          194
 • 4-18-1-17- گاه/-gâh/         194
 • 4-18-1-18-چه /-če/           194
 • 4-18-1-19—ار /-âr/          194
 •  4-18-2- پسوندهای اشتقاقی ستاک گذشته             194
 •  4-18-2-1- -َن /-an/         195-194
 •  4-18-2-2- -ه، ـه /-e/         195
 •  4-18-2-2-1- ستاکهای گذشته بدون پسوند اشتقاقی /-e/     196-195
 •  4-18-2-3-تکواژ صفر / /-   196
 •  4-18-2-4- -ار /-âr/            196
 •  4-18-2-5-گار/-gâr/           196
 •  4-18-2-6-مان /-mân/       197
 • 4-19- ستاکهای حال بدون مشتق            197
 • 4-20- نکته ای دربارة پسوندهای /-i, -gar, -gâh, -kâr/   198-197
 • 4-21- جدول بسامدی پسوندهای ستاک حال           199-198
 • 4-22-جدول بسامدی پسوندهای ستاک گذشته        200-199
 • 4-23- تعداد وندهای اشتقاقی زبان فارسی که معیار که به ستاکهایسادة فعلی
 • می پیوندند               200
 • 4-24- تعداد مشتقات وندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند           201
 • 4-25- تلفیق انواع وندافزایی اشتقاقی و ستاکهای سادة فعلی  202
 • 4-26- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی اشتقاقی        202
 • 4-26-1- ویژگیهای آوایی وندافزایی اشتقاقی         203
 •  4-26-1-1-درج واکه              204
 • 4-26-1-2-حذف واکه             204
 • 4-26-1-3-تغییر جایگاه تکیه 205
 • 4-26-1-4-هم آوایی                206-205
 • 4-26-2-ویژگیهای معنایی وندافزایی اشتقاقی        206
 • 4-26-2-1-تغییر معنا              206
 • 4-26-2-2-هستة معنایی         207-206
 • 4-26-2-3-بی قاعدگی و پیش بینی ناپذیر بودن معنا             207
 • 4-26-2-4-چندمعنایی             207
 • 4-26-2-5- نشانداری معنایی  208-207
 • 4-26-3- ویژگیهای ساختواژی وندافزایی اشتقاقی 208
 • 4-26-3-1- زایایی   208
 • 4-26-3-1-1- زایایی فرایند    209-208
 • 4-26-3-1-2- زایایی وند        209
 • 4-26-3-1-3- زایايی بر حسب نوع پایه 210-209
 •  4-26-3-2- واژگانی شدگی    210
 •  4-26-3-3-شفافیت و تیرگی  211-210
 •  4-26-3-4-ممانعت 212-211
 •  4-26-3-5-خلاء اتفاقی           212
 •  4-26-3-6-بی قاعدگی           213
 •  4-26-3-7-انحصار                214-213
 •  4-26-3-8-قابلیت جایگزینی 214
 •  4-26-3-9-وندافزایی چندگانه                216-215
 •  4-26-3-10-جانشینی وندها   216
 •  4-26-3-11-وندآرایی            217-216
 •  4-26-4- ویژگیهای نحوی وندافزایی اشتقاقی       218
 •  4-26-4-1-تعبیر مقولة پایه   218
 •  4-26-4-2-وند به عنوان هستة نحوی و تراوش ویژگی آن 221-218
 •  4-26-4-3- جایگاه وند اشتقاقی              222
 •  4-26-4-4- چارچوب زیر مقوله ای وند               223-222
 •  4-26-4-5- ساخت موضوعی                223
 • 4-27- محدودیتهای وندافزایی اشتقاقی    224
 •  4-27-1- محدودیتهای دستوری             224
 • 4-27-1-1-محدودیتهای آوایی                225-224
 • 4-27-1-2- محدودیتهای معنایی             225
 • 4-27-1-2-1-ابهام معنایی       225
 • 4-27-1-2-2-نشانداری معنایی               225
 •  4-27-1-3- محدودیتهای ساختواژی      225
 • 4-27-1-3-1-ممانعت              226
 • 4-27-1-3-2-عدم تناسب گونه ای وند و ستاک فعلی            226
 • 4-27-1-3-3-تعداد وندهای اشتقاقی        227-226
 • 4-27-1-3-4-زایا نبودن وند   227
 •  4-27-1-4–محدودیتهای نحوی             227
 • 4-27-1-4-1-واژه بست          227
 • 4-27-1-4-2-پسوند تصریفی مطابقت    228
 • 4-27-2- محدودیتهای غیر دستوری       228
 •  4-27-2-1- محدودیتهای زیباشناختی     228
 • فصل پنجم: یافته ها و پیامدها
 • 5-1- پیش گفتار       230
 • 5-2- یافته های پژوهش          230
 •  5-2-1- زبان فارسی معیار از چه وندها و ستاکهای سادة فعلی در وند افزایی استفاده می کند؟            232-230
 • 5-2-2-ویژگیهای انواع مختلف وندافزایی چیست؟                232
 •  5-2-3- تغییرات حاصل از انواع وندافزایی چیست؟             232
 • 5-2-4-وندافزایی تابع چه محدودیتهایی است؟       232
 • 5-2-5-چه تفاوتهایی در نتیجة وندافزایی در گونه های مختلف زبان فارسی معیار دیده می شود؟       234-233
 • 5-3- پیامدهای نظری و کاربردی پژوهش             234
 •  5-3-1-وندهای تصریفی        235
 •  5-3-2- وندهای اشتقاقی         236-235
 •  5-3-3- ستاکها        237-236
 • 5-3-4- فرایندها       238-237
 • 5-4- پیشنهادهايی برای پژوهشهای بیشتر              238
 • – واژه نامه
 • واژه نامة فارسی – انگلیسی   248-240
 • واژه نامهٴ انگلیسی – فارسی   257-249
 • – کتابنامه
 •  – کتابنامة فارسی     263-259
 • – کتابنامة انگلیسی   265-264
 •  چکیدة انگلیسی       267-265
 • – پیوست
 • پیوست 1: افعال سادة پربسامد
 • پیوست 2: ریشه های فعلی با دو ستاک گذشته
 • پیوست 3: صورتهای سببی
 • پیوست 4: ستاکهای گونة گفتاری
 • پیوست 5: اسامی خاص مشتق

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله وند افزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار را به قیمت 29900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=10051
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود مقاله وند افزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.